Transport drogowy – kontrole BAG w Niemczech

4.1/5 - (8 votes)

bagCo obejmuje kontrola BAG, czyli czego możesz się spodziewać na niemieckich drogach?

Kontrolerzy BAG, czyli Federalnego Urzędu ds. Transportu Towarowego (BAG) są upoważnieni do zatrzymywania niemieckich oraz zagranicznych pojazdów samochodowych transportu towarowego oraz autobusów w celu dokonania kontroli (z wyjątkiem autobusów w Bawarii). Kierowca pojazdu może zostać skontrolowany w miejscu przeznaczonym do odpoczynku, a także zostać wezwany do zatrzymania się na najbliższym parkingu.

Kontrolerzy mogą sprawdzać kierowców i pojazdy we współpracy z innymi organami, np. z policją, urzędem celnym lub organem nadzoru nad prowadzeniem działalności gospodarczej. Inspektorzy BAG  mogą kontrolować:

  •  dokumenty wymagane zgodnie z prawem o ruchu drogowym pojazdów (uprawnienia, polisa oc itp.),
  • – urządzenia rejestrujące czas pracy kierowcy, karty, wydruki,
  • – przestrzeganie przepisów dot. przewozu materiałów niebezpiecznych,
  • – przestrzeganie przepisów dot. pobytu, zezwolenia na pracę i ubezpieczenie społeczne,
  • – wymiary, naciski na osie i masę całkowitą pojazdu oraz sposób zabezpieczenia ładunku oraz stan techniczny pojazdu,
  • – przestrzeganie określonych przepisów Ustawy o podatkach od pojazdów samochodowych i Ustawy o podatku obrotowym,
  • – przestrzeganie określonych przepisów prawa dot. artykułów żywnościowych i win, czy też odpadów,
  • – przestrzenie dopuszczalnych norm poziomu hałasu i emisji zanieczyszczeń w spalinach pojazdów samochodowych transportu towarowego.

 

Naruszenie przepisy i ich naruszenia

Transport drogowy towarów wymaga znajomości wielu przepisów. Jednymi z najważniejszych dokumentów, które każda osoba związana z przewozami powinna znać są:

W przypadku, gdy podczas kontroli zostaną wykryte naruszenia prawa Kontrolerzy BAG podejmują odpowiednie środki w zależności od rodzaju i stopnia naruszenia. Mogą więc sporządzić protokół, zażądać zabezpieczenia  w przypadku kierowców zagranicznych lub udzielić upomnienia. Mogą oni również zabronić dalszej jazdy pojazdem.

Źródło: http://www.bag.bund.de

Zapisz