odpowiedzialnosc

odpwiedzialnosc spedytora przewznika i operatora logistycznego