Jak założyć firmę transportową w Niemczech?

3.9/5 - (20 votes)

Na co zwrócić uwagę zakładając działalność transportową w Niemczech.

Chciałbyś założyć szybko i bezboleśnie firmę transportową w Niemczech, ale boisz się, że to trudne? Coś Ci powiem: nie jest to aż tak skomplikowane.

Podpowiem Ci na co zwrócić uwagę i na co się przygotować. Poniżej znajdziesz tu informacje odnośnie formy prawnej Twojej przyszłej działalności, warunków jakie musisz spełnić prowadząc firmę transportową, kolejności działań oraz kosztów, jakie będziesz musiał ponieść.

 

 1. Wybór formy prawnej
 2. Warunki prowadzenia przedsiębiorstwa transportowego w Niemczech.
 3. Kolejność działań i koszty.
 4. Podsumowanie

 

Jak założyć firmę transportową w Niemczech

 1. Wybór formy prawnej

Zakładając firmę w Niemczech musisz wiedzieć, że masz do wyboru cały szereg form prawnych do dyspozycji. Nie ma tu żadnych ograniczeń związanych z tym, że jesteś cudzoziemcem. Masz takie same prawa, jak obywatel niemiecki. Wybór formy prawnej zależy zatem od tego jaką działalność chcesz prowadzić, ile pieniędzy na to przeznaczyć, czy będziesz ją prowadził sam, czy ze wspólnikami, czy masz już dobrze prosperującą firmę w Polsce i szukasz możliwości wejścia na rynek niemiecki bez konieczności pilnowania ograniczeń jakie stawia przed przewoźnikami kabotaż itp. Do Twojej dyspozycji są m. in. następujące formy prawne:

działalność na własny rachunek

– spółka cywilna (Gesellschaft des bürgerlichen Rechts, GbR)

– spółka jawna (Offene Handelsgesellschaft, OHG)

– spółka komandytowa (Kommanditgesellschaft, KG)

– spółka z ograniczona odpowiedzialnością (Gesellschaft mit beschränkterHaftung, GmbH) także w formie mini (UG haftungsbeschränkt)

– spółka akcyjna (Aktiengesellschaft, AG)

Jeżeli prosperujesz już np. na rynku polskim możesz pokusić się o otworzenie przedstawicielstwa lub samodzielnego oddziału w Niemczech. Jest to tańsze i mniej kłopotliwe rozwiązanie.

Najczęściej pojawiające się w kontekście prowadzenia działalności transportowej formy prawne przedsiębiorstwa to przede wszystkim: działalność na własny rachunek oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. I te właśnie krótko opiszę.

DZIAŁALNOŚĆ NA WŁASNY RACHUNEK (GEWERBE)

Forma prowadzenia działalności zakładająca osobistą odpowiedzialność właściciela firmy w zakresie zobowiązań finansowych (właściciel odpowiada całym majątkiem). Takie obciążenie sprawia, że taką formę wybierają te osoby, które planują mniejszy rozmiar przedsiębiorstwa, własny nadzór i zarządzanie przedsiębiorstwem. W zasadzie jest to odpowiednik rozwiązania, które w takie formie obecne jest także w Polsce.

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Najbardziej popularna forma spółki kapitałowej. Aby ją założyć należy dysponować kapitałem o wys. co najmniej 25 tys. EUR. Mogą nim być środki finansowe, ale także wkład rzeczowy. Ta forma prawna służy ograniczeniu ryzyka gospodarczego – wspólnicy odpowiadają jedynie do wysokości wkładu, a spółka jako osoba prawna sama odpowiada za zaciągnięte zobowiązania majątkiem firmy. Spółka może być jednoosobowa (Ein – Mann – Gesellschaft) lub kilkuosobowa. Nie ma też żadnych ograniczeń dotyczących obywatelstwa w stosunku do założycieli, czy członków zarządu. Obywatele państw członkowskich UE mają ułatwione zadanie ponieważ nie są wymagane pozwolenia na pracę, czy pobyt. Aby utworzyć taką spółkę konieczne jest podpisanie umowy w obecności notariusza. Możliwe jest przedstawicielstwo przy podpisywaniu takiej umowy w postaci pełnomocnika (pełnomocnictwo notarialne).

