Bus do 3,5 tony a transport do Niemiec – odpowiedzi na pytania

5/5 - (3 votes)

busem-do-3-5-tony-do-niemiec-czas-pracy-kierowcy

Transport ładunków do Niemiec wiąże się z obowiązkiem posiadania licencji wspólnotowej, prowadzeniem ewidencji czasu pracy i wieloma innymi formalnościami. W związku ze zmianami przepisów prawa, dotyczących busów od 2,5 do 3,5 tony, wśród przedsiębiorców i kierowców rodzi się pytanie, jak pogodzić je z wymogami obowiązującymi w Niemczech? Czy konieczne jest uzupełnianie Kontrollbuch? Jak wygląda rejestracja czasu pracy kierowcy w tachografie? Co jeszcze wymagane jest od kierowcy busa? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.

Ewidencja czasu pracy kierowcy busa a tachograf – ogólne zasady

Obowiązek posiadania tachografów w pojazdach o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 do 3,5 tony wchodzi w życie dopiero 1 lipca 2026 roku. Podobnie jest u naszych zachodnich sąsiadów, z tą różnicą, że pojazdy wykonujące transport na terenie Niemiec, muszą dokumentować czas pracy. I choć nie ma obowiązku instalowania tachografu, według §1 ustępu 1 pozycji 1 rozporządzenia w sprawie realizacji ustawy dotyczącej załóg pojazdów mechanicznych (niem. Fahrpersonalverordnung), od 22 grudnia 2010 roku kierowcy busa od 2,8 t do 3,5 t, poruszający się na terenie Niemiec, zobowiązani są do rejestrowania czasu pracy, przerw, innego czasu pracy i odpoczynku. Dokument wykazujący czas pracy kierowcy, powinien zawierać dodatkowo:

 • Imię i nazwisko kierowcy.
 • Datę.
 • Numer formularza.
 • Numer rejestracyjny pojazdu.
 • Stan licznika.
 • Miejsce rozpoczęcia jazdy.
 • Miejsce zakończenia jazdy.
 • Ilość przejechanych kilometrów (według licznika).
 • Liczę godzin (Stundenzahl).
 • Ewentualne uwagi i podpis (Bemerkungen und Unterschrift).

Jak dokumentować czas pracy bez tachografu?

Poprzez Kontrollbuch, który można nabyć m.in. na granicy, lub Tageskontrollblatt  – formularz dostępny na niemieckiej stronie BAG (Bundesamt für Güterverkehr – Federalnego Urzędu Przewozów Towarowych). Warto pamiętać, że kierowcę obowiązuje zapis z 28 dni wstecz (od 31 grudnia 2024 r. będzie to 56 dni), czyli z dni poprzedzających dzień kontroli. Jeżeli w trakcie 28 dni kierowca nie prowadził pojazdu lub robił to bez obowiązku rejestracji czasu pracy, a także miał wolne, powinien okazać zaświadczenie, zgodne z rozporządzeniem dotyczącym dni bez karty pracy (§20 Fahrpersonalverordnung (FPersV) über Vortage ohne Arbeitszeitnachweis).

Kontrollbuch – czy jeśli jadę do Niemiec raz w miesiącu, muszę ją mieć?

Rejestracja czasu jazdy kierowcy obowiązuje niezależnie od częstotliwości przyjazdu na Niemiec. Jeśli chodzi o dopuszczalne okresy prowadzenia pojazdu oraz minimalne okresy odpoczynków kierowców busów od 2,5 t do 3,5 t, według rozporządzenia nr 561/2006 są one takie same, jak w przypadku pojazdów od 3,5 t.

Jak uzupełnić Kontrollbuch, podpowiadamy poniżej:

kontrollbuch-objasnienie-symboliPunkty 5., 6. i 7. dotyczą czasu odpoczynku kierowcy (łóżko), czasu prowadzenia pojazdu (kierownica) oraz czasu pozostawania w gotowości i dyspozycji dla pracodawcy (młotki). Kierowca wypełnia pola rysując poziomą kreskę. Trzeba pamiętać, że każda kratka to kwadrans pełnej godziny.

kontrollbuch-wzor

Jeśli jadę do Francji przez Niemcy, również muszę rejestrować czas jazdy w Niemczech?

Wykazanie czasu pracy, odpoczynku i pozostałych aktywności, wymaganych w niemieckich Kontrollbuch lub Tageskontrollblatt, to obowiązek każdego kierowcy, który wykonuje przewóz na terenie Niemiec. W przypadku tranzytu czy operacji cross-trade, kierowca również musi uzupełnić dokumenty ewidencyjne. Dodatkowo, na terenie Francji wymagany jest dokument Livret individuel de contrôle, a więc obowiązują dwie ewidencje czasu pracy.

Czy w przypadku przewozu na potrzeby własne, muszę rejestrować czas pracy na terenie Niemiec?

Busy wykonujące przewozy na potrzeby własne (NPW) zwolnione są z obowiązku rejestrowania czasu pracy. Prawo dotyczące tej kwestii nie zmieniło się nawet po wprowadzeniu Pakietu Mobilności. Jedyne, o czym trzeba pamiętać, to zasady dotyczące przewozów na potrzeby własne pojazdami od 2,5 t do 3,5 t. Prawo do dysponowania pojazdem i prowadzenia go wyłącznie przez właściciela lub kierowcę zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, obowiązek przewożenia ładunku lub posiadania dokumentu z rozładunku w przypadku jazdy „na pusto”, a także powiązanie towaru z firmą to warunki, które muszą być spełnione łącznie. W przypadku pomięcia którego z nich, kontroler może potraktować przewóz jako zwykły transport drogowy i poprosić o wypis z tachografu lun innego narzędzia ewidencjonującego czas pracy kierowcy.

Kiedy nie muszę rejestrować czasu pracy w Niemczech?

 • 6 Rozporządzenia w sprawie załóg pojazdów mechanicznych nie dotyczy wyjątków wymienionych na stronie rządowej gov.pl: https://www.gov.pl/web/gitd/wylaczenia-art-3-i-13-z-5612006, m.in.
 • przewozów materiałów, sprzętów lub urządzeń niezbędnych kierowcy w czasie pracy,
 • dostaw produktów powstałych metodami rzemieślniczymi, pod warunkiem, że przewóz odbywa się w promieniu 100 km od bazy firmy, nie ma charakteru zarobkowego i nie jest głównym zajęciem kierowcy,
 • pojazdów specjalistycznych, poddawanych próbom przed dopuszczeniem do ruchu, zabytkowych, należących do sił zbrojnych, niosących pomoc humanitarną, itd.

Przed podróżą do Niemiec na pewno warto zapoznać się z art. 3 Rozporządzenia 561/2006, który definiuje rodzaje przewozów drogowych, wyłączonych z obowiązku prowadzenia czasu pracy kierowców, na terenie całej Unii Europejskiej.

 

Źródła:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0561-20200820

https://www.timocom.pl/newsroom/informacje-prasowe/busyczas-pracy-w-niemczech-i-francji-%E2%80%93-niezb%C4%99dnik-kierowcyhttp://www.trackerinfo.eu/najczesciej-zadawane-pytania/id-ewidencja-czasu-pracy-kierowcy-dla-pojazdow-o-dmc-28t—35thttps://www.transport-expert.pl/aktualnosci/od-kiedy-tachografy-w-busach-do-35-tony-5302.htmlhttps://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/FCA2ECFEA0ED7E9CC12587A6004D65BA/%24File/1835.pdf

Karta czasu pracy kierowcy w Niemczech a pojazd o dmc do 3,5 tony!