Jak zmniejszyć podatek od środków transportowych

4.3/5 - (3 votes)

 Jak obniżyć stawkę podatku od środków transportowych?

 1. Obowiązek podatkowy
 2. Stawki podatku
 3. Gminy sprzyjające przewoźnikom drogowym
 4. Jak płacić niższy podatek?
 5. Podsumowanie

4. Jak płacić niższy podatek

Wszystkie osoby fizyczne i prawne będące właścicielami środków transportowych, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany oraz posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną są zobowiązane do zapłaty podatku od środków transportowych. Stawki podatku w danym roku uchwala rada gminy, w której firma posiada siedzibę lub oddział (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej jest to gmina, na terenie której mieszka przedsiębiorca). Wysokość podatku może być diametralnie różna w różnych częściach Polski. Istnieją gminy, które sukcesywnie obniżają podatki lokalne i tym samym zachęcają firmy do inwestycji na swoim terytorium. Są i takie, które nie sprzyjają przewoźnikom.

Czy można zatem zmienić gminę, do której przypiszemy pojazdy? Okazuje się, że tak.

 1. Obowiązek podatkowy

Podatek od środków transportowych należy do kosztów stałych każdej firmy prowadzącej usługi przewozu towarów. Dotyczy on samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą) oraz autobusów. Podstawą opodatkowania jest liczba posiadanych środków transportowych. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym:

 • środek transportowy został zarejestrowany
 • środek transportowy został nabyty
 • środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu

Podatek wpłaca się na konto budżetu gminy co do zasady w terminach do 15 lutego i 15 września każdego roku (w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego).

 1. Stawki podatku od środków transportowych

Jak już wspomniano wcześniej stawki podatku uchwala rada gminy, na której terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika. W przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego może być to gmina, na terenie której znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe. W przypadku współwłasności środka transportowego będzie to gmina odpowiednia dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Stawki podatku są określane w granicach wynikających z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Różnica w wysokości podatków w niektórych regionach sięga jednak nawet do trzystu procent (stawki różnią się najczęściej w zależności od rocznika, rodzaju pojazdu, liczby miejsc do siedzenia oraz wpływu danego pojazdu na środowisko naturalne).

 1. Gminy sprzyjające przewoźnikom drogowym

Niektóre polskie gminy zdają sobie sprawę z tego, że obniżanie podatków to rodzaj inwestycji. Zachęcają zatem inwestorów (głównie firmy przewozowe) do prowadzenia działalności na ich obszarze. Dokonują tego poprzez obniżanie lokalnych podatków od środków transportu oraz utrzymywanie możliwie niskich stawek. Gminy te uznawane są za sprzyjające przewoźnikom drogowym. Przedsiębiorcy mogą zaoszczędzić w ten sposób kilkanaście, a w niektórych przypadkach nawet kilkaset tysięcy złotych rocznie. Dzięki stworzeniu korzystnych dla biznesu warunków, pro-przedsiębiorcza gmina przyciąga do siebie nie tylko firmy transportowe, ale także firmy leasingowe.

 1. Jak płacić niższy podatek?

Można oczywiście poczekać aż dana gmina zdecyduje się na obniżenie podatku (w ostatnich latach robi to coraz więcej włodarzy miast i wsi). Gminę, w której będzie uiszczany podatek można też po prostu zmienić – mogą tego dokonać jednak tylko przedsiębiorstwa wielozakładowe lub podmioty, w skład których wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne (pojazdy mogą być zarejestrowane na siedzibę główną, ale jednocześnie są w posiadaniu danej jednostki lub zakładu i tam też podlegają opodatkowaniu).

Procedura w wielu przypadkach jest o wiele prostsza niż się niektórym wydaje. Wystarczy w danej gminie wynająć biuro i otworzyć tam oddział, do którego zostaną przypisane pojazdy. Nie ma jednak konieczności przerejestrowywanie pojazdów, brak też zmian licencyjnych. Co istotne przedsiębiorca nie musi posiadać osobnego NIP-u dla oddziału, prowadzić odrębnej księgowości ani zatrudniać pracowników. Koszty otwarcia oddziału i wpisu do KRS wyniosą max 650 PLN (jednorazowo). Gminy oferują też wynajem biur w atrakcyjnej cenie (ok. 100 PLN miesięcznie).

Wszelkimi kwestiami związanymi z otwarciem i prowadzeniem oddziału może zająć się działająca na terenie gminy instytucja pozyskująca do gminy firmy np. Centrum Informacji Gospodarczej (jeśli gmina takową posiada).

 1. Podsumowanie

Większość polskich samorządów zdaje sobie sprawę z tego, że jeśli nie będą miały odpowiednich podatków, nie będzie tam biznesu, a co za tym idzie sporych wpływów do budżetu. W obecnej chwili różnice stawek w niektórych gminach są jednak nadal ogromne (nie są uzależnione od położenia gminy). Być może z czasem wszystkie gminy zaczną wychodzić naprzeciw oczekiwaniom branży. Póki co coraz więcej zakładów i jednostek przypisuje pojazdy do nowo powstałych oddziałów na terenie gmin przyjaznych transportowi.

Informacja za: www.finanse.mf.gov.pl, www.ksiegowosc.infor.pl, www.gazetaprawna.pl, www.zmpd.pl, www.cig-sk.pl

Zapisz

Zapisz

Zapisz