Ile naprawdę zarabia polski kierowca?

4.5/5 - (69 votes)

Kilka dni temu trafiłam na ciekawą publikację dotyczącą już osławionego MiLOG, natomiast traktującą tę sprawę w inny niż dotychczas spotykany sposób. Autor tekstu na podstawie posiadanej wiedzy wylicza stawkę, za jaką faktycznie pracują polscy kierowcy.

Zarobki kierowców

2,46 euro euro brutto za godzinę

Niemcy nie określają wprost składników wliczanych do płacy minimalnej pracowników, którzy pracują na ich terenie. Jak już wszyscy wiedzą pojawia się w zapisach ich ustawy jedynie informacja o wynagrodzeniu nie mniejszym niż 8,50 euro brutto za godzinę.

Ile wynosi płaca minimalna w Polsce. Obecnie jest to 1750 zł brutto za miesiąc, zatem średnio pracownik zarabia 10,42 zł brutto za godzinę*. Uwzględniając bieżący kurs euro łatwo można obliczyć, że minimalne wynagrodzenie w naszym kraju wynosi 2,48 euro brutto za godzinę pracy. Ta stawka dotyczy także kierowców, którzy najczęściej zatrudniani są za najniższe krajowe wynagrodzenie, co jest im rekompensowane licznym dodatkami do pensji.

5,41 euro brutto za godzinę

Składnikami wynagrodzenia kierowców w Polsce są diety i ryczałty za nocleg wynikające z podróży służbowych przez nich odbywanych. Pytanie brzmi, czy mogę one być wliczane do pensji minimalnej i uznane przez niemieckie służby kontrolne. Jak się okazuje, zgodnie z niemieckim prawem, do wynagrodzenia można doliczyć kwotę, która pozostaje po odjęciu faktycznych kosztów ponoszonych przez kierowcę w trakcie podróży. W tym przypadku koszty stanowić będzie najniższa kwotę zakwaterowania i wyżywienia, która wynika z niemieckiego rozporządzenia o ubezpieczeniach społecznych. Autor publikacji ustalił, że najmniej za miesięcznie zakwaterowanie na terenie Niemiec należy zapłacić 223 euro, a za wyżywienie 229 euro. Co w sumie daje 21,52 euro minimalnych kosztów. Jeśli pracodawca płaci więcej swojemu kierowcy, to nadwyżkę może doliczyć do jego płacy. Zgodnie z polskim prawem kwota ryczałtu za nocleg w przypadku podróży do naszego zachodniego sąsiada wynosi 37,5 euro, zaś dieta 7,13 euro. Teraz już łatwo policzyć, że nadwyżka od minimalnych kosztów ponoszonych przez kierowcę, a wypłacaną mu kwotą wyniesie 23,11 euro, co daje dodatkowe 2,93 euro do każdej godziny pracy kierowcy. Czyli łącznie wynosi 5,41 euro brutto za godzinę.

8,06 euro brutto za godzinę

Autor omawianej przeze mnie publikacji przytacza wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zgodnie z którym do płacy minimalnej przewoźnik ma prawo doliczyć stałe diety przyznawane pracownikom podczas delegacji, odszkodowania za czas potrzeby na dotarcie do miejsca pracy oraz dodatek wakacyjny. Nie uwzględnia się natomiast bonów na posiłki i kosztów zakwaterowania. Odważnym jest stwierdzenie, że opierając się na przytoczonym wyroku do płacy minimalnej wliczony powinien zostać w całości zarówno ryczałt jak i dieta. Co więcej niemieccy pracodawcy (odmiennie niż polscy) nie mają obowiązku wypłacania jakichkolwiek dodatków na poczet podróży służbowej, a Polscy są zobowiązani na terenie Niemiec płacić dodatkowe 452 euro za wyżywienie i zakwaterowanie. W takim wypadku stawka godzinowa pracy kierowcy na terenie Niemiec, a wypłacana przez polskiego przewoźnika wynosi 8,06 euro brutto.

Więcej można przeczytać na www.transportoweprawo.pl. Myślę, że jest to artykuł naprawdę warty uwagi, gdyż w tym przypadku widać rzeczywiste realne zainteresowanie tematem i próby wskazania jego różnych aspektów.

 

*w każdym przypadku pod uwagę jest brane 21 dni roboczych w miesiącu

Zapisz