Niemiecka ustawa o łańcuchach dostaw a polskie firmy z branży TSL

5/5 - (2 votes)

Co zmienią nowe przepisy w zasadach niemiecko-polskiej współpracy biznesowej?

 

Niemiecka ustawa o łańcuchach dostaw
Co się zmieni dla polskich przedsiębiorców współpracujących z niemieckimi firmami?

 

1 stycznia 2023 roku zacznie obowiązywać przyjęta przez niemiecki parlament ustawa o dochowaniu należytej staranności przedsiębiorcy w łańcuchu dostaw. Jej przepisy będą miały wpływ nie tylko na firmy zza Odry, ale także na ich zagranicznych partnerów biznesowych, w tym polskich przedsiębiorców. Poniżej wyjaśniamy, czego dotyczą nowe regulacje.

 

  1. Ustawa o należytej staranności przedsiębiorcy w łańcuchu dostaw – co to takiego?
  2. Jakie obowiązki nakłada na przedsiębiorców niemiecka ustawa o łańcuchu dostaw?
  3. Niemieckie prawo o łańcuchach dostaw a polskie firmy

 

1. Ustawa o należytej staranności przedsiębiorcy w łańcuchu dostaw – co to takiego?

Punktem wyjścia do zrozumienia nowych przepisów jest sama definicja łańcucha dostaw. W myśl nowej ustawy zalicza się do niego wszystkie etapy produkcji (włącznie z transportem i usługami logistycznymi) niezbędne do wytworzenia dóbr lub/i świadczenia usług nie tylko w Niemczech, ale także poza ich granicami. Wedle tej definicji łańcuch dostaw obejmuje więc  – poza działalnością własną przedsiębiorstwa – także działania jego bezpośrednich i pośrednich dostawców.

Ustawa zawiera 11 konwencji dotyczących praw człowieka. Określają one przede wszystkim następujące obszary ryzyka: niewolnictwo, praca przymusowa, praca dzieci, nieprzestrzeganie zasad BHP, naruszanie prawa do zrzeszania się (np. tworzenia związków zawodowych), wstrzymywanie wypłaty wynagrodzenia, odmowa pracownikom dostępu do żywności i wody. Oprócz tego ustawa koncentruje się także na minimalizowaniu negatywnego wpływu działalności przedsiębiorstwa na środowisko naturalne.

Początkowo nowe prawo ma dotyczyć przedsiębiorstw liczących minimum 3000 pracowników (w tym tymczasowych zatrudnionych na przynajmniej 6 m-cy). Od stycznia 2024 zakres obowiązywania przepisów rozszerzy się na firmy zatrudniające od 1000 pracowników w górę. Co istotne – w przypadku grup kapitałowych liczba ta uwzględnia łącznie pracowników wszystkich należących do niej spółek.

2. Jakie obowiązki nakłada na przedsiębiorców niemiecka ustawa o łańcuchu dostaw?

Przedsiębiorcy będą zobowiązani sporządzać analizę oraz ocenę ryzyka wystąpienia naruszeń praw człowieka lub działań szkodliwych dla środowiska na poszczególnych etapach łańcucha dostaw. Ich obowiązkiem będzie wykazanie należytej staranności w zakresie identyfikacji oraz minimalizacji tego ryzyka poprzez wdrożenie odpowiednich procedur, obejmujących także składanie skarg i raportowanie nieprawidłowości.

3. Niemieckie prawo o łańcuchach dostaw a polskie firmy

Wspomniana definicja łańcucha dostaw oraz sposób pojmowania przedsiębiorstwa powodują, że nowe przepisy będą miały wpływ także na rynek polski. Obowiązek dochowania należytej staranności dotyczy bowiem nie tylko przedsiębiorstw niemieckich oraz ich zagranicznych spółek-córek, ale także partnerów biznesowych, w tym dostawców działających dla niemieckich podmiotów jedynie pośrednio.

W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy zza naszej zachodniej granicy będą wywierać konkretny, usankcjonowany ustawą wpływ na swoich dostawców, domagając się od nich sporządzania ocen ryzyka, a w razie stwierdzenia naruszeń – podjęcia działań mających na celu ich zaprzestania lub minimalizacji.

 

Źródła:

https://www.ey.com/pl_pl/serwis-audytorow-sledczych/2021/09/niemiecka-ustawa-o-lancuchu-dostaw-i-jej-wplyw-na-rynek-polski

https://www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/8165198,niemiecka-ustawa-lancuch-dostaw-polskie-przedsiebiorstwa.html

http://www.wgolegal.pl/niemiecka-ustawa-w-sprawie-nalezytej-starannosci-w-lancuchu-dostaw-i-jej-wplyw-na-polskie-firmy/

https://www.deutschland.de/pl/topic/gospodarka/niemcy-ustawa-o-lancuchu-dostaw

https://jdp-law.pl/compliance-w-lancuchu-dostaw-zmiany-dla-firm-majacych-kontrahentow-w-niemczech/

Grafika: ©Maksym Yemelyanow – stock.adobe.com