GITD a WITD, co sprawdzają, jakie kary? Odmówa mandatu?

5/5 - (1 vote)

Inspekcja_Transportu_Drogowego

 

Wymagania kładzione przez Inspekcją Transportu Drogowego (ITD) realizują:

 • Główny Inspektor Transportu Drogowego (GITD) oraz
 • Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego (WITD).

Obie jednostki wykonują zupełnie inne obowiązki, które zazwyczaj nie pokrywają się ze sobą. Warto wiedzieć, co mogą sprawdzić, za co mogą ukarać, a czego nie mogą kontrolować. Inspektorzy wiedzą, co należy do ich zadań, a co wykracza poza ich kompetencje. Podczas kontroli zdarzają się jednak sytuacje problematyczne. Celem artykułu jest przybliżenie przewoźnikom kwestii zakresu uprawnieńomawianych jednostek ITD.

 

Zadania Głównego Inspektor Transportu Drogowego:

 1. Wydawanie licencji międzynarodowych oraz zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
 1. Wydawanie formularzy jazdy (także mogą to robić wojewódzcy inspektorzy).
 1. Wydawanie zaświadczeń na niezarobkowy przewóz drogowy.
 1. Wydawanie świadectw kierowcy.
 1. Wydawanie certyfikatów spełnienia przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa (także mogą to robić wojewódzcy inspektorzy).
 1. Kontrolowanie wniesienia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych.
 1. Kontrolowanie za pomocą fotoradarów stacjonarnych naruszeń przepisów drogowych.
 1. Rozpatrywanie odwołań od decyzji wydanych przez wojewódzkich inspektorów.

 

Główny inspektor współpracuje z:

 1. Komendantem Głównym Policji.
 1. Komendantem Głównym Straży Granicznej.
 1. Szefem Służby Celnej.
 1. Głównym Inspektorem Pracy.
 1. Organami Unii Europejskiej (przeprowadzając wspólne kontrole oraz szkolenia).

 

Inspektorzy z WITD przeprowadzają kontrole drogowe, a także w siedzibie przedsiębiorcy.

Do tych ostatnich uprawnienia mają wyłącznie oni. Pracownicy GITD nie prowadzą kontroli w firmach. Inspektorzy wojewódzcy kontrolują przede wszystkim transport drogowy oraz przewozy na potrzeby własne. Podczas takich kontroli sprawdzają czas pracy kierowcy (tj. czas jazdy, przerwy i odpoczynku), czy uprawnienia są adekwatne do rodzaju przewożonego towaru oraz stan techniczny pojazdu. Inspektorzy kontrolują regulacje dotyczące transportu zwierząt, materiałów niebezpiecznych, odpadów, art. szybko-psujących się i ważą ciężarówki.

 

Zadania inspektorów z WITD:

 1. Kontrola przestrzegania przepisów ruchu drogowego, dotycząca kierowców wykonujących zawód przewoźnika w rozumieniu ustawy o transporcie drogowym.
 1. Kontrola przestrzegania przepisów, dotycząca kierowców, co do których zachodzi podejrzenie, że prowadzą samochód w stanie nietrzeźwym.
 1. Kontrola przestrzegania zasad i warunków transportu zwierząt.
 1. Kontrola wprowadzonych do obrotu urządzeń transportowych pod względem zgodności z wymaganiami technicznymi.
 1. Kontrola dokumentacji technicznej i prawidłowość jej oznakowania, w rozumieniu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.
 1. Kontrola rodzaju używanego paliwa.
 1. Kontrola przestrzegania czasu pracy przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe oraz kierowców zatrudnionych i niezatrudnionych przez właściciela firmy, lecz wykonujących transport na jego rzecz.

 

Podsumowanie

Rozróżnienie tego, kto nas kontroluje, ma znaczenie ze względu na to, iż inspektorzy GITD mają inny zakres kompetencji niż inspektorzy z WITD. Z treści artykułu dowiedzieliśmy się, że Inspekcja Transportu Drogowego to służba, w ramach której każda jednostka inspekcji ma określone ustawą kompetencje. To oczywiście przekłada się na rodzaj czy formę kontroli. Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z inspektorem z GITD, czy z WITD, możemy odmówić przyjęcia mandatu. Inspektor powinien nas wówczas przesłuchać, informując o stawianych nam zarzutach. W przypadku decyzji nałożonej przez WITD możemy wnieść odwołanie do GITD w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

Poniżej prezentujemy dwa wzory pism, które kiedyś mogą okazać się przydatne.

Jest to wzór wniosku o rozłożenie mandatu na raty (pobierz tutaj) oraz wzór odwołania od decyzji o karze do GITD (pobierz tutaj).

 

Podstawa prawna:

Art. 50−71 ustawy o transporcie drogowym z 6 września 2001r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1414).

Link do pełnej treści ustawy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001414

Źródło: https://firmatransportowa.wip.pl/