Cena polisy OCS a zakres ochrony

4.4/5 - (15 votes)

koło ratunkoweUbezpieczenie to coś, co znane jest od lat i zwykle jest kojarzone z jakąś ochroną ubezpieczeniową. To, że w przypadku spedytora chodzi o ubezpieczenie OC spedytora jest tutaj zupełnie oczywiste. Rynek ubezpieczeniowy oferuje gotowy produkt, jego koszt jest raczej niewielki a cała rzesza agentów tylko czeka na chętnych, zatem stwierdzić można, że nie ma większego problemu z zakupem polisy OC spedytora. Prawda jest jednak taka, że wielu spedytorów posiada je wyłącznie dla samego posiadania nie zaś dla zapewnienia realnej ochrony. Jaki jest tego powód i dlaczego to jest przez nich akceptowane?

 

Jedną z przyczyn jest niewiedza, drugą chęć oszczędzenia na ubezpieczeniu. Niewiedza doprowadza bowiem do mylnego przekonania, że oferowany przez agentów produkt to co akurat potrzebują a ci nie wyprowadzają spedytorów z błędu. Niska cena zaś w dzisiejszych czasach stanowi jeden z główniejszych determinantów przy zakupie wszelkiego rodzaju dóbr i usług. Dodatkowo przy podejmowaniu decyzji dochodzi do głosu pogląd, że polisa i tak nie chroni, po co więc wydawać za nią pieniądze. Kółko się zatem zamyka. Ale zamknięte kółko przy wyborze polisy OCS nie stanowi jeszcze problemu. Takim jest dopiero ?zaciśnięta na szyi pętla? po zaistnieniu szkody, za którą spedytor ponosi odpowiedzialność i jest zobowiązany wypłacić niejednokrotnie dość duże odszkodowanie.

 

Klasyczne ubezpieczenie OC spedytora, nie stanowi dla spedytorów większego kosztu. Ponieważ przedmiotem takiego ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna spedytora, zakres tego ubezpieczenia jest zwykle ograniczony do zwyczajowych czynności spedycyjnych. Ale dzisiejszy spedytor bardzo rzadko ponosi odpowiedzialność jak spedytor, dlatego też standardowy i tani produkt nie jest dla niego tym, co zabezpiecza jego interes. Dzisiejszy spedytor to w większości przypadków przewoźnik umowny, którego odpowiedzialność oparta jest na zasadach charakterystycznych dla odpowiedzialności przewoźników. Ponieważ na zakres ponoszonej odpowiedzialności nie ma wpływu to, jak klasyfikuje się podmiot i jakie czynności faktycznie wykonuje a charakter zawartej umowy i wynikające z niej zobowiązanie, klasyczne ubezpieczenie OC spedytora nie spełnia swojej funkcji. Tym samym niecelowe jest ponoszenie jakichkolwiek kosztów na jego zakup.

 

Model asekuracji odpowiedzialności cywilnej dzisiejszego spedytora (również wielu przewoźników) to model oparty na kompilacji ubezpieczenia OCP i OCS, z których głównym jest OCP a tak naprawdę OC przewoźnika umownego. Upraszczając, asekuracja powinna koncentrować się na ochronie odpowiedzialności cywilnej spedytora jaka wynika z zawieranych umów przewozu. Ale owe ubezpieczenie OC przewoźnika umownego powinno również uwzględniać zarówno odpowiedzialność cywilną jaka może ponosić spedytor i jaka wynika z zawieranych umów spedycji, jak też odpowiedzialność cywilną wynikająca z zawieranych umów przewozu kabotażowego, co nie jest już rzadkością.

 

Reasumując, na dziś swojej funkcji nie spełnia ani klasyczne ubezpieczenie OCS, ani klasyczne ubezpieczenie OCP, ani też oferowane przez ubezpieczycieli OCP kabotażowe, gdyż produkty te nie przystają do realiów jakie obserwuje się w branży TSL. Istnieje zatem potrzeba stworzenia nowego lub nowych produktów ubezpieczeniowych, które pozwolą na elastyczne zaasekurowanie odpowiedzialności spedytora z różnych tytułów i w zależności od zaciągniętych zobowiązań. To zaś wymaga dość szerokiej wiedzy, na którą stać niewielu underwriterów zakładów ubezpieczeń i pośredników ubezpieczeniowych. Wymaga to też wyasygnowania przez spedytorów większych środków na zakup odpowiedniej polisy, która realnie zabezpieczy ich interes. Koszt takiej polisy to nie będzie już kwota rzędu 1.500, czy 2.500 PLN a ok. 10.000 PLN i więcej, w zależności od zakresu pokrycia i skali prowadzonej działalności.

 

Aby bezpiecznie prowadzić biznes spedycyjny nie wystarczy więc sam laptop i telefon komórkowy. Potrzebna jest lepsza, ale również droższa polisa ? nazwijmy ją umownie ?odpowiednia?, oraz również wsparcie ?odpowiedniego? eksperta. Ale oprócz złej wiadomości, że powoli kończą się czasy tanich i bezużytecznych polis OCS dorzucam dobrą, że owi ?odpowiedni? eksperci są w stanie stworzyć ofertę ubezpieczenia które, optymalnie ochroni odpowiedzialność spedytora i jego interes, niezależnie od tego w jakim charakterze on występuje i jaką odpowiedzialność faktycznie ponosi. Trzeba tylko do takiego eksperta dotrzeć, ale zakładam, że zainteresowani dobrą asekuracją swojej odpowiedzialności akurat z tym nie będą mieli problemu.