Odpowiedzialnosc za ładunek przy transporcie podwykonawcy

Odpowiedzialnosc za ładunek przy transporcie podwykonawcy