Ograniczenia w ruchu w transporcie drogowym w Polsce

4.3/5 - (15 votes)

Kiedy obowiązują zakazy jazdy dla ciężarówek na polskich drogach?

Mimo wielu niepewności i zawirowań wobec chociażby brexitu oraz wciąż procedowanego Pakietu Mobilności polscy przewoźnicy nie zwalniają tempa. Podczas świadczenia usług transportowych muszą jednak zwrócić uwagę na obowiązujące przepisy prawne dotyczące między innymi ograniczeń ruchu w Polsce. Kiedy w 2019 roku będzie obowiązywał zakaz poruszania się dla ciężarówek?

 

 1. Kiedy obowiązują ograniczenia ruchu ciężarówek w 2019 roku?

Jak co roku przewoźnicy oraz kierowcy muszą zwrócić uwagę na z ograniczenia ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów. Najczęściej obowiązują one w dni ustawowo wolne od pracy od godziny 8 do 22, są jednak sytuacje, kiedy w dzień poprzedzający święto obowiązują zakazy od godziny 18 do 22 (te święta zostały oznaczone pogrubioną czcionką). Informacje na temat aktualnych zakazów jazdy ciężarówek w Polsce oraz Europie możecie znaleźć na stronie https://www.truckban.info/pl

Święta państwowe w 2019 roku:

 • 1 stycznia Nowy Rok;
 • 6 stycznia Święto Trzech Króli (nie ma w tym dniu ograniczeń w ruchu);
 • 21 kwietnia Niedziela Wielkiej Nocy;
 • 22 kwietnia Poniedziałek Wielkiej Nocy;
 • 1 maja Święto Pracy;
 • 3 maja Święto Narodowe Trzeciego Maja;
 • 9 czerwca Zielone Świątki;
 • 20 czerwca Boże Ciało;
 • 15 sierpnia Święto Wojska Polskiego;
 • 1 listopada Dzień Wszystkich Świętych;
 • 11 listopada Dzień Niepodległości;
 • 25 grudnia Boże Narodzenie;
 • 26 grudnia Drugi Dzień Bożego Narodzenia.

Ograniczenia ruchu ciężarówek obowiązują również w okresie od ostatniego piątku czerwca do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem roku szkolnego (od 28 czerwca do 1 września 2019 roku):

 • od godz. 18:00 do godz. 22:00 w piątek,
 • od godz. 08:00 do godz.14:00 w sobotę,
 • od godz. 08:00 do godz. 22:00 w niedzielę.
 1. Od ograniczeń obowiązują jednak wyjątki

Podane wcześniej ograniczenia nie dotyczą jednak wszystkich pojazdów. Oto wyjątki:

 • pojazdy Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Sił Zbrojnych RP, Biura Ochrony Rządu, pogotowia technicznego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony radiologicznej i ochrony przed skażeniami;
 • pojazdy biorące udział w usuwaniu awarii;
 • pojazdy biorące udział w akcjach ratowniczych;
 • pojazdy ratunkowe wykorzystywane w przypadku klęsk żywiołowych;
 • pojazdy uczestniczące w akcjach humanitarnych;
 • pojazdy pracujące na potrzeby budowy dróg i mostów oraz ich utrzymaniu;
 • pojazdy przeznaczone do przewozu żywych zwierząt;
 • pojazdy pracujące na potrzeby skupu mleka, zbóż lub zwierząt;
 • pojazdy pracujące na potrzeby bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo, materiały olejowe, olej smarowy, części zamienne oraz wodę pitną;
 • pojazdy przewożące sprzęt transmisyjny stacji radiowych i telewizyjnych;
 • pojazdy używane do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych, w związku z organizacja tych imprez;
 • pojazdy używane do przewozu prasy stanowiącej znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej;
 • pojazdy używane do przewozu lekarstw i środków medycznych;
 • pojazdy używane do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej;
 • pojazdy pracujące w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu
 • produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym;
 • pojazdy przewożące materiały niebezpieczne w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej;
 • pojazdy przewożące artykuły szybko psujące się i środki spożywcze (np. mięso, ryby czy ziemniaki lub napoje bezalkoholowe), stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej;
 • pojazdy przeznaczone do przewozu betonu oraz pomp do jego tłoczenia;
 • pojazdy przeznaczone do przewozu odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych;
 • pojazdy używane do przewozu towarów wyładowywanych z wagonów na stacji kolejowej, w promieniu 50 km od tej stacji;
 • pojazdy używane w transporcie kombinowanym;
 • pojazdów wolnobieżnych używanych do prac rolnych i ciągników rolniczych;
 • pojazdy powracające z zagranicy, w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Polski;
 • do pojazdów, które wjechały na terytorium Polski poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Polski;
 • pojazdy dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych.

Wyjątki wymienione powyżej od 6 do 21 punku dotyczą także pojazdów pustych w drodze po ładunek lub w drodze powrotnej po rozładunku. Za łamanie przepisów dotyczących zakazu jazdy w określonym czasie grozi mandat w wysokości od 200 do 500 złotych, a zatrzymany pojazd będzie musiał zostać na parkingu do końca obowiązywania zakazu.

 1. Zakazy także w miastach

Oprócz ogólnopolskich zakazów związanych z ograniczeniami w święta, swoje obostrzenia wprowadzają także miasta. Wśród nich jest Warszawa, Płock, Wrocław, Ełk czy Łomża. Przed wyruszeniem w trasę należy sprawdzić, czy na trasie nie obowiązują zakazy w danych miejscowościach. Wciąż powiększa się liczba miast, które wprowadzają takie zasady, jak na przykład Lublin, gdzie od 2017 roku wprowadzony został całodobowy zakaz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton. Możliwe jest jednak wyrobienie zezwolenia w miejscowym Zarządzie Dróg i Mostów, takie rozwiązanie jest stosowane w większości miast.

 

https://zmpd.zmpd.pl/file.php?blok_id=9120&zdjecie_id=10208

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20071471040/O/D20071040.pdf

https://www.truckban.info/pl