Wyższe kary za brak OC pojazdu

Oceń nas

Rosną też regresy za szkody osobowe

 1. Przyczyny braku polisy
 2. Konsekwencje karne
 3. System wykrywania pojazdów bez ważnego OC
 4. Coraz wyższe wypłaty za szkody osobowe
 5. Podsumowanie

Rosną też regresy za szkody osobowe

Właściciele aut, którzy nie wykupią polisy OC w 2018 r. muszą liczyć się  z wyższymi sankcjami. Wysokość opłat karnych wzrosła o kilkaset złotych w porównaniu do roku ubiegłego. Jednak to nie jedyne kary za brak ubezpieczenia komunikacyjnego. Nieubezpieczeni muszą spodziewać się bowiem konieczności zwrotu odszkodowania za wypadek spowodowany pojazdem bez ważnej polisy; a kwoty regresów rosną w bardzo szybkim tempie.

Czy naprawdę warto jeździć bez obowiązkowego OC?

 1. Przyczyny braku polisy

Ubezpieczenie OC komunikacyjne jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego. Ubezpieczenie to chroni majątek ubezpieczonego oraz zapewnia pokrycie szkód poniesionych przez poszkodowanych powstałych w związku z ruchem pojazdu.

Tyle w teorii. W praktyce często okazuje się, że Polacy wielokrotnie zaniedbują obowiązek wykupienia polisy OC. Przyczyny są różne. Najczęściej w grę wchodzi przekonanie, że niesprawny technicznie i nieużytkowany pojazd nie potrzebuje ubezpieczenia. Jest to podstawowy błąd, gdyż tak długo jak pojazd jest zarejestrowany, właściciel ma obowiązek posiadania ważnego  OC. Fakt, że auto, czy motocykl stoi od kilku lat niesprawne w garażu nie zwalnia z obowiązku wykupienia ubezpieczenia.

Równie często nabywcy pojazdów zapominają, że kupując używane auto jego OC ważne jest na określony (z reguły krótki) czas. Z OC zbywcy można korzystać tylko do daty, która widnieje na polisie, po tym okresie należy wykupić własne OC. Gdy nowy właściciel wypowie zaś polisę osoby od której kupił auto – swoje OC musi wykupić najpóźniej w dniu wypowiedzenia ubezpieczenia poprzednika.

Częstym błędem jest także wykupienie OC po dacie pierwszej rejestracji pojazdu w Polsce. Ważne jest aby polisę zawrzeć w dniu otrzymania tablic rejestracyjnych i czasowego pozwolenia na dopuszczenia pojazdu do ruchu, nie później jednak niż w chwili  wprowadzenia go do ruchu.

Wielu ubezpieczonym zdarza się też niestety zapomnieć o opłaceniu kolejnej raty składki za OC (w przypadku wyboru takiej metody płatności). Brak wpłaty jednej z rat powoduje, że ubezpieczenie wygasa z upływem okresu, na który zostało wykupione.

Niestety w niektórych przypadkach właściciele pojazdów także świadomie rezygnują z wykupienia obowiązkowej polisy. Przyczyną tego stanu rzeczy jest najczęściej trudna sytuacja materialna.

 1. Konsekwencje karne

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny szacuje, że w Polsce ok. 0,4 – 0,5% wszystkich pojazdów mechanicznych biorących udział w ruchu jest nieubezpieczonych (stanowi to sumę 80 – 90 tysięcy pojazdów). Właściciele, którzy nie wykupią polisy muszą wiedzieć, że narażają się na konsekwencje karne. W 2018 r. wysokość opłat za brak OC uległa zmianie (stawki te ustalane są w stosunku do minimalnego wynagrodzenia i obowiązują w naszym kraju od 2012 r.). Dla przypomnienia do połowy 2009 r. za jazdę pojazdem bez ubezpieczenia groziło odholowanie na policyjny parking.

