Oskładkowanie diet i ryczałtów w transporcie

Projekt nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców ma poprawić warunki pracy i warunki socjalne