10 sposobów na problemy z paletami.

4.9/5 - (91 votes)

Palety, odwieczny problem przewoźnika, jak sobie z nim radzić?

Paleta, jeden z materiałów sztauerskich. Ustandaryzowany nośnik, który można wymieniać niemal na całym świecie. Ułatwia, choć także niestety utrudnia życie przewoźnikom, ale …

„Nie taka paleta straszna jak ją malują”.

Zastanawiasz się jak poradzić sobie z problem palet?

Dla ułatwienia zagadnienia poniżej znajdziesz schematy przedstawiające wymianę palet (załadunek/rozładunek/bez wymiany palet [pool zamknięty])

 

Załadunek

 

Rozładunek

Schemat wymiany palet na rozaładunku

 

Bez wymiany palet (pool zamknięty)

Oto 10 najczęstszych przypadków i 10 podpowiedzi, które mogą Ci pomóc opanować sytuację.

  1. Dostałeś zlecenie transportowe, miałeś mało czasu, przejrzałeś szybko dokumenty, no dobrze, tak naprawdę to pierwszą stronę, nie znalazłeś nic o paletach, więc po dostarczeniu towaru nikt nie zainteresował się kwitami paletowymi, a teraz klient domaga się rozliczenia palet…

To jeden z najczęstszych błędów jakie popełniają przewoźnicy. Towar dostarczyłeś bez zarzutu, ale zleceniodawca domaga się rozliczenia palet, mimo, że przecież na zleceniu transportowym nie było słowa o wymianie palet. Czy jednak na pewno? Musisz pamiętać o jednym: zlecenie transportowe trzeba przeczytać do samego końca, nie tylko jego pierwszą stronę, ale także część szczegółową, bo właśnie tam często znajdują się informacje bardzo istotne dla prawidłowego wywiązania się z umowy, również odnośnie wymiany palet. Kiedy zatem klient domaga się rozliczenia palet może okazać, się, że będziesz stratny, bo nie doczytałeś warunków zlecenia transportowego.

 

  1. Ustaliłeś z klientem, że transport nie będzie obejmował wymiany palet, więc kierowca nie zadbał o pobranie kwitów paletowych i nie udokumentował obiegu palet.

Wielu przewoźników uważa, że skoro umówiło się z klientem, że nie musi wymieniać palet, to może o nich zapomnieć. Nie jest to dobra praktyka, ponieważ po wykonaniu zlecenia zdarza się, że zleceniodawca i tak żąda dokumentów dotyczących palet. Rozwiązaniem jest każdorazowe pobieranie przez kierowcę kwitów paletowych dotyczących każdego transportu. W takim wypadku zleceniodawca nigdy Cię nie zaskoczy, a Ty będziesz miał spokojną głowę.

 

  1. Nie posiadasz kwitu paletowego ponieważ na załadunku lub rozładunku nikt go nie dał kierowcy…

Takie sytuacje niestety się zdarzają. Warto ubezpieczyć się na taką ewentualność i zwyczajnie przygotować własny formularz, który kierowca może wręczyć załadowcy lub rozładowcy w celu potwierdzenia faktycznego przebiegu wymiany palet. Jeśli kierowca nie ma takiego formularza może dokonać spisu wydanych i pobranych palet na zwykłej kartce papieru. Ważne, aby były to informacje zapisane czytelnie i zostały potwierdzone przez załadowcę lub rozładowcę.

 

  1. Dostałeś zlecenie, które zawiera bardzo szczegółowe instrukcje dotyczące rozliczenia palet zakładające m.in. ewidencjonowanie palet na specjalnym kwicie paletowym.

Powinieneś stosować się ściśle do zaleceń, szczególnie w kwestii dokumentacji. Może bowiem dojść do takiej sytuacji, gdy kierowca wymieni palety i potwierdzi to, ale nie zrobi tego na właściwym kwicie paletowym. Rozliczenie na takiej podstawie może nie być możliwe, pomimo wykonania zlecenia i zaewidencjonowania wymiany palet. Możesz zostać obciążony kosztem palet, mimo iż zwróciłeś je zgodnie z umową. Jak się okazuje czasem także forma dokumentu jest istotna. Widać to zwłaszcza w przypadku tych zleceń, gdzie nie dochodzi do wymiany palet przez przewoźnika, ale wymagany jest kwit DPL (Deutsche Paletten Logistik GmbH). Warto zatem przypilnować tej kwestii i posługiwać się odpowiednimi, ustalonymi w ramach umowy, dokumentami.

 

  1. Wymieniłeś palety na załadunku (potwierdziłeś wymianę kwitem paletowym) i dostarczyłeś towar na miejsce. Chcesz wymienić palety, ale okazuje się, że rozładowca nie wyda Ci palet, ponieważ nie ma ich na stanie.

W takiej sytuacji w zasadzie można postąpić dwojako. Kierowca powinien zadbać o kwity paletowe, żeby potwierdzić, że rozładowca nie chciał wydać palet i możesz wymienić te palety w innym terminie. Innym wyjściem jest skontaktowanie się ze zleceniodawcą w celu uzyskania informacji o tym, jak postąpić w zaistniałym przypadku. Zleceniodawca może zaproponować np. pobranie kwitu paletowego od rozładowcy i dostarczenie go do siebie, a pobranie palet ze wskazanego przez siebie innego magazynu (zleceniodawca rozlicza się wtedy z rozładowcą we własnym zakresie, już poza przewoźnikiem). Jeszcze innym rozwiązaniem jest wcześniejsze zabezpieczenie się w umowie przed taką sytuacją. Zazwyczaj umowa przewiduje możliwość obciążenia przewoźnika za brak rozliczenia palet, brak natomiast zapisu otwierającego drogę do domagania się rekompensaty za palety jeśli przewoźnik wymieni palety na załadunku, a nie otrzyma palet z powrotem na rozładunku. Można próbować wynegocjować taki zapis, choć to bardzo trudne.

 

  1. Masz zlecenie, w którym palety można wymienić w określonym czasie, np. do 14 dni.

Warto zwrócić uwagę na terminy, określone w warunkach zlecenia transportowego. Nie zawsze bowiem konieczna jest natychmiastowa wymiana palet. Można zatem zaplanować ją w innym terminie, realizując już inne zlecenie, a palety zabierając „przy okazji”.

 

  1. Termin wymiany palet w zleceniu jest zawity.

Co to oznacza? Że jego przekroczenie uniemożliwia dokonanie zwrotu palet, czyli palety możesz oddać tylko do wyznaczonej daty. Na tę kwestię także warto zwrócić uwagę, ponieważ może okazać się, że spóźniłeś się z tą czynnością i zostaniesz obciążony kosztem palet pomimo tego, że mógłbyś je zwrócić.

 

  1. Nie wymieniałeś palet na rozładunku, jedynie je zostawiłeś. Rozładowca natomiast wpisał w kwit paletowy, że zostały zabrane z powrotem. W rezultacie, w momencie rozliczenia, zleceniodawca wystawia obciążenie za palety lub nakazuje ich zwrot.

Zdarzają się sytuacje, że rozładowca przez pomyłkę, a czasem celowo wpisuje w kwit paletowy błędną informację o dokonaniu wymiany palet. Jeżeli kierowca nie sprawdzi dokumentów dotyczących palet narazi przewoźnika na stratę w postaci obciążenia za palety. Dlatego tak istotne jest aby poinstruować kierowców, że zawsze powinni sprawdzać kwity paletowe. Późniejsze udowodnienie, że kierowca nie zabrał palet pomimo takiego zapisu w dokumentach jest dość trudne i kosztuje sporo nerwów.

 

  1. Ustaliłeś z kontrahentem, że transport nie będzie obejmował wymiany palet, ale otrzymując zlecenie zauważasz, że w warunkach jest inaczej.

W takiej sytuacji, a wbrew pozorom pojawia się ona dość często, koniecznie musisz jeszcze przed wykonaniem zlecenia postarać się o wykreślenie tego zapisu lub koniecznie w formie pisemnej, potwierdzić, że palety nie muszą być wymieniane mimo takiego wymagania w zleceniu transportowym.

 

  1. Chcesz wymienić na rozładunku palety, ale rozładowca twierdzi, że Twoje palety są uszkodzone lub nie spełniają jego wymagań, np. są zabrudzone, stare i ich nie wymieni.

W zasadzie sytuację tę można rozpatrywać dwojako. Pierwszy przypadek będzie dotyczył sytuacji, gdy wymienisz palety na załadunku i oczekujesz zwrotu Twoich palet od rozładowcy. W takim wypadku, jeśli nie zabezpieczyłeś możliwości otrzymania rekompensaty od załadowcy w umowie (a taka możliwość choć istnieje jest bardzo rzadka, bo zlecenie transportowe chroni głównie interesy zlecającego), to raczej nie ma szans na odzyskanie kosztów palet. W takiej sytuacji można jedynie wliczać koszty ryzyka w cenę wykonania usługi. Druga możliwość dotyczy takiej sytuacji, gdy wymiana palet następuje tylko po rozładunku. I znowu są dwa scenariusze. Jeśli kierowca sprawdzi na załadunku jakość palet i informacja o ich wadach zostanie odnotowana, to w momencie wymiany palet na rozładunku, kiedy rozładowca wyda tylko taką ilość palet, która odpowiada „sprawnym” paletom, to odpowiedzialność, czyli koszt poniesie załadowca. Jeśli natomiast kierowca na załadunku nie dopilnuje kwestii palet, to przewoźnik przy rozliczeniu z załadowcą będzie musiał uzupełnić brakujące palety, których nie otrzymał przy wymianie, ze względu na ich stan techniczny. Załadowca uzna bowiem, że do uszkodzeń doszło w trakcie transportu. Dlatego warto uczulić kierowcę na kwestię palet i uprzedzić o konieczności sprawdzenia ich stanu przy załadunku. Pod tym linkiem dostępne są kryteria wymiany palet EPAL: http://www.epal.org.pl/dokumenty/karty-oceny-palet

 

Podsumowanie.

Niewątpliwie palety często spędzają sen z powiek przewoźnikom. Problemem jest brak jasno zapisanych reguł działania. Nie ma praktycznie żadnych (może poza kolońskimi lub bońskimi regułami wymiany palet, ale dotyczą one rynku niemieckiego) przepisów odnośnie wymiany palet. Wynikają one z długoletnich zwyczajów i umów zawieranych pomiędzy konkretnymi kontrahentami. Warto jednak podjąć wysiłek nadzorowania procedur wymiany tych nośników. Stanowią one bowiem konkretną wartość i często obciążenia z nimi związane przekraczają kwotę frachtu.

Źródła:

http://www.epal.org.pl/dokumenty/karty-oceny-palet