Jak założyć firmę transportową? Obszerne kompendium.

3.6/5 - (68 votes)

Myślisz o założeniu własnej firmy transportowej?

Szukasz wskazówek i przecierasz ze zdumienia oczy widząc ilość różnych informacji? W takim razie ten tekst jest właśnie dla Ciebie.

 

Jak założyć firmę transportową

 

[themify_box style=”blue note” ]

 1. Najpierw koncept.
 1. Przede wszystkim pomysł.
 2. Jaka forma prowadzenia działalności?
 3. Jaką masz konkurencję i czy sam jesteś konkurencyjny?
 4. Analiza SWOT.
 5. Czy to się będzie opłacać?
 6. Skąd pieniądze i ile to kosztuje?
 7. Biznes plan.
 1. Od pomysłu do działania.
 1. Wymagania podstawowe.
 2. Rejestracja w CEiDG.
 3. Certyfikat kompetencji zawodowych.
 4. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
 5. Licencje.
 1. Podsumowanie.

[/themify_box]

 

1. Najpierw koncept.

Zanim podejmiesz decyzję, czy rzeczywiście chcesz zajmować się transportem drogowym dobrze to przemyśl. Ochłoń po ekscytacji genialnym pomysłem i weź to na zimno. Chodzi nie tylko o to, czy będzie Ci się to opłacać i jakiej masz szanse na rynku (choć to bardzo istotne), ale przede wszystkim jak chcesz to zrobić i jak chcesz pokonać trudności, które na pewno się pojawią. Ale od początku.

A) Przede wszystkim pomysł.

Zadaj sobie podstawowe pytanie: jakie usługi chcesz zaoferować przyszłym klientom? Czy będziesz zajmować się tylko przewozem towarów, czy także spedycją? Czy może dołożysz jeszcze wynajem samochodów, a może weźmiesz jeszcze pod uwagę ich serwis. Jaki transport chcesz oferować, czy możliwie szeroki zakres przewożonych towarów, czy specjalizację (wielkie gabaryty, żywność, leki, może ADR)? Pytań i możliwości jest wiele. Otwórz głowę i daj upust kreatywności.

B) Jaka forma prowadzenia działalności?

Nad tym warto się nieco pochylić, ponieważ każdy rodzaj działalności ma swoje plusy i minusy. Do dyspozycji masz jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę cywilną oraz spółki handlowe (regulowane kodeksem spółek handlowych). Te ostatnie to spółki osobowe: jawna, komandytowa oraz komandytowo-akcyjna, ale także kapitałowe: spółka z o. o. oraz spółka akcyjna. Interesują cię zapewne przede wszystkim dwie pierwsze.

Jednoosobowa działalność gospodarcza – jej cechy:

   • prowadzona samodzielnie (właściciel, osobista działalność i reprezentacja na zewnątrz)
   • uproszczona ewidencja finansowa
   • ograniczenie formalności
   • nie jest wymagany kapitał założycielski
   • odpowiedzialność całym majątkiem osobistym za zobowiązania firmy (dotyczy to także małżonka, poza jego majątkiem osobistym)
   • wpis do CEiDG

Spółka cywilna:

   • tworzą co najmniej 2 osoby fizyczne lub prawne
   • nie wymaga kapitału
   • odpowiedzialność całym majątkiem osobistym bez ograniczeń
   • rejestracja w CEiDG obu wspólników

Spółki handlowe – wymagają rejestracji w KRS.

 

C) Jaką masz konkurencję i czy sam jesteś konkurencyjny?

Zapewne wiesz już na jakim terenie będziesz działać. Dobrze jest zorientować się z kim będziesz konkurował. Dowiedz się jakie są mocne strony Twoich przeciwników, a także jakie są średnie ceny usług jakie i Ty będziesz świadczyć. W transporcie konkurencja jest bardzo duża. Niestety podaż przewyższa popyt.

Dodatkowo musisz wziąć pod uwagę określony próg wejścia. W przypadku firmy transportowej są to zazwyczaj koszty związane z uzyskaniem licencji i zakupem środków transportu, a także kwestią posiadania zabezpieczenia. Zarówno Ty jak i wchodzący na rynek nowy konkurent musi pokonać te bariery.

