Palety – jak ustalić czy są oryginalne?

4/5 - (98 votes)

Palety EPAL po zmianach w lutym 2017 i ich autentyczność.

W lutym 2017 r. EPAL zerwała umowę z UIC. W rezultacie palety z oznakowaniem EUR wyprodukowane po 28.02.2017 r. nie będą legalnie wymienialne z paletami EPAL. Naturalnie wymiana palet będzie trwała, stąd okres przejściowy dający czas na spokojne przeprowadzenie tego procesu.

Palety EPAL po zmianach w lutym 2017 i ich autentyczność

Palety to rozwiązanie ułatwiające funkcjonowanie w ramach łańcucha dostaw, ale otwarty pool niesie ze sobą szczególną konieczność zwrócenia uwagi na legalność palet w obrocie.

Znajdziesz tu informacje o tym jakie parametry musi spełniać paleta EPAL, jakie oznaczenia świadczą o jej autentyczności i na co zwrócić uwagę po zmianach w porozumieniu pomiędzy EPAL i UIC.

  1. Dlaczego warto zwrócić uwagę na oryginalność palet EPAL?
  2. Jakie są rodzaje palet?
  3. Jak wygląda paleta EPAL?
  4. Jakie unormowania określają legalność palety?
  5. Oznaczenia palet świadczące o ich autentyczności.
  6. Podsumowanie

 

1.Dlaczego warto zwrócić uwagę na oryginalność palet EPAL?

Art. 305 ust.1 ustawy Prawo własności przemysłowej.

„Kto, w celu wprowadzenia do obrotu, oznacza towary podrobionym znakiem towarowym, zarejestrowanym znakiem towarowym, którego nie ma prawa używać lub dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

Taki zapis wniosła nowela z 29 czerwca 2007 r.. W kontekście palet EPAL, nazywanych także paletami EURO, oznaczało to po jej wejściu w życie konieczność zwrócenia uwagi na legalność używanych palet. EPAL zleca co jakiś czas audyty, które pomagają eliminować z rynku palety, które nie są oryginalne i pozwalają zadbać o jakość produkowanych palet. Nieprawidłowości są także zgłaszane policji.

2.Jakie są rodzaje palet?

Wyróżniamy kilka ich rodzajów:

paleta EPAL 1 (dawniej wymienna z paletą EUR) – czyli paleta drewniana wymienna (do wielokrotnego użytku), jej wymiary to wym. 800×1200 mm, spełniająca wszystkie wymagania określone w Karcie UIC 435-2, są to m.in. odpowiednie drewno, wymiar i właściwa konstrukcja, określone oznaczenia oraz brak dyskwalifikujących uszkodzeń. Palety EPAL mają oznaczenia EPAL, UIC bądź uprawnionych kolei (palety z oznaczeniami UIC są ważne do wygaśnięcia okresu przejściowego po rozwiązaniu umowy z tą organizacją przez EPAL)

paleta EPAL 2 – paleta drewniana wymienna (także do wielokrotnego użytku) o wym. 1200×1000 mm. Ma poprzeczny układ desek górnych i płozy na wszystkich czterech bokach. Jest wykonana według norm ujętych w Karcie UIC 435-2, czyli posiada: odpowiednie drewno, wymiar, konstrukcję i oznaczenia. Nie posiada dyskwalifikujących ja uszkodzeń. Palety EPAL 2 występują z oznaczeniem EPAL lub z oznaczeniami uprawnionych kolei (do wygaśnięcia okresu przejściowego, o którym mowa wyżej)

paleta EPAL 3 – paleta drewniana do wielokrotnego użytku, posiadająca wym. 1000×1200 mm, o wzdłużnym układzie desek górnych i płóz. Wyprodukowana według Karty UIC 435-2, czyli posiada właściwe drewno, wymiar i konstrukcję oraz właściwe oznaczenia oraz brak dyskwalifikujących uszkodzeń. Palety EPAL 3 występują z oznaczeniem EPAL lub z oznaczeniami uprawnionych kolei (do wygaśnięcia okresu przejściowego)

paleta EPAL 6 – paleta drewniana wymienna o wym. 800×600 mm, spełniająca wymagania zawarte w Karcie UIC 435-2, czyli właściwe drewno, wymiar, konstrukcję, oznaczenia oraz brak dyskwalifikujących uszkodzeń. Palety EPAL 6 występują z oznaczeniem EPAL bądź z oznaczeniami uprawnionych kolei (do wygaśnięcia okresu przejściowego)

paleta EPAL 7 – wymienna paleta drewniana z metalowymi wspornikami o wym. 800×600 mm, spełniająca wszystkie wymagania określone w Karcie UIC 435-2.

Niebieską kartę z typami palet EPAL znajdziesz pod adresem: http://www.epal.org.pl/artykul/19

Warto nadmienić, że po 2013 r. w obiegu funkcjonuje paleta EPAL, która jeszcze do maja 2017 r. będzie wymienna z paletą z oznaczeniami EUR. Różnica pomiędzy paletami to oznaczenia EPAL na obu skrajnych wspornikach zamiast EUR. EUR to znak towarowy, którego dysponentem jest UIC – Międzynarodowy Związek Kolei (Union Internationale des Chemins de fer), a EPAL to znak towarowy, którego dysponentem jest European Pallet Association EPAL e.V.

WAŻNE! Zarząd EPAL w lutym 2017 r. zdecydował się wymówić umowę zawartą z UIC dotyczącą wymienialności palet ze znakiem EUR. Zalecenie, aby nie wymieniać europalet EPAL z paletami UIC obowiązuje od 1.05.2017 r. Okres przejściowy, w którym obowiązujące do tej pory zalecenie mówiące o tym, że również palety ze znakiem „EUR” (UIC, MAV, CD, ADIF, GreenCargo, itd.) mogą być wymieniane, będzie trwał do dnia 31.12.2021 r. i ogranicza się do palet wyprodukowanych do dnia 28.02.2017 r. ze ścisłym zachowaniem regulacji zawartych w kartach UIC 435-2 do 435-6.

Ostatecznie okres przejściowy będzie związany z obowiązywaniem indywidualnych umów pomiędzy kontrahentami, jednak należy już teraz konstruować nowe umowy z uwzględnieniem sformułowania „wymienne palety EPAL”.

Informacje na ten temat można znaleźć na stronie: http://www.epal.org.pl/artykul/123

 

W obiegu funkcjonują także inne rodzaje palet, które nie są paletami EPAL:

półpaleta – paleta o wymiarach 800×600 mm (połowa palety EPAL 1), w praktyce najczęściej spotykane w tym rozmiarze są palety typu DHP lub EPAL 6

ćwierćpaleta, paleta ekspozycyjna, paleta wystawowa, paleta in-out’owa, paleta akcyjna – paleta o wymiarach 400×600 mm, która umożliwia zastosowanie do jej obsługi standardowego wyposażenia magazynu. Często stosowana do bezpośredniej ekspozycji towaru na powierzchni sklepowej, czy tworzenia stoisk promocyjnych

paleta DHP (Duesseldorf, duesseldorfer) – paleta o wymiarach 800x600mm, o określonej konstrukcji: drewniane elementy to 7 desek górnych i 3 płozy, dalej 6 stalowych wsporników narożnych (o grubości min. 3mm) oraz 3 plastikowe środkowe wsporniki tulejowe. Jest to paleta czterowejściowa (wejścia do wideł wózka widłowego z każdej strony palety), która ma nośność maksymalną 500kg

palety białe – nieprecyzyjne, potoczne określenie palet jednorazowych lub EPAL (wymiennych), które wynika z naturalnego koloru użytego drewna

palety kolorowe – potoczne, nieprecyzyjne określenie palet (niezależnie od ich rozmiaru) wyróżnionych kolorem, będących własnością pooli paletowych (firm specjalizujących się w usługach wynajmu palet). Do kategorii tej należą takie palety jak: palety CHEP (palety niebieskie), palety LPR (palety czerwone) oraz IPP LOGIPAL (palety brązowe).

 

3. Jak wygląda paleta EPAL?

 paleta epal

 

Nr
Element
Ilość elementów
Długość
Szerokość
Grubość
1
Deska dolna skrajna
2
1200
100
22
2
Deska górna skrajna
2
1200
145
22
3
Deska dolna środkowa
1
1200
145
22
4
Wzdłużnica
3
800
145
22
5
Deska górna środkowa
1
1200
145
22
6
Deska górna pośrednia
2
1200
100
22
7
Wspornik zewnętrzny
6
145
100
78
8
Wspornik środkowy
3
145
145
78

 

4. Jakie unormowania określają legalność palety?

Karty UIC:

– UIC 435-2 – karta zawierająca unormowania odnośnie produkcji palet płaskich drewnianych

– UIC 435-4 – karta zwierająca informacje odnośnie napraw palet płaskich drewnianych

oraz

– standard FAO/IPPC/ISPM 15 – obróbka fitosanitarna (obowiązkowa od 2010 r.)

– Unijna Norma EN-13698-1

 

5. Oznaczenia palet świadczące o ich autentyczności.

oznaczenie EPAL

Lewy wspornik: oznaczenie EPAL

 

Środkowy wspornik: oznaczenia zawierające nr producenta EPAL

Środkowy wspornik: oznaczenia zawierające nr producenta EPAL, rok i miesiąc produkcji oraz znaki dotyczące obróbki fitosanitarnej

 

Klamra i gwóźdź

Klamra i gwóźdź

 

Prawy wspornik: znak EUR

Prawy wspornik: znak EUR – palety z tym oznaczeniem (należą do UIC) wyprodukowane po 28.02.2017 nie będą już wymienialne z paletami EPAL

 

Pierwszy poziom kontroli

Pierwszy poziom kontroli

 

Drugi poziom kontroli

Drugi poziom kontroli

 

Gwóźdź naprawczy, recertyfikujący

Gwóźdź naprawczy, recertyfikujący

 

Oznakowanie odnośnie obróbki fitosanitarnej

Oznakowanie odnośnie obróbki fitosanitarnej

Uwaga! Od 2010 r. wszystkie nowopowstałe palety podlegają obróbce fitosanitarnej.

6. Podsumowanie

Produkcja i naprawa wymiennych palet EPAL musi odbywać się w ściśle określony sposób, przez licencjonowane podmioty. Jest to nie tylko kwestia ochrony licencji, ale przede wszystkim gwarancji jakości produktu, co w rezultacie przekłada się na bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw. Innym aspektem jest uniwersalność rozwiązania, które ułatwia działania logistyczne. Ważnym jest aby zakupu lub naprawy dokonywać w firmach, które dysponują licencją. Po zerwaniu umowy z UIC w lutym 2017 r. i w trakcie okresu przejściowego, pojawią się zapewne trudności z właściwą identyfikacją. Tym bardziej istotna staje się kwestia legalności palet. Warto zwracać uwagę na prawidłowe oznaczenia, sprawdzać numery licencji producenta, prawidłowe wykonanie palety, a także wbicie odpowiedniego gwoździa recertyfikującego po dokonaniu naprawy. Pozwoli to uniknąć kłopotów i dodatkowych kosztów.

Źródła:
http://www.log24.pl/artykuly/powracajacy-problem-palet,7329
http://www.interconsulting.com.pl/doradztwo_logistyczne/attachments/File/Szkolenie_z_identyfikacji_palet_(wersja_skr__cona).pdf
http://www.log24.pl/artykuly/znikajace-palety,364
http://www.epal.org.pl/
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010490508
http://www.mandersloot.nl/uploads/assets/Palety.pdf