Podatek od środków transportowych

4. Jak płacić niższy podatek