Płaca minimalna dla zagranicznych kierowców w Austrii

4/5 - (5 votes)

Nowy stan prawny od 01.01.2017 r. w Austrii dotyczący minimalnej płacy dla zagranicznych kierowców

 1. Reforma austriackiego prawa pracy
 2. Właściwa dokumentacja
 3. Zgłoszenie do odpowiedniego urzędu
 4. Dotkliwe kary
 5. Podsumowanie

Płaca minimalna Austria.

 

Austria wprowadziła właśnie zmiany w przepisach o płacy minimalnej dla zagranicznych kierowców ciężarówek. Wynikają one bezpośrednio z nowych przepisów ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz, LSD-BG). Nowe restrykcyjne regulacje mają zagwarantować zagranicznym kierowcom zawodowym równe prawa w zakresie wynagrodzenia oraz warunków pracy. W rzeczywistości nowelizacja wyeliminuje część wschodnioeuropejskich przewoźników z tamtejszego rynku transportowego a pozostałym dość poważnie zakłóci działanie.

Na ten moment wiadomo na pewno, że zmienią się stawki wynagrodzeń oraz wprowadzony zostanie nowy wymiar kary. Za powtórne naruszenie przepisów przewoźnik może otrzymać nawet zakaz wykonywania usług do 5 lat.  Co jeszcze warto wiedzieć o płacy minimalnej i zasadach delegowania w Austrii?

 1. Reforma austriackiego prawa pracy

Obowiązek objęcia zagranicznych kierowców ciężarówek płacą minimalną zgodnie z lokalnymi normami w Austrii funkcjonuje już od dawna. Austriackie stawki mają zastosowanie do pracowników transportu kabotażowego.

Teraz doczekaliśmy się kolejnych reform w austriackim prawie pracy. Od 01 stycznia 2017 r. zostały bowiem wprowadzone nowe przepisy zwalczające dumping socjalny. Ich celem jest zharmonizowanie przepisów i ułatwienie ich stosowania lokalnym przedsiębiorstwom. Nie wiadomo na razie czy nowe regulacje o delegowaniu pracowników obejmą także kierowców wykonujących przewozy do/z Austrii. Należy spodziewać się jednak, że kierowców obsługujących transport międzynarodowy także obowiązywać będą przepisy o płacy minimalnej (przepisy nie będą mieć zastosowania na pewno do tranzytu).

Płaca minimalna kierowcy w Austrii wynosiła do tej pory od 8,49 euro do 10,50 euro (stawka uzależniona jest od grupy klasyfikacji wynikającej z postanowień układu zbiorowego dla branży transportowej). Od tego roku stawki wynagrodzeń zwiększą się o 2,7 % na korzyść pracowników. Jednak zaznaczono jasno, że do płacy minimalnej wlicza się wszystkie elementy wynagrodzenia (również dodatkowe premie).

Nie zmienia się to, że kierowca delegowany winien mieć przy sobie wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające wysokość wynagrodzenia (w języku niemieckim). Dodatkowo każdego kierowcę przed rozpoczęciem pracy należy zgłosić do właściwego urzędu.

 1. Właściwa dokumentacja

Dla przypomnienia firmy wykonujące kabotaż w Austrii muszą spełnić szereg formalności. Przede wszystkim kierowcy są zobowiązani posiadać w kabinie pojazdu dokumentację dotyczącą wysokości wynagrodzenia; w tym:

 • umowę o pracę,
 • kartę płac,
 • potwierdzenie otrzymania wynagrodzenia lub przelewów bankowych,
 • zapis wynagrodzenia i czasu pracy,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikację grupy płacowej,
 • formularz A1 wydawany przez polski ZUS (jeśli kierowca podlega ubezpieczeniu socjalnemu).

Wymagane dokumenty muszą być przetłumaczone na język niemiecki (umowa o pracę może być w języku angielskim).

 1. Zgłoszenie do właściwego urzędu

Na tydzień przed rozpoczęciem przewozów na terenie Austrii przewoźnik zobowiązany jest także zgłosić kierowcę do Centralnego Urzędu Koordynacyjnego ds. Kontroli Nielegalnego Zatrudnienia. Od teraz zgłoszenie należy wysłać wyłącznie elektronicznie poprzez formularz ZKO3 dostępny na stronie www.bmf.gv.at

Jeśli z ważnych powodów pracodawca nie może dokonać zgłoszenia 7 dni przed, należy to zrobić najpóźniej przed rozpoczęciem pracy kierowcy. Do takich sytuacji można zaliczyć np. katastrofy, pilne prace, czy zlecenia krótkoterminowe.

Wcześniej zgłoszenie było wymagane dla każdej pracy/zlecenia oddzielnie. W nowej ustawie przewidziano, że pracownika pracującego przy jednym projekcie lub przy wielu projektach tego samego rodzaju, będzie można zgłaszać raz na 3 miesiące. Póki co nie wiadomo jednak czy przepis ten znajdzie zastosowanie także w odniesieniu do pracy kierowców, dlatego lepiej dokonywać zgłoszeń na dotychczasowych zasadach.

 1. Dotkliwe kary

Za nieprzestrzeganie przepisów związanych z płacą minimalną (za niewypłacanie wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości oraz za naruszenie przepisów zgłoszeniowych) grożą wysokie kary – do 50.000 euro. Nowelizacja ustawy podwoiła dotychczasowe kary za naruszenie przepisów zgłoszeniowych (do 20 tys. euro na jednego zatrudnionego).

Jednak kary pieniężne to nie wszystko. Rząd austriacki wprowadził także karę zakazu świadczenia usług za powtórne naruszenie przepisów zgłoszeniowych. Jeśli zagraniczny pracodawca zostanie po raz kolejny ukarany prawomocnym wyrokiem, urząd administracyjny ma prawo wydać w stosunku do niego zakaz wykonywania usług na okres od roku do pięciu lat. Pracodawca ma jednak prawo podjąć odpowiednie środki organizacyjne, które usuną powstałe uchybienia i w ten sposób zakaz może zostać cofnięty.

Jeśli przewoźnik mimo zakazu nadal będzie wykonywał usługi transportowe na terenie Austrii musi liczyć się z dodatkową grzywną w wysokości do 20.000 euro.

 1. Podsumowanie

Austriacka nowelizacja ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego choć miała ułatwić życie, w rzeczywistości jeszcze bardziej je skomplikowała. Nowy stan prawny charakteryzuje też duża surowość kar. Większość zagranicznych przedsiębiorców jest zdania, że nowa ustawa stawia zbyt duże wymogi firmom delegującym pracowników, dyskryminuje ich na tamtejszym rynku i ogranicza możliwość rozwoju.

Austriackie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych we współpracy z Ministerstwem Spraw Socjalnych i Ubezpieczeniem Społecznym zapowiedziało już od nowego roku wzmożone kontrole w zakresie przestrzegania nowych przepisów.

Informacja za:
www.tlp.org.pl, www.zmpd.pl, www.40ton.net, www.transport-expert.pl, www.hga-com.at, www.bmf.gv.at, www.austria.trade.gov.pl