Zakup kolejnego pojazdu a licencja wspólnotowa

Oceń nas

poradnik-tirW każdym pojeździe powyżej 3,5t DMC, wykonującym przewozy międzynarodowe obowiązkowo musi znajdować się wypis z licencji. Dlatego każdy przedsiębiorca, który zdecyduje się na zakup kolejnej ciężarówki powinien wystąpić do BOTM o kolejny wypis z licencji.

UWAGA! Najpierw kupujemy pojazd, dopiero później zgłaszamy się do BOTM . Wypis z licencji jest bowiem wydawany na konkretne auto – nie na ilość samochodów w firmie.

Musimy również pamiętać o naszym zabezpieczeniu finansowym. Wraz z każdym kolejnym pojazdem powyżej 3,5t DMC wzrasta wysokość zabezpieczenia. Musimy zgromadzić dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego w wysokości:

  • 5000 euro na każdy następny pojazd (na pierwszy jest to 9 000euro).

 

Warto jeszcze dodać, iż w przypadku, gdy licencja była wydana przed 15 sierpnia 2013 roku, aby uzyskać wypis z licencji, do wniosku należy dołączyć potwierdzenie posiadania zdolności finansowej na wszystkie pojazdy. Wynika to z rozporządzenia (WE) 1071/2009 oraz ze znowelizowanej ustawy o transporcie drogowym, która weszła w życie właśnie 15 sierpnia 2013 r.

Oznacza to, że jeżeli przewoźnik miał przez 15 sierpnia 2013 r. np. 8 pojazdów o DMC pow. 3,5 tony i teraz dokupuje kolejny pojazd, musi udokumentować zdolność finansową na 9.000 EUR + (8 x 5.000 EUR) = 49.000 EUR. Zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, może to być zabezpieczenie w postaci sprawozdania finansowego lub ubezpieczenie OC zawodowej przewoźnika.


http://gitd.gov.pl/botm/index.php