Poza powyższymi punktami warto też przeanalizować to jakie zagrożenia mogą stanowić inne formy transportu. Coraz bardziej interesujący staje się transport kombinowany, kolejowy nie jest tak popularny, jak drogowy, ale jego znaczenie powoli rośnie. Warto zastanowić się nad wykorzystaniem innych możliwości.

Kolejną kwestią będą firmy, które będą dostarczały Ci produkty niezbędne do prowadzenia działalności (paliwo, części zamienne, serwis). Istotne jest znalezienie takich podmiotów, które będą świadczyć swoje usługi na takim poziomie cen, który pozwoli Ci być konkurencyjnym (im większe koszty, tym wyższa cena Twoich usług – oczywiście konkurować można nie tylko ceną, ale na to także trzeba zwracać uwagę).

A właśnie kwestia ceny. Zwróć uwagę, że w przypadku transportu mamy do czynienia raczej z rynkiem załadowcy, czyli w warunkach nadpodaży usług to klient będzie dyktował ceny. Warto zatem pomyśleć jak pokonać i tę barierę i konkurować czymś innym niż cena.

 

D) Analiza SWOT.

Brzmi na bardzo skomplikowaną, ale wcale taka nie jest. Jest to podstawowe narzędzie służące analizie strategicznej przedsiębiorstwa. Nazwa pochodzi od angielskich słów: strengths (mocne strony), weaknesses (słabości), opportunities (szanse), threats (zagrożenia). Pomaga porządkować informacje i obrać kierunek działań. Jak zrobić analizę SWOT? Wystarczy zaparzyć kawę lub herbatę (lub zaopatrzyć się w inny stymulujący pracę mózgu płyn), usiąść z kartką i długopisem. Kartkę podzielić na 4 części i kolejno zaczynając od lewej, górnej części, zatytułować je: mocne strony, dalej po prawej: słabe strony, z lewej na dole: szanse, a po przeciwnej: zagrożenia.

Mocne strony to zestaw cech i warunków, które zagwarantują Ci sukces, to coś wyjątkowego, co ułatwi Ci funkcjonowanie na rynku.

Słabości, to ta grupa cech, która sprawi, że możesz ponieść porażkę lub mieć problemy w jakimś obszarze swojej działalności.

Szanse? To kwestia jakichś wyjątkowych okazji. Wiesz o czymś, o czym inni nie wiedzą, wydarzyło się coś, co można wykorzystać? To Twoja szansa.

Zagrożenia. Zastanów się, co może pokrzyżować Ci plany, zaszkodzić.

 

E) Czy to się będzie opłacać?

 Bardzo ważne pytanie. Chodzi o to, jaki próg rentowności musi osiągnąć Twoja firma. Czym jest próg rentowności? To taka sytuacja, gdzie przychody są równoważone przez koszty, czyli wynik finansowy wynosi zero. W sporym uproszczeniu musisz policzyć jakie masz koszty stałe (wynajem biura, rata za samochód, ubezpieczenie, wypłaty, jeśli zatrudniasz pracowników itp.) oraz koszty zmienne (paliwo, zużycie ogumienia, części, opłaty drogowe itp.) w przeliczeniu na km. Teraz konieczne jest ustalenie jaki przychód przewidywalnie (biorąc pod uwagę za jaką cenę będziesz świadczyć usługi w przeliczeniu na km) osiągniesz. Załóżmy, że przychód będzie wynosił 0,95 Euro/km (po przeliczeniu ok.4 zł/km), a koszty zmienne to ok. 2 zł/km. Czyli dochód jaki osiągniemy to 2 zł/km. Jeżeli kosztów stałych mamy dajmy na to 9 tys. zł to:

 

9 000 zł/2 zł/km = 4 500 km

 

Wniosek z tego taki, że aby wyjść na zero (osiągnąć próg rentowności) powinniśmy w miesiącu wykonać zleceń na minimum 4 500 km, przy założonej stawce. Aby osiągnąć zysk naturalnie ten limit trzeba przekroczyć. Oczywiście każde przedsięwzięcie będzie miało inne parametry, ale w dużym uproszczeniu można nakreślić w jakich warunkach osiągniesz zysk i tym samym czy Twoje przedsięwzięcie jest dla Ciebie realne do udźwignięcia.

