Ubezpieczenie CMR: jakość czy cena?

5/5 - (1 vote)

cmrJak wybrać ubezpieczenie CMR? Dlaczego nie warto kupować coraz bardziej popularnych tanich ubezpieczeń?

 

Ubezpieczenia CMR, popularnie zwane OCP lub OCPD, to ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika. W ciągu ostatnich miesięcy ich cena bardzo spadła. Nie da się ukryć, iż ma to ogromne znaczenie dla jakości ubezpieczeń.

Ile kosztuje ubezpieczenie przewoźnika?

Ubezpieczenie OCP kupisz już nawet za mniej niż 300 euro. Jednak, gdy dojdzie do szkody nie dziw się, gdy polisa, którą posiadasz, jej nie obejmie, a Twój ubezpieczyciel nie będzie chciał jej pokryć. Przy kiepskim zakresie ubezpieczenia, nawet założenie przeciwko ubezpieczycielowi sprawy w sądzie nie odniesie spodziewanego efektu, a dodatkowo narazi Cię na koszty. Równocześnie będziesz zmuszony odpierać roszczenia poszkodowanych, a przy braku skutecznej obrony, za szkodę zapłacisz sam.

PAMIĘTAJ!

Polisa z bardzo niską sumą ubezpieczeniową i wątpliwym zakresem, niepokrywającym odpowiedzialności przedsiębiorstwa transportowego wynikającej z konwencji CMR nie jest dla Ciebie żadnym zabezpieczeniem!

Ubezpieczać kabotaż?

Nawet, jeśli w kraju, w którym chcemy wykonywać przewozy kabotażowe, nie ma obowiązku posiadania ubezpieczenia kabotażowego, to zawsze warto je mieć. To przewoźnik bowiem odpowiada za ewentualną szkodę. Jeśli więc nie posiadasz ubezpieczenia OCP kabotażu z ochroną prawną jesteś zdany tylko na siebie. A co ważne, koszty procesowe i adwokatów w poszczególnych krajach są wysokie i nie do przewidzenia. Do tego dochodzi bariera językowa.

PAMIĘTAJ!

Bardzo ważny jest zakres terytorialny obowiązywania ubezpieczenia. Jeśli jeździsz np. do Maroko, to zakres obowiązywania ubezpieczenia, który brzmi ?Europa??, nie ma żadnego sensu. Warto jest również doprecyzować co znaczy termin „Europa”, czy chodzi o:

  • Europa w granicach geograficznych ? gdy przewoźnik nie jeździ za Kaukaz i Ural oraz do azjatyckiej części Turcji (obejmujemy wtedy europejską część Kazachstanu)
  • Europa, w tym Kazachstan (cały) i Turcja (cała) ? określamy wtedy precyzyjnie przewozy do jakich krajów i w jakich granicach podlegają ubezpieczeniu.

 

Odszkodowanie z tytułu art. 29 konwencji CMR

Art. 29 Konwencji CMR mówi o tym, że przewoźnik nie ma prawa korzystać z postanowień, które wyłączają lub ograniczają jego odpowiedzialność albo które przenoszą na drugą stronę ciężar dowodu, jeżeli szkoda powstała wskutek winy umyślnej przewoźnika lub jego rażącego niedbalstwa.

To samo obowiązuje w przypadku, gdy szkodę spowodowali pracownicy przewoźnika lub inne osoby, którym przewoźnik powierzył wykonanie usługi. Niestety, ale orzecznictwo w tych kwestiach wciąż jest bardzo zaostrzone (choć trzeba przyznać, iż następuje jego powolna liberalizacja).

UWAGA! Jeśli chodzi o winę umyślną lub rażące niedbalstwo – są na rynku ubezpieczenia, które przewidują odszkodowania w razie zaistnienia odpowiednich, zgodnych z warunkami ubezpieczenia przesłanek. Co więcej, możliwe jest nawet dodatkowe pokrycie szkód finansowych i szkód rzeczowych, powstałych w następstwie podstawowej szkody rzeczowej.

 

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczającego

W wielu polisach znajdziesz wyłączenia odpowiedzialności za następstwa wynikające z określonych sytuacji! Dlatego też przez kupieniem polisy OCP uważnie zapoznaj się z oferowanymi warunkami ubezpieczenia. Wiem że jest to żmudne i mało kto ma na to czas, ale dzięki temu będziesz dokładnie wiedzieć czego możesz się spodziewać!