Jakie wymogi musi spełniać umowa z zarządzającym transportem?

Oceń nas

znaki drogowe autostradaPrzede wszystkim firma transportowa musi mieć podpisany kontrakt z zarządzającym transportem. Z kontraktu musi wynikać, że jego zadaniem jest zarządzanie operacjami transportowymi, a z daną firmą łączy go rzeczywisty związek.

Aby szczegółowo zapoznać się z wymogami należy sięgnąć po rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z 21 października 2009r. Co stanie się, gdy umowa z zarządzającym nie będzie zgodna z rozporządzeniem? W najgorszym przypadku przedsiębiorca może nawet utracić licencję. Dlatego warto jest bardzo starannie zadbać o dobry kontrakt.

Zgodnie z wyżej wspomnianym rozporządzeniem manager transportu musi:

– mieć dobrą reputację, czyli nie może być skazany za poważne przestępstwa, ani nie mogą ciążyć na nim sankcje za poważne naruszenia (w szczególności wspólnotowego prawa transportowego),

– posiadać certyfikat kompetencji zawodowych,

– mieć ścisły związek z przedsiębiorstwem ? najlepszym rozwiązaniem jest zatrudnienie managera na umowę o pracę, jednak można również zastosować umowę zlecenie i inne nienazwane umowy cywilne, w którym zakres powierzonych obowiązków obejmie rzeczywiste i ciągłe operacje,

– rzeczywiście i ciągle zarządzać operacjami transportowymi – utrzymanie i konserwacja pojazdów, podstawowa księgowość, przydzielanie ładunków, sprawdzanie procedur, umów i dokumentów).

Jedna osoba zarządzająca transportem może mieć pod sobą maksymalnie 50 pojazdów i może pracować maksymalnie w czterech różnych przedsiębiorstwach. Zdarza się, że właściciele firm transportowych spisują stosowne oświadczenie, jednak nie jest to konieczne.