OC zawodowe do licencji ? co słychać na rynku ubezpieczeniowym

Oceń nas

transport-ryzykoRozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. dość radykalnie zmieniło zasady wydawania licencji na wykonywanie drogowego przewozu towarów oraz wypisów z posiadanych licencji. Rozporządzenie dawało wprawdzie możliwość dokumentowania przez przewoźników zdolności finansowej za pomocą ubezpieczenia OC zawodowego, organy wydające licencje nie wiedziały jednak do końca, jakie konkretnie ubezpieczenie spełnia wymogi rozporządzenia.

 

Ustawodawca nie uregulował tego dostatecznie w znowelizowanej w 2011 roku ustawie o transporcie drogowym i dopiero znowelizowana w 2013 r. ustawa o transporcie drogowym ostatecznie uporządkowała chaos panujący w tym zakresie i wprowadziła krajowe regulacje umożliwiające przewoźnikom potwierdzanie zdolności finansowej ubezpieczeniem odpowiedzialności zawodowej przewoźnika. Polski rynek ubezpieczeniowy nigdy nie był i obecnie nie jest zainteresowany stworzeniem produktu dla potrzeb dokumentowania zdolności finansowej, czego efektem jest to, że zaledwie kilka towarzystw wypracowało i posiada odpowiedni produkt, który spełnia wymogi rozporządzenia, a który za cichym przyzwoleniem obowiązywały już od połowy 2012 roku.

Węgierska Pannonia jako pierwsza

Pionierem i póki co liderem jest towarzystwo ubezpieczeniowe CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt., które z polskimi partnerami już w połowie 2012 roku potrafiło sprostać wymogom nowego prawa transportowego i stworzyło produkt, który do dziś cieszy się największym zainteresowaniem przewoźników. Zadziało się to bowiem za sprawą platformy, która obsługuje ten produkt i pozwala w ciągu jednego dnia uzyskać niezbędne potwierdzenie, którego forma elektroniczna jest akceptowana przez Bds.TM (dawny BOTM) oraz Starostwa Powiatowe. Nie bez znaczenia jest również cena za ubezpieczenie oferowane przez to towarzystwo, która jest bardzo konkurencyjna, zwłaszcza dla przewoźników indywidualnych i tych, którzy posiadają niewielką flotę pojazdów.

Dodatkowym atutem jest to, że biura oferujące tego typu ubezpieczenia mogą też przesłać lub dostarczyć polisę do Bds.TM w celu dołączenia jej do złożonego wniosku. Dla wielu przewoźników zamiejscowych jest to duże ułatwienie, gdyż skraca to czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku i uzyskanie licencji lub wypisu.

 

Gothaer najtańszy dla przewoźników flotowych

Przy ubezpieczaniu pojedynczych pojazdów oferta Gothaer TU SA nie jest zbyt konkurencyjna, jednak przy dużych flotach różnice są już bardzo widoczne. W tym segmencie oferta Gothaera na dziś jest najkorzystniejsza cenowo. I choć za ubezpieczenie również trzeba zapłacić, przy flocie powyżej 10 pojazdów różnice są już znaczne, przy większej liczbie pojazdów oszczędność jest już wyraźnie zauważalna.

Po przekazaniu ubezpieczycielowi wniosku, czas oczekiwania na polisę to około dwa dni robocze. Polisy są wystawiane niemal od ręki i przesyłane bezpośrednio przewoźnikom, co znacznie skraca czas oczekiwania na licencję. Dodatkowo wystawiany jest skan potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia, który może zostać dołączony do wniosku o wydanie licencji lub wypisu. Polisy Gothaer TU SA są akceptowane przez Bds.TM oraz Starostwa Powiatowe, zatem nie ma obaw, że dokument zostanie przez te organy zakwestionowany.

 

Konkurencyjność oferty Generali

Towarzystwo ubezpieczeniowe Generali TU SA stworzyło produkt już w połowie 2012 roku, jednakże nie wypracowało oferty korzystniejszej od proponowanej przez Pannonię, czy Gothaera. I choć ich stała oferta przegrywa z konkurencją w segmencie małych i większych przewoźników, Generali potrafi zindywidualizować warunki i dostosować je do oczekiwań finansowych klienta. Dla biur posiadających duży portfel przewoźników jest to jednak dość poważne utrudnienie, gdyż w większości przypadków przewoźnicy zgłaszają się po polisę w ostatniej chwili i nie ma już czasu na indywidualne uzgadnianie składki.

 

Czy polisę należy co rok odnawiać?

Art. 7 ust. 1. tego rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 nakłada na przewoźników obowiązek posiadania zdolności finansowej, aby ?być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe. Tak więc nie wystarczy wykupić polisę raz przy uzyskiwaniu licencji, ubezpieczenie należy wznawiać co rok, gdyż dopiero to pozwoli na udokumentowanie posiadanej zdolności finansowej i spełnienie obowiązku określonego w art. 7 ust. 1. tego rozporządzenia. W przeciwnym razie o takim obowiązku mogą przypomnieć inspektorzy ITD, co może pociągać za sobą sankcje finansowe. Z tego też powodu ważne jest, aby wybrać taką ofertę, która pozwoli na osiągnięcie oszczędności przy zawieraniu pierwszego ubezpieczenia i również przy jego dalszym wznawianiu.