 

F) Skąd pieniądze?

Kolejne niezwykle ważne pytanie. Już na początku wydatków będzie sporo. Głównie związanych z uzyskaniem licencji, zabezpieczeniem finansowym, ale także zakupieniem pojazdów. Możesz wspierać się własnymi oszczędnościami (jeśli takie posiadasz) lub środkami pożyczonymi na wieczne nieoddanie od rodziny lub też skorzystać z kredytu lub leasingu. Warto także wziąć pod uwagę mniej popularny wynajem pojazdów. Możesz wesprzeć się także dotacjami unijnymi oferowanymi przez urzędy pracy lub w ramach różnych programów jak np. „Pierwszy biznes”. Informacje znajdziesz na takich stronach jak:

W najprostszej konfiguracji szacunkowy kapitał na start to ok. 70-200 tys. zł (w zależności od formy nabycia i rodzaju środków transportowych).

 

G) Biznes plan.

Jest to dokument, który często lekceważony wbrew pozorom może bardzo pomóc przedsiębiorcy. Jest też niezbędny jeśli chcesz skorzystać z kredytu bankowego lub wsparcia inwestora. Czym w praktyce jest biznes plan? Odpowiedzią na cztery pytania: „kto?”, „co?”, „jak?” i „za ile?”. Ustala on plan na krótki okres (do kilku lat) i pomaga osiągnąć zakładane cele. W zależności od tego do kogo jest skierowany uwypukla określone aspekty rozwoju przedsięwzięcia. Jeśli adresatem jest bank naturalnie istotna będzie kwestia finansów, jeśli będzie to inwestor, istotniejsza będzie cześć merytoryczna. Co zawiera biznes plan?

   • Streszczenie
   • Nazwę przedsiębiorstwa i branżę
   • Opis produktu lub usługi
   • Rynek
   • Opis kampanii marketingowej
   • Operacje
   • Zarządzanie
   • Harmonogram realizacji zadań
   • Informacje finansowe
   • Prognozy finansowe
   • Podsumowanie

Wzór takiego biznesplanu jest dostępny na stronie http://www.pfp.com.pl/fmeuo_jak_napisac_biznes_plan.htm

 

   1. Od pomysłu do działania.

Kiedy masz już za sobą część teoretyczną, wszystko jest przemyślane i masz konkretny plan działania możesz przystąpić do jego realizacji

 

A) Wymagania podstawowe.

 Zacząć należy od uściślenia podstawowej kwestii. Firma transportu drogowego towarów świadczy usługi przy pomocy pojazdów samochodowych, do których zalicza się także zespoły pojazdów składające się z ciągnika i przyczepy lub naczepy. Co więcej w ramach tego transportu można prowadzić także usługi pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja), ale o tym nie będę tu pisać.

Uwaga! Przy transporcie rzeczy pojazdami lub zespołami pojazdów, których masa całkowita nie przekracza 3,5 t nie są wymagane zezwolenia i licencje.

Aby otworzyć przedsiębiorstwo transportu drogowego rzeczy należy spełnić warunek posiadania dobrej reputacji, czyli m. in. w zależności od rodzaju zakładanej działalności osoby prowadzące działalność gospodarczą, członkowie zarządu osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne: karne skarbowe, przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, bezpieczeństwu w komunikacji i ochronie środowiska.

Ponadto przedsiębiorca powinien:

   • posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę
   • posiadać certyfikat kompetencji zawodowych (przynajmniej jedna z zarządzających przedsiębiorstwem osób lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym)
   • zdobyć zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
   • uzyskać licencję wspólnotową lub na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
   • posiadać zdolność finansową do prowadzenia przedsiębiorstwa

Dodatkowo warto zauważyć, że jeżeli przedsiębiorca prowadzi przewóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej powinien mieć świadomość, że obowiązują go unormowania zawarte w umowach międzynarodowych, także bilateralnych, pomiędzy RP a krajem, w którym wykonywany jest przewóz rzeczy.

 

B) Rejestracja w CEiDG.

