Taryfikator kar dla busów o DMC do 3,5 tony

3.1/5 - (8 votes)

taryfikator-kar-dla-busow

Przepisy dotyczące busów o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 do 3,5 tony przechodzą prawdziwą rewolucję. Wszystko przez wprowadzenie Pakietu Mobilności i nowelizację ustawy o czasie pracy kierowców. Zasady obowiązujące przewoźników wykonujących transport krajowy różnią się od tych, które dotyczą przewozów międzynarodowych – te z kolei mają swoje wyjątki, jak przewozy na potrzeby własne. Warto poznać nowe przepisy, jak również wysokości ewentualnych kar za ich przekraczanie.

Mandat za brak tachografu w busie

Jeśli chodzi o czas pracy kierowcy busa, nie jest on jeszcze w pełni unormowany. Tachografy w busach o DMC do 3,5 tony (bez przyczepki), wraz z taryfikatorem kar za przekroczenie czasu pracy kierowcy, zaczną obowiązywać dopiero od połowy 2026 roku. Brak obowiązku posiadania tachografu w pojeździe do 3,5 tony wciąż obowiązuje, chyba, że do busa podłączona jest przyczepa – wówczas dopuszczalna masa całkowita samochodu zmienia się, a całość traktowana jest jako zespół pojazdów. Za brak tachografu w tym przypadku grozi kara w wysokości 10 000 zł.

W przypadku, kiedy do busa przyłączona jest przyczepka, zmienia się waga pojazdu, a tym samym zaczynają obowiązać inne przepisy. Konieczne staje się posiadanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (w transporcie krajowym), licencja wspólnotowa (w transporcie międzynarodowym), zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne (transport międzynarodowy).

Istnieją pewne odstępstwa od przepisów dotyczących obowiązku posiadania tachografu w busie z przyczepką, o których mówi rozporządzenie nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego.

Kara za brak licencji wspólnotowej w busie najwyższa w taryfikatorze

Licencja wspólnotowa w transporcie międzynarodowym pojazdami od 2,5 do 3,5 tony obowiązuje od 22 maja 2022 roku. Przewoźnicy, którzy od dawna wykonują przewozy busami poza granicami Polski, pamiętają, jak duże emocje budziło wprowadzenie licencji w Niemczech czy Francji. Dzisiaj doświadczeni busiarze mają ułatwione zadanie i nie muszą starać się o licencję. Ci, którzy muszą zawnioskować o wydanie dokumentu, muszą pamiętać o spełnieniu ogólnych warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego, czyli posiadać:

  • stałą i rzeczywistą siedzibę firmy w jednym z państw członkowskich,
  • odpowiednią zdolność finansowa,
  • wymagane kompetencje zawodowe,
  • dobrą reputację.

Wymóg posiadania licencji wspólnotowej nie dotyczy przewozów krajowych oraz międzynarodowych wykonywanych na potrzeby własne. W przypadku przewozów NPW trzeba pamiętać, że są sytuacje, w których mogą one zostać potraktowane jako zwykły transport drogowy – wówczas licencja wspólnotowa jest już wymagana. Chodzi o niespełnianie warunków przewozu NPW, takich jak:

  • prawo do dysponowania pojazdem, potwierdzone dokumentem upoważniającym, jak np. kopia umowy najmu, kopia leasingu,
  • obowiązek prowadzenia busa przez właściciela firmy lub pracownika zatrudnionego na umowę o pracę,
  • realizacja transportu z ładunkiem lub „na pusto”, ale z dokumentem przewozowym i świadczącym o rozładunku,
  • powiązanie ładunku z firmą (przewożone towary powinny być własnością przedsiębiorcy, być przez niego sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wydobyte, przetworzone lub naprawione).

W przypadku niespełniania chociażby jednego z wyżej wymienionych warunków, przewóz może zostać potraktowany przez kontrolera jako transport drogowy.

Przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej DMC w busie

Pakiet Mobilności zaostrza kary dotyczące przekroczenia dopuszczalnej masy pojazdów. Do niedawna za kilka dodatkowych ton w przypadku busa, kierowca płacił od 20 zł do 500 zł mandatu. Doprowadzało to do sytuacji, w których kierowca busa przeładowanego nawet o 10 ton, otrzymywał tylko 500 zł kary. Według nowego taryfikatora, podyktowanego przepisami Pakietu Mobilności, dziś może zapłacić nawet 3 000 zł. Co więcej, wskutek nowych rozporządzeń, odpowiedzialność za przeładowanego busa spadnie również na przewoźnika. Warto pamiętać, że nowe stawki mandatów dotyczą pojazdów o DMC od 2,5 do 3,5 tony, wykonujących transport międzynarodowy. Oznacza to, że w przypadku „krajówki”, najwyższy mandat, jaki zapłacą busiarze, to wciąż maksymalnie 500 zł.

taryfikator-kar-dla-busow-do-3,5-tony

Źródła:

https://prawnicytransportu.pl/bus-z-przyczepa-a-tachograf/

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/api/isap/deeds/WDU20180001481/text.html

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32006R0561

https://www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/8309286,przewoz-towarow-bus-nowelizacja-ustawy-o-transporcie-drogowym.html

https://40ton.net/nowe-kary-dla-przeladowanych-busow-2000-zl-juz-za-42-tony-na-miedzynarodowce/

https://40ton.net/mandat-za-przeladowanie-busa-wzrosl-do-3000-zlotych-gitd-potwierdzilo-nowe-kary/

http://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/1835_u.htm