Kolejka na granicy z Ukrainą – jak rejestrować przerwę lub wydłużyć czas pracy kierowcy? ODSTĘPSTWO OD 561/2006

1/5 - (2 votes)

korek-na-granicy-z-ukraina

 

25 lutego 2022 roku prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych (ZMPL) Jan Buczek zaapelował do premiera Mateusza Morawieckiego o natychmiastową pomoc w sprowadzeniu kierowców zatrudnionych w polskich firmach transportowych z Ukrainy do Polski. Chociaż procedura ruszyła, kierowcy ciężarówek musieli ustawić się w kolejce za tymi, którzy zostali potraktowani priorytetowo. Pierwszeństwo zostało przyznane uchodźcom z Ukrainy, kolejno autokarom, a następnie autom osobowym. W efekcie kierowcy zawodowi czekają najdłużej, a wraz z nimi niedostarczone towary i uciekające terminy.

 1. Korek na granicy a termin dostawy ładunku – co na to prawo?
 2. Rejestracja przerwy lub wydłużenie czasu pracy kierowcy
 3. Co z polskimi kierowcami zawodowymi w Białorusi i Rosji?

Korek na granicy a termin dostawy ładunku – co na to prawo?

Oprócz tego, że kierowcy chcą opuścić Ukrainę ze względów bezpieczeństwa, są odpowiedzialni za przewożone ładunki. Towary mają określone daty przydatności i przetrzymywane dłużej, nawet w przystosowanych do ich przewozu naczepach, mogą stwarzać realne zagrożenie. Pomimo dużej świadomości tego, co jest powodem tej sytuacji, kierowcy boją się ewentualnych kar za przekroczenie czasu na transport. Drugą kwestią jest system pracy i obowiązkowych postojów. Co w przypadku, kiedy kierowca musi zmodyfikować czas, w którym przemieszcza się lub odpoczywa?

Jeśli chodzi o wydłużenie czasu pracy kierowcy lub skrócony odpoczynek, kierowców zawodowych obowiązuje artykuł 12 rozporządzenia 561/2006, dotyczący odstępstw od przewidzianych norm:

„(…) pod warunkiem, że nie zagraża to bezpieczeństwu drogowemu oraz umożliwia osiągnięcie przez pojazd odpowiedniego miejsca postoju, kierowca może odstąpić od przepisów art. 6–9 w zakresie niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu lub ładunku. Kierowca wskazuje powody takiego odstępstwa odręcznie na wykresówce urządzenia rejestrującego lub na wydruku z urządzenia rejestrującego, albo na planie pracy najpóźniej po przybyciu do miejsca pozwalającego na postój”.

2 kwietnia 2022 roku zostały ogłoszone odstępstwa od rozporządzenia 561/2006:

  • 11 godzin – maksymalny czas prowadzenia pojazdu dziennie,
  • 60 godzin – maksymalny czas prowadzenia pojazdu tygodniowo,
  • 96 godzin – maksymalny łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni,
  • 45 minut – minimalny czas przerwy ciągłej po prowadzeniu pojazdu przez 5, 5 godziny,
  • 7 dni – regularny okres odpoczynku w pojeździe do wykorzystania, o ile kierowca posiada odpowiednie do tego warunki (miejsce do spania dla każdego kierowcy, pojazd w trakcie postoju).

Rejestracja przerwy lub wydłużenie czasu pracy kierowcy

Kolejnym ważnym odstępstwem jest rejestracja czasu pracy i przerwy kierowcy. W przypadku jakichkolwiek odchyleń od norm należy nanieść na odwrocie tachografu analogowego, wydruku z tachografu cyfrowego lub wykresówki szczegóły niestosowania się do procedur. Ważne, aby zrobić to najpóźniej po przybyciu na miejsce, w którym ma odbywać się postój. W przypadku braku informacji o czasie postoju lub określonego miejsca parkowania, należy opisać to za pomocą wyżej wymienionych narzędzi. Oczywiście inspektor transportu drogowego, w przypadku ewentualnej kontroli, będzie świadomy, z czego wynika nieszablonowa sytuacja.

Przykładowy wpis do tachografu / wykresówki (źródło: arena561.pl):

Dla zapewnienia bezpieczeństwa … (ładunku / pojazdu / osób ) w celu dotarcia do ………….. (bezpiecznego parkingu / bazy pojazdów / odpowiedniego miejsca postoju – w miejscowości ………) wydłużam czas jazdy lub skracam przerwę / odpoczynek lub przesuwam odpoczynek poza 24 godziny / poza 30 godzin (jeśli jest obsada wieloosobowa) z powodu braku miejsc na parkingu / objazdu na drodze …., / złych warunków pogodowych.

W przypadku konieczności przestawienia pojazdu z parkingu strzeżonego:

Dla zapewnienia bezpieczeństwa … (ładunku / pojazdu / osób )  skracam lub przerywam przerwę / odpoczynek lub przesuwam odpoczynek poza 24 godziny / poza 30 godzin (jeśli jest obsada wieloosobowa) z powodu konieczności przestawienia pojazdu na parkingu / przejechania na  parking sąsiadujący na polecenie służb parkingowych / celnych / innych.

Co z polskimi kierowcami zawodowymi w Białorusi i Rosji?

1 marca 2022 roku ZMPD ogłosił informację o pilnej konieczności zgłaszania kierowców i pojazdów znajdujących się na terenie Rosji, Białorusi, Mongolii, Kazachstanu, Uzbekistanu i pozostałych państw Azji Centralnej. Dane o kierowcach i pojazdach niezbędne są do oceny skutków dodatkowych ograniczeń, jakie mogą zostać nałożone na wyżej wymienione państwa. Chodzi między innymi o sankcje, które mogą doprowadzić do całkowitego zamknięcia granic i braku możliwości powrotu do Polski. Z najnowszych informacji wynika, że na terenie Białorusi nie ma już polskich ciężarówek – niewykluczone jednak, że znowu się tam pojawią, ponieważ transport na jej teren nie jest jeszcze całkowicie zakazany.


 

Zdrowie i bezpieczeństwo kierowców jest najważniejsze, a wojna jest sytuacją, w której nie powinno się myśleć o niczym innym. Większość kierowców stresuje się jednak konsekwencjami, jakie mogą wynikać ze stania w kolejce na granicy polsko-ukraińskiej. Warto więc dopełnić formalności, aby w razie kontroli uniknąć niepotrzebnych tłumaczeń.

 

Aktualny stan kolejki na granicy z Ukrainą można sprawdzać na stronie: https://granica.gov.pl/index_wait.php?p=u&v=pl&k=w, gdzie informacje na temat czasu oczekiwania na odprawę czy otwartych i zamkniętych przejść aktualizowane są 8 razy na dobę.

 

Źródła:

https://zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=2198

https://logistyka.rp.pl/drogowy/art35773961-przewoznicy-boja-sie-wysylac-ciezarowki-do-rosji-choc-stawki-sa-rekordowe

https://www.facebook.com/ZMPDwPolsce

https://www.gov.pl/web/gitd/odstepstwa-od-norm

http://www.arena561.pl/documents/44.html

strona internetowa Transport Logistyki Polska

Zdjęcie: Kara