Wydatki firm transportowych a wzrost opłaty paliwowej

4.6/5 - (5 votes)

Czy wzrost opłaty paliwowej od 1 marca 2020 przełoży się na wydatki firm transportowych?

wzrost opłaty paliwowej od 1 marca 2020

„Monitor Polski” opublikował 26.02.2020 r. obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na 2020 rok. Poprzednia podwyżka – ogłoszona w listopadzie 2019 – obowiązuje od stycznia br. Obecna wchodzi w życie 1 marca.

Spis treści:

1. O ile wzrośnie opłata paliwowa?

2. Jak wzrost opłaty paliwowej przełoży się na ceny benzyny, oleju napędowego i gazu?

3. Jakie są prognozowane zmiany cen paliw?

 

1. O ile wzrośnie opłata paliwowa?

Nowe stawki oznaczają wzrost opłaty o 17 zł za 1000 litrów paliwa  (w przypadku gazu – 1000 kilogramów) i będą wynosiły odpowiednio:

  1. a) 155,49 zł za 1000 l benzyn silnikowych oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 1 ustawy;
  2. b) 323,34 zł za 1000 l olejów napędowych, wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy;
  3. c) 187,55 zł za 1000 kg gazów i innych wyrobów, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 4 i 5 ustawy.

Przez „ustawę” należy tu rozumieć ustawę z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

2. Jak wzrost opłaty paliwowej przełoży się na ceny benzyny, oleju napędowego i gazu?

Najprostsze obliczenia sugerują, że zatankowanie 200 litrów paliwa będzie droższe o 3 zł 40 gr. Resort infrastruktury przestrzega jednak przed wyciąganiem takich wniosków. Przekonuje, że ze względu na spadek akcyzy ceny na stacjach paliw nie powinny wzrosnąć, a budżety kierowców nie są z tego tytułu zagrożone. Wysokość akcyzy od 1 marca 2020 roku zmniejszy się bowiem o taką samą kwotę, o jaką wzrosła opłata paliwowa – czyli o 17 zł za 1000 l (kg) paliwa.

Celowość tych zmian – według rzecznika Ministerstwa Infrastruktury, Szymona Huptysia – wynika z potrzeby finansowego wsparcia budowy dróg. Wpływy z opłaty paliwowej w 80% zasilają bowiem Krajowy Fundusz Drogowy (pozostałe 20% jest przekazywane na fundusz Kolejowy).

3. Jakie są prognozowane zmiany cen paliw?

Niezależnie od zmian wprowadzonych przez polskie władze, rynek paliw rządzi się własnymi prawami. Jak donoszą eksperci, wiele wskazuje na to, że ceny mogą być niższe. Przyczynić się do tego mogą zarówno spadki wartości ropy na giełdzie, jak i rozprzestrzeniający się koronawirus, który ogranicza transport, zmniejszając tym samym popyt na paliwa.

 

Źródła:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20190001073/O/M20191073.pdf

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20190001073

http://monitorpolski.gov.pl/M2020000021101.pdf

https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1456086,ceny-benzyny-podwyzki-2020-oplata-paliwowa-akcyza.html

https://tvn24bis.pl/moto,99/oplata-paliwowa-2020-minister-infrastruktury-podwyzsza-stawki,1006722.html