Opłata za korzystanie ze środowiska tylko do końca marca 2024 roku

Oceń nas

oplata-srodowiskowa-do-31-marca

Jeśli prowadzisz działalność, która w jakiś sposób wpływa na środowisko, masz obowiązek złożyć z tego sprawozdanie i wnieść odpowiednią opłatę. W tym roku termin na dopełnienie formalności mija 31 marca 2024 roku – a ponieważ zbiega się z innymi obowiązkami przewoźników i Wielkanocą, warto pospieszyć się z rozliczeniem za korzystanie ze środowiska.

Informacja o korzystaniu ze środowiska – na czym polega?

Każdy podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek złożenia wykazu zawierającego dane wykorzystane do obliczenia wysokości opłaty środowiskowej, a następnie wniesienia odpowiedniej kwoty. Opłata dotyczy firm, w przypadku których koszty te wynoszą więcej niż 800 zł. Jeżeli roczna opłata środowiskowa nie przekroczyła 800 zł podmiot nie ma obowiązku wnoszenia opłaty, ale musi zachować wykaz w celach dochodowych.

UWAGA!

Niewnoszenie opłaty nie zwalnia z obowiązku przedłożenia wykazu. Zwolnienie z opłaty i wykazu dotyczy firm, których roczne opłaty za korzystanie ze środowiska nie przekroczyły 100 zł.

Wykaz i opłata za korzystanie ze środowiska – gdzie i jak załatwić sprawę

Dokumenty można złożyć osobiście w urzędzie marszałkowskim, przesłać listownie lub drogą elektroniczną (poprzez ePUAP). Na stronie rządowej gov.pl (www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/133) załączone są dokumenty do pobrania,  wskazówki dotyczące obliczenia wysokości należnych opłat, informacja o czasie oczekiwania i ewentualnym odwołaniu się.

WAŻNE!

Składanie wykazu i uiszczanie opłat jest obecnie bardzo kontrolowane przez urzędy marszałkowskie. Z ogólnodostępnych informacji wynika, że podmioty wzywane są do przedstawiania potwierdzeń składania wykazów i opłat za ostatnie 4 lata.

Źródło: gov.pl, ponadnormatywni.pl