Maksymalna kara dla właściciela auta osobowego to dwukrotność wynagrodzenia w danym roku, dla właściciela ciężarówek – trzykrotność. I tak:

 • Za pojazd osobowy z przerwą w ubezpieczeniu poniżej 3 dni właściciel zapłaci 840 PLN (w analogicznym okresie rok wcześniej kara ta wynosiła 800 PLN). Za pojazd ciężarowy (również ciągniki samochodowe i autobusy) z przerwą w ubezpieczeniu poniżej 3 dni właściciel zapłaci 1260 PLN (wcześniej 1200 PLN).
 • Za okres bez ochrony ubezpieczeniowej od 3 do 14 dni właściciel pojazdu osobowego zapłaci karę 2100 PLN (w 2017 r. było to 2000 PLN). Właściciel pojazdu ciężarowego za brak polisy w tym okresie zapłaci 3150 PLN (wcześniej 3000 PLN).
 • Najwyższa kara czeka właścicieli pojazdów, którzy zaniedbają zakup OC już z poślizgiem powyżej 14 dni. W przypadku pojazdów osobowych kara ta wyniesie 4200 PLN (wcześniej 4000 PLN), w przypadku aut ciężarowych 6300 PLN (zamiast 6000 PLN jak w roku poprzednim).

 

 1. System wykrywania pojazdów bez ważnego OC

Właściciele pojazdów powinni zdawać sobie sprawę z tego, że coraz szczelniej działa system wykrywania pojazdów bez ważnego OC obsługiwany przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. UFG podaje, że tylko do końca listopada 2017 r. wystawiono ponad 76,1 tysiąca wezwań o zapłacenie kary za brak polisy (o 25% więcej niż w roku poprzednim). Jednocześnie wykryto około 52 tys. kierowców bez OC (o 40% więcej niż 2016 r.).

Co ważne system w większości przypadków identyfikuje nieubezpieczonych automatycznie bez udziału policji czy innych organów zewnętrznych. Działa on na zasadzie algorytmów przeszukujących bazę polis. Oznacza to, że nieubezpieczony może wpaść nie tylko podczas kontroli na drodze, ale także poprzez ustalenia własne Funduszu.

 1. Coraz wyższe wypłaty za szkody osobowe

Ale kara za brak ubezpieczenia to nie jedyne obciążenie finansowe jakie może spotkać kierowcę. Jak się okazuje Polacy mają na tym gruncie bardzo niską świadomość ubezpieczeniową. Warto zdawać sobie sprawę, że za wypadek spowodowany pojazdem bez ważnej polisy OC odszkodowanie będzie musiał zapłacić kierowca (będzie musiał on zwrócić UFG kwotę odszkodowania, którą Fundusz wcześniej wypłaci osobom poszkodowanym w wypadku). Liczba regresów z tego tytułu rośnie w bardzo szybkim tempie.

UFG podaje, że na koniec czerwca 2017 r. prowadzonych było 16,2 tysiąca spraw regresowych na łączną kwotę 224 mln. Oznacza to, że prawie 20 tyś. kierowców musi z własnej kieszeni zwrócić odszkodowania wpłacone ofiarom wypadków, w których pojazd nie miał OC. Średnia wartość regresu wynosi blisko 14 tyś. PLN. Blisko 400 osób ma do zwrotu ponad 200 tyś. PLN. Rekordzista musi zapłacić 1,6 mln PLN.

Uwaga!!! Coraz wyższe kary za brak polisy oraz coraz wyższe wypłaty za szkody osobowe to chyba najważniejsze argumenty przemawiające za koniecznością wykupu ubezpieczenia komunikacyjnego. Choć niestety w nowym roku kierowców czekają zapewne kolejne wzrosty cen za ubezpieczenie.

 1. Podsumowanie

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny szacuje, że w Polsce jest około  80 – 90 tysięcy nieubezpieczonych pojazdów. Jednocześnie wciąż udoskonalany jest system zajmujący się ściganiem kierowców bez ważnej polisy. Oznacza to, że karę zapłaci nie tylko kierowca złapany na gorącym uczynku.

Ale oprócz samej kary za brak ubezpieczenia komunikacyjnego, nieubezpieczony może także liczyć się z innymi, znacznie wyższymi opłatami. Podyktowane one będą koniecznością wypłaty odszkodowania osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych, spowodowanych przez nieubezpieczonych. To może bardzo poważnie zagrozić finansom sprawcy szkody. Warto zatem wykupić polisę OC aby nie narażać się na tak wysokie sankcje. Jeśli kogoś nie stać na zawarcie ubezpieczenia, osoba ta powinna po prostu sprzedać pojazd.

Źródło: www.ufg.pl, www.e-transport.pl, www.bankier.pl, www.polskatimes.pl