Zły zamiar i niedbalstwo w transporcie międzynarodowym – jakie konsekwencje poniesie przewoźnik.

Zły zamiar i niedbalstwo w transporcie międzynarodowym – jakie konsekwencje poniesie przewoźnik.