Kontrola ITD w firmie ? ważne informacje

4/5 - (2 votes)

 

autostrada-kontrola itsKontrola ITD w firmie

ITD może przeprowadzać kontrole na podstawie umowy o transporcie, a także ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Inspekcja musi poinformować firmę o kontroli co najmniej 7 dni przed wizytą (tylko na wniosek właściciela kontrola może odbyć się wcześniej). Inspektorzy muszą natomiast pojawić się przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeśli tego nie zrobią, to przed następną kontrolą będą musieli wysłać kolejne zawiadomienie.

 

Masz wpływ!

Możesz wpłynąć na datę i godzinę kontroli, jeśli zadzwonisz pod wskazany w zawiadomieniu numer i umówisz wizytę. Jeśli tego nie zrobisz wizyta może odbyć się w każdym momencie między 7, a 30 dniem od doręczenia zawiadomienia. Wykorzystaj czas przed zjawieniem się inspektorów na dopilnowanie wszystkich spraw. Sprawdź czy kierowcy odpowiednio uzupełnili wykresówki (za braki płaci się do 500zł kary!). Jesteś również zarządzającym transportem w swojej firmie? Dopilnuj tego, by kierowcy mieli potwierdzone wszystkie niezbędne badania i szkolenia.

 

Nie uciekaj przed kontrolą!

Nowe naruszenie mówi o tym ,że za ?niepoddanie się lub uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli w całości lub części? grozi kara aż w wysokości aż 10 000 zł. Zamknięcie firmy też nie jest rozwiązaniem, ponieważ wszystkie dokumenty należy trzymać przez rok, począwszy od dnia, w którym zaprzestano prowadzenia działalności gospodarczej (za nieprzechowanie dokumentów również grozi kara w wysokości 10 000zł).

 

Dokumenty

Do kontroli niezbędne będą:

– wykresówki,

– dane cyfrowe oraz

– zaświadczenia potwierdzające fakt nieprowadzenia pojazdu.

Za brak któregokolwiek dokumentu nakładana jest kara w wysokości 500zł za każdy dzień pracy.

 

Już nie zapłacisz 8 000zł za niezgłoszenie pojazdu do licencji

Kara obecnie może wynieść ?tylko? 800zł. Za to karę tę można również otrzymać za niezgłoszenie zmiany adresu czy też nazwy firmy. Dlatego koniecznie należy zgłaszać wszystkie zmiany danych przedsiębiorstwa.

Kara za nieprzestrzeganie limitów pracy

Od 1 stycznia 2012 roku ITD może nałożyć karę na kierowcę. Jednak właściciel firmy musi udowodnić, że nie miał wpływu na powstałe naruszenia. Oto lista wysokości kar za poszczególne przekroczenia:

Naruszenie dziennego czas prowadzenia pojazdu:

– 15 minut ? godzina ? 100zł

-każda kolejna godzina 200zł.

Naruszenie czasu prowadzenia bez przerwy:

– 15 minut ? 30 minut ? 150zł

– każde kolejne 30 minut 200zł

Skrócenie dziennego czasu prowadzenia:

– do godziny ? 100zł,

– każda kolejna rozpoczęta godzina ? 200zł.

Naruszenie tygodniowego czasu pracy:

– 30 minut do 2 godzin ? 50zł,

– za każdą kolejną rozpoczętą godzinę ? 100zł.

Maksymalne kary

Od 1 stycznia 2012 roku podczas kontroli ITD właściciel firmy może zostać ukarany kwota łączną w wysokości:

15 000zł ? jeżeli w okresie 6 miesięcy przed dniem kontroli zatrudniał średnio do 10 kierowców,

20 000zł ? jeżeli w okresie 6 miesięcy przed dniem kontroli zatrudniał średnio od 11 do 50 kierowców,

25 000zł ? jeżeli w okresie 6 miesięcy przed dniem kontroli zatrudniał średnio od 51 do 200 kierowców,

30 000zł ? jeżeli okresie 6 miesięcy przed dniem kontroli zatrudniał średnio więcej niż 250 kierowców.

Co ważne, za kierowców uważane są również osoby pracujące na umowy zlecenia i o dzieło oraz kierowcy samo zatrudnieni, świadczący usługi kierowania pojazdem.

Maksymalna kara dla małego przedsiębiorcy wynosi 15 000 zł. Kara za niekompletna wykresówkę wynosi obecnie 300zł. Wystarczy ich 50, aby otrzymać maksymalna karę.