Transport odpadów

2.1/5 - (14 votes)

Transport odpadów. Co musi zawierać dokument informacyjny?

Jeżeli transportujesz odpady za granicę, musisz mieć w pojeździe specjalny dokument informacyjny. Chodzi tutaj o odpady przeznaczone do odzysku, ich transport może się bowiem odbywać tylko z odpowiednim dokumentem, w którym zawarte zostaną niezbędne informacje dotyczące przewożonych rzeczy. Dokument obowiązuje przy przewozie:

transport-odpadow

 

Ponadto obowiązek ten dotyczy:

– mieszaniny dwóch lub więcej rodzajów odpadów wymienionych w tabeli (oczywiście jeśli nie są zanieczyszczone innymi substancjami, które uniemożliwiłyby recykling lub które są niebezpieczne).

– odpadów przeznaczonych do badań laboratoryjnych, które mają za zadanie określić ich właściwości fizyczne lub chemiczne lub też ustaleniu czy w ogóle nadają się do odzysku lub unieszkodliwienia (nie więcej niż 25kg).

 

Informacje w dokumentach

W dokumentach dołączonych do transportu powinny znaleźć się następujące informacje:

  •  dane organizatora i odbiorcy,
  •  dane przewoźnika,
  •  ilość towaru,
  •  data przemieszczenia,
  •  kod identyfikacyjny odpadu.

Dotychczasowy wzór zawierał do wyboru 4 opcje kodu indentyfikacyjnego:

  •  załącznik nr IX do Konwencji Bazylejskiej,
  •  klasyfikacja OECD,
  •  WE katalog odpadów
  •  Krajowy Kod.

Jednak teraz obowiązuje druk, który wprowadził pewne zmiany. Można zaznaczyć obecnie mieszaninę dwóch lub więcej rodzajów odpadów z listy zielonej. Wpisano też odpady, które niedługo pojawią się na liście OECD.

UWAGA! Jeśli wpisujesz kilka kodów z wykazu zielonego, podaj je w odpowiedniej kolejności. Stosuj kody BEU wymienione w rozporządzeniu 1013/2006.