Szczególną formą jest tzw. mini GmbH. Takie rozwiązanie pozwala ustalić kapitał założycielski na znacznie niższym poziomie – może to być nawet 1 EUR (czasem potocznie mówi się o 1-EURO-GmbH). Ograniczeniem jest jednak brak możliwości wnoszenia wkładu rzeczowego. Poza tym do czasu osiągnięcia kapitału zakładowego w wysokości 25 tys. EUR, spółka zobowiązana jest do tworzenia kapitału zapasowego w wysokości czwartej części zysku osiąganego każdego roku. Do czasu osiągnięcia kapitału zakładowego w wys. 25 tys. EUR firma nie może wypłacać wspólnikom zysku.

 1. Warunki prowadzenia przedsiębiorstwa transportowego w Niemczech.

W Niemczech działalność polegająca na drogowym przewozie towarów pojazdami powyżej 3,5 DMC podlega przepisom Ustawy o towarowym transporcie drogowym (Güterkraftverkehrsgesetz – GüKG). § 3 tej ustawy ustala, że przewóz taki może odbywać się po wydaniu odpowiedniego zezwolenia. Bez niego można wykonywać m.in.: przewozy w ramach transportu zakładowego (zakłady są tego samego przedsiębiorstwa, personel także jest własny – § 9 GüKG), czy transport uszkodzonego pojazdu w celu jego naprawy. Ciebie dotyczyć będzie jednak działalność objęta zezwoleniem. W Niemczech są ich dwa rodzaje:

 • zezwolenie na krajowy transport drogowy (Erlaubnis für den Güterkraftverkehr)
 • licencja unijna (EU-Lizenz)

Jak nazwa wskazuje, pierwsza uprawnia do wykonywania przewozu towarów na terenie Niemiec, druga natomiast obejmuje przewozy krajowe, na terenie UE, krajów EOG i Szwajcarii. Ponieważ warunki uzyskania są bardzo podobne, bardziej korzystne dla Ciebie jest to drugie rozwiązanie (szerszy zakres, jedna procedura).

Zaczekaj, już wyjaśniam, jakie warunki musisz spełnić, żeby ją otrzymać.

WARUNKI UZYSKANIA LICENCJI UNIJNEJ W NIEMCZECH.

 • Posiadanie siedziby w Niemczech

Jeśli poważnie myślisz o założeniu firmy transportowej w Niemczech musisz posiadać siedzibę. Chodzi o pomieszczenie, które umożliwi zarządzanie przedsiębiorstwem, czyli wstawienie mebli, urządzeń biurowych, ewentualnie stworzenie stanowisk pracy dla zatrudnionych osób. Niektóre urzędy wydające licencję chcą, aby przewoźnik dysponował pojazdami zarejestrowanymi w Niemczech, a także miejscami parkingowymi. Posiadanie zatem jedynie adresu i skrzynki pocztowej oraz ewentualne wspieranie się serwisem biurowym odbierającym i przesyłającym pocztę może okazać się niewystarczające.

 • Wykazanie się należytą rzetelnością

Rzetelność oznacza przestrzeganie przepisów prawa w szczególności tych, które odnoszą się do wykonywania zawodu przewoźnika. Co to oznacza w praktyce? Za brak prawidłowego zachowania uznaje się przekraczanie 6 lub 14 dniowego czasu pracy kierowcy o ponad 25%, przekraczanie dziennej normy czasu pracy kierowcy o ponad 50%, dokonywanie zmian w tachografie, a szczególnie jego brak, łamanie przepisów odnośnie bezpieczeństwa itp. Jeśli zatrudniłeś kierownika zakładu (Verkehrsleiter), np. ponieważ sam nie posiadałeś odpowiednich kwalifikacji, wymóg rzetelności dotyczy także jego.

 • Posiadanie odpowiednich zasobów finansowych

Podobnie jak w Polsce musisz posiadać 9.000 EUR w przypadku pierwszego samochodu i dalej 5.000 EUR na każdy kolejny pojazd. Wymóg ten przybiera formę konieczności przedłożenia zaświadczenia wystawionego przez radcę podatkowego lub bank (Eigenkapitalbescheinigung).

 • Wykazanie się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi

Ponieważ zawód przewoźnika został uregulowany przepisami europejskimi dlatego konieczność posiadania kwalifikacji zawodowych, podobnie jak w Polsce, musi być potwierdzona odpowiednim certyfikatem. Jeżeli certyfikat taki zdobyłeś w Polsce to w oparciu o wzorzec w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1071/09, możesz spodziewać się jego uznania przez urzędy niemieckie. Podobnie jak w przypadku przepisów krajowych, jeśli sam nie posiadasz takich kwalifikacji, możesz zatrudnić kogoś, kto będzie faktycznie zarządzał transportem w Twoim przedsiębiorstwie i będzie posiadał taki certyfikat kompetencji zawodowych. Procesem uznania certyfikatów zajmują się Izby Handlowo- Przemysłowe (IHK).

Twoją wiedzę fachową potwierdzisz zdając egzamin. Będzie on dotyczył wiedzy o transporcie drogowym m. in. następujących zagadnień:

 • prawo
 • administracja finansowa i handlowa,
 • techniczne normy i techniczne prowadzenie transportu,
 • bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • transport międzynarodowy.

Egzaminy organizowane są kilka razy w roku przez Izbę Przemysłowo-Handlową (Industrie und Handelskammer) i składają się z dwóch pisemnych części po 120 min oraz jednej pisemnej części – 30 min.

Jeśli pracowałeś na stanowisku kierowniczym w przedsiębiorstwie zajmującym się transportem i nieprzerwanie pełniłeś tę funkcję przez 10 lat, przed 04.12.2009 oraz wypadniesz pozytywnie na rozmowie kwalifikacyjnej możesz zostać zwolniony z egzaminu.

Koszt egzaminu wynosi 130 Euro. Koszt poprawki 110 Euro. Organizowane są też różne kursy przygotowawcze.

 1. Kolejność działań i koszty.

W zasadzie mogę sprowadzić Twoje działania do kilku kroków:

– musisz założyć działalność gospodarczą w określonej przez siebie wcześniej formie prawnej – forma determinuje późniejsze kroki,

– zarejestrować działalność w urzędzie skarbowym (NIP)

– zameldować się w urzędzie meldunkowym (zazwyczaj 7 dni)

– zgłosić członkostwo w Izbie Przemysłowo-Handlowej

– zostać członkiem branżowego towarzystwa ubezpieczeniowego

– opłacić składkę ubezpieczenia zdrowotnego

– musisz zakupić, wyleasingować lub wypożyczyć pojazd,

– musisz złożyć wniosek o licencję,

– wreszcie musisz wykupić OC Przewoźnika Drogowego.

W zależności od tego, czy będziesz prowadził firmę sam, czy będziesz zatrudniał pracowników pojawi się dodatkowy krok zakładający spełnienie wszystkich formalności związanych z zatrudnianiem .

Teraz zapewne zadajesz sobie pytanie, ale właściwie co ja mam zrobić, żeby tę firmę założyć? Już piszę.

Na początek powinieneś dobrze przemyśleć to, jak chcesz działać, jakie masz potrzeby i jakie w związku z tym poniesiesz koszty oraz jaką formę prawną przybierze Twoja działalność. Zaleca się także wcześniejszą wizytę wstępną, która pozwoli spotkać się z notariuszem, adwokatem, bankowcem, doradcą podatkowym i zasięgnąć informacji bezpośrednio w Izbie Przemysłowo-Handlowej (tam będziesz się starał o licencję).

Zgłoszenie działalności niezależnie od jej formy rozpoczynasz od wypełnienia specjalnego formularza (Gewerbeanzeige – Verordnung), który następnie składasz we właściwym dla siedziby firmy Urzędzie ds. gospodarki lub Urzędzie Porządkowym gminy lub dzielnicy (Gewerbeamt lub Ordnungsamt). Kolejnym Twoim krokiem powinno być wpisanie działalności gospodarczej do Rejestru handlowego w Sądzie Rejonowym (Amtsgericht). Obowiązek taki mają ci przedsiębiorcy, którzy założyli działalność w formie spółki kapitałowej lub osobowej. Obowiązek ten nie dotyczy natomiast tych, którzy działają na własny rachunek. Jednak większą wiarygodność mają ci, którzy w takim rejestrze widnieją.

Urząd ds. Gospodarki informuje właściwy Urząd Skarbowy (Finanzamt), Zawodowe Towarzystwo Ubezpieczeniowe (Berufsgenossenschaft), Urząd Inspekcji Przemysłowej oraz Izbę Przemysłowo-Handlową o każdorazowej rejestracji. Do takiej izby powinieneś przynależeć i opłacać składki członkowskie.

Musisz wiedzieć, że według niemieckiego ustawodawstwa wszyscy mają prawo do pomocy krajowej i rządowej. Zarejestrowanie działalności gospodarczej w automatyczny sposób nadaje prawo pobytu w Niemczech oraz swobodnego przemieszczania się po terytorium UE. Wymaga to jednak zgłoszenia w Urzędzie Meldunkowym (Buergeramt). Zaświadczenie o prawie pobytu uzyskuje się na podstawie dowodu zgłoszenia działalności gospodarczej w Urzędzie ds. Gospodarki.

Poczekaj, zostało jeszcze złożyć wniosek o licencję.

Składa się go do Powiatowego lub Miejskiego Urzędu ds. Komunikacji (Landratsamt, Straßenverkehrsamt) właściwego miejscowo dla siedziby przedsiębiorstwa w Niemczech. Przykładowo w przypadku Berlina właściwym urzędem Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten.

Formularze wniosku są dostępne na stronach internetowych danego urzędu.

Co należy dołączyć do wniosku?

 • certyfikat kwalifikacji zawodowych (przewoźnika lub kierownika zakładu)
 • zaświadczenie z centralnej ewidencji działalności gospodarczej (Auskunft aus dem Gewerbezentralregister) (przewoźnika i kierownika zakładu, jeżeli ten również prowadzi działalność gospodarczą
 • zaświadczenie o niekaralności (Führungszeugnis) (przewoźnika i kierownika zakładu)
 • zaświadczenie z rejestru kierowców (Fahreignungsregister) (przewoźnika i kierownika zakładu)
 • zaświadczenie o niezaleganiu z Urzędu Skarbowego (Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes)
 • zaświadczenie o niezaleganiu z Urzędu Miasta (Unbedenklichkeitsbescheinigung der Stadtkasse)
 • zaświadczenie o niezaleganiu z Kasy Chorych (Unbedenklichkeitsbescheinigung der Krankenkasse)
 • zaświadczenie o niezaleganiu z Kasy Ubezpieczeń wypadkowych (Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft)
 • zaświadczenie o środkach pieniężnych (Eigenkapitalbescheinigung)
 • ewentualnie umowa z kierownikiem zakładu
 • ewentualnie wypis z rejestru handlowego ((Auszug aus dem Handelsregister)
 • ewentualnie umowa spółki

Koszt uzyskania licencji będzie się różnił w zależności od gminy i miasta. Zazwyczaj jest to kwota 250 EUR, ale może dochodzić nawet do 500 EUR. Odpis natomiast kosztuje około 55 do 75 EUR.

Licencja jest udzielana na wniosek przedsiębiorcy. Po jej uzyskaniu należy nosić ją przy sobie w trakcie wykonywania transportu, aby móc ją okazać, gdy zajdzie taka potrzeba.

Otrzymawszy licencję (zakładam, że posiadasz certyfikat kompetencji zawodowych – jego zdobycie to konieczność przystąpienia do egzaminu oraz odczekania 2-3 miesięcy na uzyskanie dokumentu) możesz przystąpić do wykupienia polisy OC Przewoźnika Drogowego. Powinno ono opiewać na minimalną kwotę ubezpieczeniową w wysokości 600.000 EUR za każde zdarzenie.

Jeśli planujesz zatrudniać kierowców musisz pamiętać o wszystkich sprawach formalnych: aktualne dokumenty (prawo jazdy, świadectwo kwalifikacji, badania lekarskie itd.

Nie możesz także zapomnieć o założeniu konta w banku i wynajmie lokalu. O tym ostatnim pisałam już wyżej. Jeśli natomiast chodzi o bank, to żeby uzyskać upragniony nr konta musisz mieć ze sobą dowód osobisty lub paszport. Jeśli otwierasz rachunek dla spółki musisz mieć ze sobą do okazania umowę spółki, uchwałę o powołaniu zarządu i ewentualnie uchwałę o powołaniu prokurenta oraz listę podpisów osób, które mają mieć dostęp do rachunku.

Musisz pamiętać także, że wszystkie formalności trwają. Około 1,5 miesiąca to minimum, jakie upłynie od czasu założenia przedsiębiorstwa do czasu pierwszego wyjazdu w trasę.

KOSZTY.

Założenie spółki GmbH z kapitałem 25 tys. EUR to mniej więcej koszt 800 do nawet 2 tys. EUR (notariusz: ok. 450 EUR. Dla jednoosobowej spółki, dla udziałowców to koszt na każdego min. 600 EUR; wpis do rejestru sadowego: od 250 EUR (wpis i ogłoszenie); niestandardowa umowa to dodatkowy koszt obsługi prawnej – ok. 700 EUR).

Założeniu spółki mini GmbH kosztuje ok. 1 tys. EUR.

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej tzw. Gewerbe to koszt wniesienia opłaty manipulacyjnej w wysokości od 15 do 65 EUR w zależności od gminy i miasta.

Rejestracja oddziału to koszt ok. 40 EUR, a obsługa prawna to ok. 500 EUR.

Jest to jednak dopiero początek wydatków. W zależności od indywidualnych warunków powinieneś przeprowadzić kalkulację uwzględniając kwestie utrzymania się na miejscu, zakupu lub wynajmu środków transportu, obsługi biurowej, prawnej, kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników, wynajmu lokalu, składek itp.

4. Podsumowanie.

To, czy założenie firmy transportowej w Niemczech jest opłacalne pozostawiam Twojej ocenie. Jest to zawsze kwestia indywidualnych uwarunkowań i preferencji. Jeśli jednak zdecydujesz się na taki krok warto, żebyś rozważył współpracę z firmą, która pomaga w załatwieniu formalności i orientuje się tamtejszych uwarunkowaniach prawnych, rynkowych i zwyczajach. Taka pomoc bywa nieoceniona. Można także korzystać ze wsparcia jakie oferują różne instytucje działające dla rozwoju współpracy gospodarczej Polski i Niemiec, może to być np. Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa. Powodzenia.

Źródło:

https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-europie/zasada-swobod-w-ue/warunki-zakladania-i-prowadzenia-firmy-w-ue/niemcy?inheritRedirect=true,

http://www.berlin-adwokat.pl/publikacja.php?id=132,

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1071,

http://ulhz.lcb.leszno.pl/files/24969/2._Prezentacja_Wlasna_firma_w_Niemczech.pdf,

http://urbanfinance24.de/ubezpieczenie-zdrowotne-w-niemczech/,

http://www.oder-partnerschaft.eu/files/file/8%20krokow%20w%20Berlinie.pdf,

http://ahk.pl/pl/uslugi/wsparcie-polskich-przedsiebiorcow-w-niemczech/#c327364,

http://prawoniemieckie.pl/2016/02/20/dzialalnosc-przewoznika-drogowego-w-niemczech/,

http://www.gesetze-im-internet.de/g_kg_1998/,

http://www.transportbranche.de/wissen/eu-lizenz/