 Zanim dokonasz rejestracji firmy przygotuj sobie numery PKD dotyczące Twojej działalności gospodarczej. W przypadku transportu drogowego rzeczy będzie to nr 49.41.Z – nr dla zakładu zajmującego się transportem drogowym towarów. Podklasa obejmuje przewozy towarów przy pomocy środków transportu przystosowanych do przewozu:

   • dłużyc
   • inwentarza żywego
   • towarów zamrożonych lub schłodzonych
   • towarów ciężkich
   • towarów masowych (także cysterny z mlekiem z gospodarstw rolnych)
   • samochodów
   • odpadów i materiałów wtórnych (bez ich zbierania i usuwania)

oraz wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą.

Zakładając jednoosobową działalność gospodarczą należy złożyć wniosek CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Możliwości złożenia jest kilka:

   • online

Składając wniosek online należy zarejestrować się na stronie CEIDG i wypełnić formularz. Przy takiej formie konieczne jest podpisanie wniosku podpisem elektronicznym, Profilem Zaufanym lub przy pomocy bankowości internetowej. Wypełniając formularz można korzystać z kreatora, który zawiera wskazówki i pytania pomocnicze.

   • poprzez wypełnienie wniosku online i złożenie go osobiście w urzędzie gminy

Jeżeli nie posiadasz podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego możesz wypełnić wniosek online i samodzielnie zanieść go w papierowej formie do urzędu gminy i tam osobiście podpisać lub zapamiętać kod, który jest numerem wniosku i pojawi się po wypełnieniu wniosku na stronie CEIDG. Z tym kodem należy udać się do urzędu gminy i tam urzędnik właśnie przy pomocy wspomnianego kodu wyszuka wniosek, wydrukuje go i przedstawi do podpisu.

   • osobiście

Wniosek możesz złożyć także osobiście. Formularze są dostępne na miejscu w urzędzie. Można go też pobrać ze strony CEIDG, wydrukować, wypełnić i własnoręcznie podpisać i w takiej formie zanieść do urzędu. Składając wniosek osobiście należy mieć ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Istnieje także możliwość złożenia wniosku poprzez pełnomocnika ustanowionego na zasadach ogólnych.

   • przez telefon

Możesz też zadzwonić na infolinię Centrum Pomocy (tel.: 801 055 088) i wspólnie z konsultantem wypełnić wniosek. Po zakończeniu rozmowy zostanie Ci przesłany sms z kodem (nr wniosku), który potem posłuży urzędnikowi do odszukania Twojego wniosku w urzędzie. Na miejscu już wypełniony wniosek zostanie wydrukowany i przedstawiony do podpisu.

   • listem poleconym

Wniosek, który został już wypełniony i podpisany można wysłać listem poleconym. Podpis w takim przypadku musi być potwierdzony notarialnie.

Ważne! Działalność gospodarczą możesz podjąć już w dniu w którym wniosek o wpis został złożony. Pojawi się on w rejestrze nie później niż następnego dnia roboczego po złożeniu wniosku. Wniosek składasz bezpłatnie.

Dzięki wprowadzeniu idei zakładania działalności w „jednym okienku”, po złożeniu wniosku o rejestracje w CEIDG zostaniesz automatycznie zarejestrowany w ZUS jako płatnik składek. Następnie w przeciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności należy zgłosić się do ZUS jako ubezpieczony.

Również urząd skarbowy zostanie automatycznie poinformowany o założeniu przez Ciebie działalności gospodarczej. Jeżeli natomiast będziesz płatnikiem VAT, najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych podatkiem VAT musisz złożyć w odpowiednim urzędzie skarbowym druk zgłoszeniowy VAT-R. Możesz go dołączyć do wniosku o rejestrację w CEIDG.

Będąc w rejestrze i posiadając Profil Zaufany możesz korzystając z Internetu zmienić wpis w CEIDG. Informacja o wpisie będzie dostępna także dla Ciebie i innych poprzez sieć.

Sprawa jest nieco bardziej skomplikowana w przypadku spółki cywilnej.

