Odpowiedzialność za ładunek przy transporcie podwykonawcy

3.9/5 - (7 votes)

Odpowiadamy na pytania

==========================================

Są dwie firmy transportowe (X oraz Y). Czy firma X bierze zlecenie transportowe na siebie. Czy to zlecenie może wykonać firma Y jako podwykonawca ?
Zleceniodawca rozlicza się z firmą X, natomiast firma X rozlicza się ze zlecenia z firmą Y. Czy coś takiego jest dozwolone ?
przykład:
Brat ma firmę transportową oraz wykupioną giełdę trans. Ja mam swoją firmę (1 auto) którym jeżdżę osobiście. Brat szuka roboty tylko że firmy nie chcą dać zlecenia na moją firmę gdyż nie mam wykupionej giełdy na moją firmę.
I pytanie:
Czy brat może wziąć robotę na swoją firmę (on bierze odpowiedzialność za ładunek) natomiast ja wykonuje transport na jego zlecenie ?
czy można np zrobić umowę użyczenia (wypożyczenia) samochodu do firmy brata i wtedy wozić towary tak jakby wziął auto w leasingu ? (rozumiem ze wtedy musi być jego wypis z licencji oraz OCP)

==========================================

Odpowiedzialnosc za ładunek przy transporcie podwykonawcy

Odpowiedzialność za ładunek przy transporcie podwykonawcy

Zarówno polskie prawo (Kodeks cywilny), jak i międzynarodowa Konwencja CMR dają przewoźnikowi możliwość podnajęcia innego przewoźnika w trakcie realizacji zlecenia transportowego. Dalszy przewoźnik nie wchodzi jednak w stosunek prawny z nadawcą, lecz działa w charakterze podwykonawcy. Pierwszy przewoźnik odpowiada za staranny wybór kolejnych przewoźników. Oznacza to, że pierwszy przewoźnik ponosi odpowiedzialność za czyny i pomyłki każdej następnej osoby, z której usług korzystał przy wykonywaniu przewozu.

Zgodnie z art. 789.kc przewoźnik może oddać przesyłkę do przewozu innemu przewoźnikowi na całą przestrzeń przewozu lub jej część, jednakże ponosi odpowiedzialność za czynności dalszych przewoźników jak za swoje własne czynności. Każdy przewoźnik, który przyjmuje przesyłkę na podstawie tego samego listu przewozowego, ponosi solidarną odpowiedzialność za cały przewóz według treści listu.

Zgodnie z art. 34 Konwencji CMR jeżeli przewóz jest wykonywany na podstawie jednej umowy przez kilku kolejnych przewoźników drogowych, każdy z nich przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wykonanie całego przewozu, przy czym drugi przewoźnik i każdy z następnych przewoźników staje się przez przyjęcie towaru i listu przewozowego stroną umowy na warunkach określonych w liście przewozowym. Przewoźnik, który przyjmuje towar od poprzedniego przewoźnika, wręcza mu datowane i podpisane przez siebie potwierdzenie odbioru.

Ale uwaga!!! Bardzo często w zleceniach przewozowych nadawca zastrzega, że przewoźnik nie może powierzyć wykonania zlecenia osobie trzeciej bez uprzedniego poinformowania nadawcy o tym fakcie i uzyskania pisemnej zgody na takie rozwiązanie lub zastrzega sobie całkowity zakaz zlecania przewozu dalszym przewoźnikom. Wszystko to pod rygorem kary umownej np. w wysokości X za każdy stwierdzony przypadek niedozwolonego podzlecenia usługi transportowej (odpowiednie zapisy znajdują się w zleceniu i trzeba dokładnie się z nimi zapoznać). W razie niedotrzymania warunków umowy zleceniodawca może nie tylko zatrzymać płatność, ale jeszcze wyegzekwować karę umowną. Przewoźnikowi pozostaje wówczas kosztowna i czasochłonna droga postępowania sądowego, dlatego w praktyce, gdy takie zapisy widnieją w zleceniach, żaden przewoźnik nie próbuje łamać ich postanowień. Warto też wiedzieć, że dla ubezpieczycieli podzlecenie pomimo zakazu w zleceniu to świetna wymówka, aby w razie czego nie wypłacić odszkodowania.

Reasumując: zgodnie z ustawodawstwem Pana brat może podnająć inną firmę do wykonania zlecenia (w tym przypadku rzeczoną firmę Y), jednak musi uważać na zapisy w zleceniach przewozowych. Jeśli będą w nich jakiekolwiek uregulowania odnośnie zakazu podzlecania, możne co najwyżej negocjować te warunki i próbować wykreślić je z umowy, ale w praktyce jest to raczej niemożliwe.