Przewóz zarobkowy oraz na potrzeby własne za granicę

Oceń nas

przewozładunek włąsny, dokumentZarówno dla przewozu zarobkowego, jak i na potrzeby własne kierowca musi posiadać odpowiednie dokumenty. W międzynarodowym przewozie zarobkowym jest to oczywiście list przewozowy CMR, w którym zawarte są m.in.: miejsce i data wystawienia dokumentu, nazwa przewoźnika, odbiorcy i nadawcy, data przyjęcia towaru, opis ładunku oraz inne dane.

Co zrobić, jeśli kierowca oprócz towaru dla innej firmy będzie również przewoził ładunek na potrzeby własne, np. skrzynię biegów? Czy na taki ładunek można nie posiadać żadnego poświadczenia? Nie. Nawet, jeśli przewoźnik wiezie towar na potrzeby własne musi mieć odpowiedni dokument opisujący go. Tym dokumentem może być przykładowo: przesunięcie międzymagazynowe, WZ lub jakikolwiek inny świadczący o tym, że skrzynia biegów jest jego. Poświadczenie to musi dokładnie opisywać kto jest właścicielem, dokąd przewożony jest ładunek oraz jaki towar i w jakiej ilości jest wieziony.

Podstawą prawną dla posiadania przez kierowcę właściwych dokumentów jest art. 87 ust. 3 ustawy z 6 września 2011r. o transporcie drogowym: ?Przedsiębiorca lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 2, wykonujący przewozy na potrzeby własne, odpowiedzialni są za wyposażenie kierowcy wykonującego transport drogowy lub przewóz na potrzeby własne w wymagane dokumenty.?