   • Każdy ze wspólników powinien zarejestrować się osobno w CEIDG wypełniając wnisek CEIDG – 1. Wpis do ewidencji należy uzyskać jeszcze przed założeniem spółki.
   • Następnie należy podpisać umowę spółki (nie wymaga ona zawarcia przed notariuszem) i opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (obowiązek powstaje z chwilą podpisania umowy – jeżeli umowa została mimo wszystko podpisana przed notariuszem, to on odpowiada za pobranie podatku i odprowadzenie go; wpłaty należy dokonać w ciągu 14 dni od zawarcia umowy spółki; podatek wynosi 0,5% wartości wkładów wniesionych do majątku spółki; potrzebne druki: PCC-3, PCC-3A).
   • Spółkę należy zgłosić do GUS i uzyskać nr REGON (wniosek w urzędzie statystycznym, druk RG-OP; wniosek jest bezpłatny)
   • Trzeba także dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego w urzędzie skarbowym i uzyskać nr NIP (druk NIP-2, ten wniosek także jest wolny od opłat)
   • Następnie można dokonać zgłoszenia rejestracyjnego odnośnie VAT (formularz VAT-R)
   • Wreszcie należy wykonać aktualizację wpisu do CEIDG przez wspólników, którzy są osobami fizycznymi (wniosek CEIDG – 1, w terminie do 7 dni od uzyskania NIP i REGON)
   • Zgłoszenia do ZUS dokonują wspólnicy osobno (jako płatnicy) na drukach ZUS ZUA/ZUS ZZA. Składki na ubezpieczenie zdrowotne będą odprowadzane osobno z każdego tytułu: działalności gospodarczej i spółki cywilnej. Jeśli spółka będzie zatrudniała pracowników należy w terminie 7 dni od powstania obowiązku ubezpieczenia dokonać zgłoszenia spółki jako płatnika składek (druk ZUS ZPA).

Ważne! Spółka cywilna może zostać przekształcona w każdą spółkę prawa handlowego.

 

C) Certyfikat kompetencji zawodowych.

 Zgodnie z art. 4 ust 20 ustawy o transporcie drogowym:

Certyfikat kompetencji zawodowych jest to dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Wniosek o wydanie powyższego certyfikatu należy złożyć do: Instytutu Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa. Wniosek składasz 14 dni przez zaproponowaną w nim datą egzaminu. Lista dat jest dostępna na stronie internetowej ITS. Wniosek musi zawierać informację, czy wnioskodawca ubiega się o certyfikat dotyczący jedynie przewozu rzeczy, czy także osób. Jeśli dotyczy obu, powinny to być dwa wnioski.

Można być zwolnionym z egzaminu jeżeli posiada się dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, których program obejmuje cały zakres zagadnień wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009. Jeżeli jest się posiadaczem powyższych dokumentów, ale program przebytych studiów obejmuje jedynie część zagadnień znajdujących się we wspomnianym załączniku zwolnienie dotyczy odpowiednich części egzaminu. W obu przypadkach wniosek musi być zaopatrzony w odpowiednie załączniki. Osoby ubiegające się o certyfikat z częściowym zwolnieniem od egzaminu zostaną pisemnie poinformowane, która cześć egzaminu nie będzie ich obejmowała.

Dokumenty które należy przedłożyć to:

   • Wniosek o wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym
   • Deklaracja o zakresie zagadnień objętych programem studiów
   • Dyplom ukończenia studiów
   • Suplement do dyplomu
   • Dokument z informacja o odbytym programie kształcenia
   • Dokument potwierdzający ukończenie studiów podyplomowych
   • Potwierdzenie wpłaty opłat za egzamin i wydanie certyfikatu (500 i 300 zł)

Ważne! Przy częściowym zwolnieniu z egzaminu, za każdy moduł odlicza się 50 zł.

Po złożeniu dokumentów są one weryfikowane. Jeżeli są tam jakieś braki zostaniesz wezwany do ich uzupełnienia lub wniosek zostanie w ciągu 7 dni od jego złożenia zwrócony właśnie w tym celu.

Jeżeli wszystkie dokumenty są kompletne zostaniesz pisemnie poinformowany o miejscu, terminie oraz zakresie egzaminu.

W przypadku nieusunięcia braków w złożonym wniosku w wyznaczonym w wezwaniu terminie, organ wysyła do wnioskodawcy zawiadomienie o pozostawieniu sprawy bez rozpoznania.

Po przeprowadzeniu egzaminu na certyfikat procedura wynosi 28 dni od daty egzaminu. W przypadku całkowitego zwolnienia z egzaminu jest to 28 dni, ale od momentu zarejestrowania wniosku.

Jeśli wynik egzaminu nie jest pozytywny można zdawać egzamin poprawkowy. Należy złożyć podanie o egzamin poprawkowy i uiścić kolejne 500 zł za egzamin.

Procedura przewiduje także możliwość odwołania się od decyzji komisji egzaminacyjnej.

 

D) Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Chcąc prowadzić działalność w zakresie krajowego lub międzynarodowego przewozu rzeczy (także osób) musisz posiadać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Od 15 sierpnia 2013 r. zezwolenie zastępuje wcześniejszą licencję na przewóz krajowy.

Zezwolenie wydaje odpowiedni terytorialnie starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu, stąd dokumenty należy składać do starostwa powiatowego (według miejsca zamieszkania przedsiębiorcy lub prowadzenia działalności gospodarczej). Można to zrobić na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne) – w takim wypadku załączniki także są w postaci elektronicznej.

Żeby uzyskać takie zezwolenie należy spełnić warunki  zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 1071/2009:

   • posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z państw członkowskich,
   • cieszyć się dobrą reputacją
   • posiadać odpowiednią zdolność finansową
   • posiadać odpowiednie kompetencje zawodowe

oraz żaden z zatrudnionych przez przedsiębiorcę kierowców, a także inne osoby zatrudnione przez przedsiębiorcę, wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, nie mają orzeczenia o zakazie wykonywania zawodu kierowcy.

Dokumenty jakie należy złożyć:

   • wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
   • oświadczenie osoby zarządzającej transportem – zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 (oświadczenie osoby zarządzającej transportem lub oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy)
   • certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy (kopię certyfikatu kompetencji zawodowych składa osoba zarządzająca transportem lub osoba uprawniona na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy)
   • dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności przewoźnika drogowego ( 7b, 7d i 7e ustawy o transporcie drogowym; dokumenty potwierdzające spełnianie wymogu zdolności finansowej to:
   1. a) roczne sprawozdanie finansowe (potwierdzone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę)
   2. b) gwarancja bankowa
   3. c) ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo. Wymagane kwoty to odpowiednio: 9000 euro na pierwszy pojazd samochodowy oraz 5000 euro na każdy następny pojazd. Wartość euro przeliczana jest po kursie z pierwszego dnia roboczego października, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego)
   • oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej
   • oświadczenie przedsiębiorcy stwierdzające spełnienie wymagań określonych w przepisach w stosunku do zatrudnionych
   • oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz
   • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności
   • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne w dziedzinach wymienionych w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009
   • dowód uiszczenia opłaty (1000 zł; jeżeli we wniosku zgłoszono więcej niż jeden pojazd dolicza się opłatę w wysokości 10% podstawowej opłaty za każdy samochód, wypis zaś będzie kosztował 1% podstawowej kwoty zezwolenia za każdy pojazd)
   • pełnomocnictwo (jeśli jest potrzebne) – konieczne jest także uiszczenie opłaty skarbowej (17 zł)

Uwaga! Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Wniosek jest następnie weryfikowany. Jeżeli są jakieś braki wysyłane jest pismo z informacją o konieczności ich usunięcia (termin na korektę to 7 dni). Podobnie jest w przypadku opłat skarbowych (organ daje na wpłatę od 7-14 dni). Jeżeli nie nastąpi korekta wad we wniosku, pozostanie on bez rozpatrzenia.

Jeżeli wszystkie warunki uprawniające do uzyskania zezwolenia są spełnione organ wydaje w drodze decyzji administracyjnej zezwolenie. Ilość zezwoleń odpowiada liczbie posiadanych pojazdów samochodowych określonych we wniosku.

Ważne! Zezwolenia nie można odstępować osobom trzecim, ani przenosić praw z niego wynikających na osobę trzecią. Nie można także posiadać więcej wypisów od zezwolenia niż udokumentowanych we wniosku pojazdów samochodowych. Nadprogramowe wypisy zwraca się w terminie do 7 dni od momentu powstania sytuacji przekroczenia ich liczby w odniesieniu do zgłaszanych pojazdów.

Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, przedsiębiorca przedkłada do organu właściwego, wykaz pojazdów zawierający następujące informacje:

1) markę, typ;

2) rodzaj/przeznaczenie;

3) numer rejestracyjny;

4) numer VIN;

5) wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.

Ważne! Jeżeli nastąpiły jakiekolwiek zmiany danych zawartych w zezwoleniu należy je zgłosić w terminie 28 dni od ich powstania do organu, który wydał zezwolenie (należy wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia). Jeżeli zmiany dotyczą zwiększenia ilości pojazdów należy udokumentować zdolność finansową dla każdego zgłoszonego pojazdu oraz wystąpić o dodatkowe wypisy.

Czas na wydanie zezwolenia to 1 miesiąc z możliwością przeciągnięcia terminu do 2 miesięcy.

Ponieważ zezwolenie wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej można się od niej odwołać.

 

E) Licencja.

Jeżeli chcesz prowadzić przewozy rzeczy na arenie międzynarodowej potrzebna Ci będzie licencja wspólnotowa dotycząca międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy. Aby ją uzyskać musisz posiadać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Wniosek wraz z dokumentami należy złożyć do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego: Biura ds. Transportu Międzynarodowego. Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa. Można go złożyć na piśmie lub w elektronicznej formie.

Licencja wydawana jest na podstawie dołączonych do wniosku dokumentów m.in. kopii zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Dokumenty, które należy złożyć to:

   • wniosek o udzielenie wspomnianej licencji
   • wykaz pojazdów
   • dowód uiszczenia opłaty
   • zaświadczenie o liczbie pojazdów
   • zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
   • pełnomocnictwo (jeśli jest taka potrzeba, opłata skarbowa to 17 zł)

Dokumenty są weryfikowane i jeśli wystąpiły braki formalne GITD wzywa do ich usunięcia w terminie 7 dni. Jeśli do tego nie dojdzie wniosek pozostanie bez rozpoznania.

Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony (organ ma na to 1 miesiąc z możliwością wydłużenia terminu do 2 miesięcy) pozytywnie wnioskodawca otrzymuje licencję oraz wypisy z licencji. Jeżeli GITD odmówi wydania licencji można się zwrócić o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Koszt uzyskania tego dokumentu nie jest mały i zależy od tego, na jaki okres ma być wydany:

   • do 5 lat wynosi 4000,00 zł + 440,00 zł za każdy wypis z licencji
   • powyżej 5 lat do 10 lat wynosi 8000,00 zł + 880,00 zł za każdy wypis z licencji

Uwaga! Wpłaty należy dokonać na konto wskazane przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego. W tytule przelewu należy koniecznie podać numer NIP przedsiębiorcy.

Jeżeli powstaną jakieś zmiany danych dotyczących licencji (art. 7a ustawy o transporcie) należy je zgłosić w terminie 28 dni od ich powstania. Jeśli zmianie uległy dane zawarte w licencji należy wnioskować o zmianę w treści licencji.

 1. Podsumowanie.

Jak widzisz założenie firmy zajmującej się drogowym przewozem towarów nie jest łatwe. Już na sam start ilość formalności może przerażać. Jeśli mimo licznej konkurencji na rynku i masy formalności do załatwienia nadal chcesz założyć takie przedsiębiorstwo to przygotuj się na konieczność pokonywania wielu przeciwności i wytężoną pracę, ale też pełne wrażeń życie zawodowe. Powodzenia!

 

Źródła:

http://www.bezpiecznytir.pl/wlasna_firma.php

https://www.biznes.gov.pl/poradnik/-/scenariusz/105-TRANS_TOWAR_R

https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/zakladam-firme/rejestracja-dzialalnosci/zlozenie-wniosku-o-wpis

https://www.biznes.gov.pl/publikacja/-/publikacja/2667-wymagania-ktore-musi-spelnic-kierowca-wykonujacy-przewozy-drogowe

http://www.pfp.com.pl/fmeuo_jak_napisac_biznes_plan.htm

https://www.biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/1599-certyfikat-kompetencji-zawodowych-kierowcy

https://www.biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/1600-wykonywanie-zawodu-przewoznika-drogowego

https://www.biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/1523-licencja-wspolnotowa-dotyczaca-miedzynarodowego-zarobkowego-przewozu-drogowego-rzeczy

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz