Jak uzyskać licencję na busa do 21 maja 2022 roku? Miesiąc do wprowadzenia nowych przepisów Pakietu Mobilności

4.8/5 - (6 votes)

licencja-wspolnotowa-na-busa-krok-po-kroku

Licencja wspólnotowa na busy od 2,5 tony w międzynarodowym transporcie towarów i kabotażu to jedna z najważniejszych zmian podyktowanych Pakietem Mobilności. Nowe przepisy wchodzą w życie już za miesiąc, a więc właściciele firm z dostawczakami mają niewiele czasu na dopełnienie formalności. Jeśli chcesz wykonywać międzynarodowy przewoź towarów, musisz posiadać licencję wspólnotową oraz wypis z tejże licencji dla każdego pojazdu. Z poniższego artykułu dowiesz się, jak krok po kroku uzyskać licencję wspólnotową na busy od 2,5 tony.

Warunki, jakie musi spełniać przewoźnik

Zanim przejdziemy do procedur i formalności, sprawdźmy, jakie warunki powinien spełniać przewoźnik, aby w ogóle zacząć starać się o licencję wspólnotową na busa. Według przepisów rozporządzenia nr 1071/2009, traktujących o dostępie do rynku oraz zawodu przewoźnika drogowego, przedsiębiorcy powinni posiadać:

 • rzeczywistą i stałą siedzibę firmy w jednym z państw Unii Europejskiej,
 • zdolność finansową,
 • kompetencje zawodowe (Certyfikat Kompetencji Zawodowych),
 • dobrą reputację.

Warto wiedzieć, że szczegółowe warunki wykonywania zawodu przewoźnika każdy kraj członkowski może ustalać we własnym zakresie. W Polsce reguluje je ustawa o transporcie drogowym.

O ile podanie organowi licencyjnemu adresu siedziby firmy oraz wskazanie bazy eksploatacyjnej z miejscem dla pojazdów jest z założenia prostą sprawą, o tyle wykazanie zdolności finansowej i kompetencji zawodowych jest już bardziej złożone. Warunki finansowe to zabezpieczenie prowadzonej działalności, które okazuje się na podstawie potwierdzonego przez osoby trzecie sprawozdania. Oświadczenie finansowe powinno zawierać informacje o kapitale na długoterminowe prowadzenie biznesu, wraz ze środkami rezerwowymi. W przypadku braku możliwości przedstawienia sprawozdania finansowego za poprzedni rok, można przedłożyć gwarancję bankową lub ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej.

Wysokość zabezpieczenia finansowego, które musi przedstawić przewoźnik ubiegający się o wydanie licencji wspólnotowej:

 • 9 000 euro – pierwszy pojazd o DMC powyżej 3,5 t
 • 5 000 euro – na kolejny pojazd o DMC powyżej 3,5 t
 • 1 800 euro – pierwszy pojazd o DMC od 2,5 t do 3,5 t
 • 900 euro – na kolejny pojazd o DMC od 2,5 t do 3,5 t.

Wymagane kompetencje zawodowe łączą się ze wspomnianą już dobrą reputacją – oba warunki stanowią potwierdzenie wiedzy i doświadczenia przewoźnika. Certyfikat Kompetencji Zawodowych to dokument bez którego nie ma możliwości otrzymania licencji wspólnotowej, czyli wykonywania transportu międzynarodowego osób i rzeczy. Aby go otrzymać należy zdać dwuetapowy egzamin, chyba, że posiada się argumenty do częściowego zwolnienia z obowiązkowego testu. Jeśli chodzi o dobrą reputację, jest to w skrócie potwierdzenie niekaralności przewoźnika.

Nowe przepisy określają wymagania również względem osoby zarządzającej transportem. Według przepisów pakietu mobilności, każda firma wspólnotowa powinna zatrudniać zarządzającego transportem. Osoba ta musi w sposób rzeczywisty i ciągły zarządzać operacjami przewozowymi firmy, jak i odznaczać się niemniejszymi niż przewoźnik kompetencjami, być niekaralna, jak również zamieszkiwać jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Licencja wspólnotowa krok po kroku

