VAT od samochodów firmowych (z kratką i bez) w 2014r.

Oceń nas

truck12Przedsiębiorcy od 01 stycznia br. zgodnie ze zmienionymi przepisami ustawy mogą odliczyć cały VAT od nabycia i leasingu nowych samochodów z kratką lub bez. Dilerzy przygotowali już wcześniej ofertę samochodów osobowych z homologacją ciężarową więc można skorzystać ze szerokiej oferty w bardzo atrakcyjnych cenach. Jednak korzystniejsze przepisy będą obowiązywały prawdopodobnie najpóźniej do końca marca. Należy się zatem pospieszyć, bo potem przez kolejne 5 lat przedsiębiorcy mogą być pozbawieni tego prawa.

 

Nowe kategorie

Przepisy ustawy oprócz dotychczasowych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t., uwzględniają także nowe kategorie samochodów, od których przysługuje pełne odliczenie VAT. Są nimi pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej niższej niż 3,5t., ale inne niż samochody osobowe. Muszą one jednocześnie spełniać określone warunki co do liczby miejsc i tak:

  • jeśli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg, to liczba siedzeń łącznie z miejscem dla kierowcy może wynosić 1
  • jeśli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg, to liczba siedzeń łącznie z miejscem dla kierowcy może wynosić 2
  • jeśli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg, to liczba siedzeń łącznie z miejscem dla kierowcy może wynosić 3 lub więcej

 

Informacja o tych parametrach musi wynikać jednak ze świadectwa homologacji unijnej N1 (homologacja ciężarowa) lub z dowodu rejestracyjnego, odwołującego się do świadectwa homologacji.

Tym samym jeśli samochód ciężarowy ma 5 miejsc, a dopuszczalna ładowność jest równa lub większa od 500 kg. można zakupić go lub nająć z pełnym odliczeniem VAT od opłat  (60 proc. do 6 tys. zł.). Dodatkowo można także w pełni odliczyć podatek VAT od wydatków eksploatacyjnych.

Nie ma obecnie wymogu by w samochodzie zamontowana była kratka, a jedynie by był to samochód inny niż osobowy.

 

Derogacja VAT na auta firmowe używane prywatnie

Rząd Polski uzyskał już zgodę Rady UE na wprowadzenie ograniczeń w odliczaniu podatku VAT. Druga już derogacja (zmienione przepisy) ma wejść w życie w pierwszym kwartale 2014r. i ma dotyczyć pojazdów samochodowych, które są wykorzystywane zarówno do celów prywatnych, jak i do prowadzonej działalności gospodarczej oraz wydatków związanych z tymi pojazdami. Derogacja ma obowiązywać do 2018r. Po wprowadzeniu nowych przepisów odliczeniu będzie podlegała tylko połowa podatku z faktury zakupowej (50% bez górnej granicy kwotowej) oraz połowa VAT od kosztów eksploatacji i paliwa (w tej chwili nie ma możliwości odliczenia VAT od paliwa). Przedsiębiorcy będą mogli odliczyć połowę VAT od paliwa jednak dopiero od lipca 2015 roku.

Derogacja nie obejmie pojazdów, które są przeznaczone wyłącznie do działalności gospodarczej, a przedsiębiorcy wykorzystujący je w 100% do tego celu nie będą podlegać okresowi przejściowemu na odliczenie połowy VAT od paliwa i nadal będą mogli odliczać cały podatek od kosztów serwisowania.

Ministerstwo Finansów tłumaczy potrzebę derogacji złą sytuacją koniunkturalną, a więc dużym obciążeniem dla budżetu państwa przy odliczeniu VAT oraz koniecznością uproszczenia systemu podatkowego i potrzebą likwidacji nadużyć przy odpisie VAT od kupowanych samochodów. Jednocześnie odroczenie obniżki VAT za paliwo do połowy 2015r. rząd tłumaczy względami finansowymi.

Opozycja już szykuje poprawki do tego projektu, a niektóre ugrupowania chcą nawet głosować przeciwko całej ustawie. Na rozszczygnięcia musimy zatem jeszcze poczekać.

 

Podsumowanie

Obecnie trwa okres przejściowy i przedsiębiorcy mają możliwość odliczenia pełnej stawki podatku VAT od zakupu i leasingu nowych aut. Po nowelizacji ustawy ma działać zasada 3 razy 50 proc., a więc odliczenie połowy podatku od zakupionych samochodów, odpisu od usług serwisowych oraz odpisu VAT od paliwa.

Zdaniem ekspertów derogacja nie przysłuży się jednak branży motoryzacyjnej, zmniejszając sprzedaży nowych aut na polskim rynku, a przy tym wpłynie negatywnie na całą gospodarkę i zmniejszy zyski budżetu państwa. Dodatkowo niesprawiedliwym jest, że różni przedsiębiorcy będą podlegać innemu prawu.

 

Warto też dodać, że w Unii Europejskiej odliczenie pełnego podatku VAT od samochodów osobowych dla firm i od paliwa to standard.