 1. Zawnioskuj o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (chyba, że realizujesz transport pojazdami silnikowymi lub zespołami pojazdów, których DMC nie przekracza 3,5 tony). Jeśli już je masz, możesz złożyć wniosek o licencję wspólnotową bezpośrednio w GITD lub w starostwie powiatowym.
 2. Złóż wniosek o licencję wspólnotową podając okres, w jakim chcesz jej używać, liczbę wnioskowanych wypisów i używanych pojazdów.
 3. Dołącz dokumenty wymienione na stronie: https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/1523:
  – Wykaz pojazdów ciężarowych w przewozie rzeczy (WPC).
  Dowód opłaty za licencję na busy.
  Pełnomocnictwo (jeżeli z niego korzystasz).
  Dowód opłaty skarbowej za wydanie decyzji.
  – Oświadczenie osoby zarządzającej transportem.
  – Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej (OB).
  – Oświadczenie dotyczące kierowców (OK).
  – Oświadczenie o niekaralności za poważne naruszenie (ON).
  – Informację z KRS o niekaralności za przestępstwa (WE).
 4. Do wniosku dołącz również:
  Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję na krajowy transport drogowy rzeczy.
  – Oryginał lub zaświadczenie o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej. Dokument wystawia organ odpowiedzialny za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika. Pismo powinno być opatrzone podpisem elektronicznym pracownika urzędu.
  Informację z KRS, jeśli GITD udzieliło już zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika.
 5. Czekaj na decyzję urzędu weryfikującego kompletność i poprawność wniosku i załączonych dokumentów. W razie konieczności organ wezwie Cię do naniesienia poprawek lub uzupełnienia dokumentów. Masz na to 7 dni – jeśli nie zdążysz uzupełnić braków, urząd pozostawi wniosek bez rozpatrzenia.
 6. Odbierz licencję wspólnotową i wypis z licencji osobiście lub przesyłką kurierską.

Jakie są koszty uzyskania licencji na busa i wypisu z licencji?

Wysokość opłaty za licencję zależy od terminu jej ważności:

 • Licencja wspólnotowa na 5 lat = 4000 zł + 440 zł za każdy wypis z licencji
 • Licencja wspólnotowa powyżej 5 lat (do 10 lat) = 8000 zł + 880 zł za każdy wypis z licencji.
 • Pełnomocnictwo = 17 zł.

O czym warto pamiętać:

 • GITD to główna jednostka do składania wniosków o licencję wspólnotową, ale przewoźnik może złożyć dokumenty również w najbliższym starostwie powiatowym. Rozwiązanie może być wygodniejsze ze względu na lokalizację – główna siedziba GITD znajduje się w Warszawie i nie ma placówek terenowych. Czas oczekiwania na decyzję w starostwie może być krótszy niż w siedzibie GITD.
 • Jeśli korzystałeś z pełnomocnictwa, musisz za nie zapłacić w terminie wyznaczonym przez urząd (7-14 dni). W przypadku braku płatności, urząd zwróci Twój wniosek. Uwaga – opłatę za pełnomocnictwo wpłacasz na inne konto niż te, na które przelewa się opłatę za wydanie wypisu z licencji. Informacje o numerze konta znajdują się na stronie internetowej GITD.
 • W przypadku odrzucenia wniosku masz 14 dni od otrzymania odmowy na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 • Przy przewozach z użyciem ciężkiego transportu towarowego masz ułatwione zadanie – wystarczy, że wystąpisz o dodatkowe wypisy z licencji i wykażesz zdolność finansową. Przedsiębiorstwa transportowe, które posiadają flotę pojazdów o DMC pomiędzy 2,5 tony a 3,5 tony, muszą przejść przez procedurę od samego początku.
 • Jeżeli posiadasz zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencję wspólnotową do 21 maja 2022 roku, również musisz zgłosić pojazd do posiadanych uprawnień poprzez dodatkowy wypis z licencji – zawnioskujesz o niego za pomocą druku LM8 (https://www.gov.pl/web/gitd/lm8).

W świetle nowego prawa od 21 maja 2022 roku za brak licencji wspólnotowej przewoźnik może zapłacić nawet 12 000 zł. Kara zaliczana jest do jednej z najwyższych – same przepisy dotyczące busów o DMC powyżej 2,5 tony, według opinii większości przewoźników, wydają się być najostrzejsze. Warto pamiętać, że nowe rozporządzenia dotyczą pojazdów w transporcie drogowym międzynarodowym, z pewnym wyjątkiem. Przewoźnicy wykonujący przewozy międzynarodowe pojazdami o DMC od 2,5 do 3,5 tony, ale na potrzeby własne, nie mają obowiązku posiadania licencji wspólnotowej. Oczywiście muszą spełniać warunki przewidziane dla przewozu NPW – jeśli zostaną zakwalifikowane jako transport drogowy, licencja na busa będzie wymagana.

 

Źródła:

https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/1523

https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/1525

A.Janus, „Co trzeba zrobić, żeby dostać licencję na busa”, [w:] Firma transportowa, kwiecień 2022, nr230, s. 52.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20011251371

https://tckancelaria.eu/wp-content/uploads/Pakiet-mobilnosci-w-pigulce.pdf

Jak uzyskać Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego?