Czym jest konosament morski?

5/5 - (2 votes)

konosament morski-cargoKonosament morski

Jest potwierdzeniem przyjęcia towaru przez armatora (przewoźnika morskiego) na statek oraz jednocześnie zobowiązaniem do bezpiecznego przetransportowania i wydania go prawnemu posiadaczowi oryginału w porcie przeznaczenia. W związku z tym, iż prawa jakie daje konosament morski nie istnieją bez niego, jest on papierem wartościowym.

Najważniejsze informacje, jakie zawiera konosament to:

  •  okres, w którym przewoźnik jest odpowiedzialny za ładunek (Period of Responsibility),
  •  trasa podróży i jej (The Scope of Voyage) oraz
  •  obowiązki i uprawnienia załadowcy, odbiorcy oraz przewoźnika związane z ładowaniem, wyładowaniem i dostawą towaru (Loading, Discharging and Delivery)

Konosament morski jest wypełniany przez spedytora. Najczęściej spedytor jest załadowcą w imieniu eksportera. Językiem wypełnienia dokumentu jest język angielski. Wypełniane są trzy oryginały (tylko one mają charakter papieru wartościowego) oraz dowolna liczba kopii.

Obieg konosamentu morskiego wygląda następująco: po jego podpisaniu przez przewoźnika, komplet konosamentów wysyłany jest najczęściej przez spedytora do eksportera. Ten z kolei składa konosament, razem z innymi dokumentami w banku. Tam (jeśli stosowane są uwarunkowane formy zapłaty) eksporter otrzymuje należność za towar. Po uregulowaniu zapłaty oryginalny konosament otrzymuje importer. Dokument stanowi podstawę do odbioru towaru od przewoźnika w porcie przeznaczenia.

Przepisy dot. konosamentu morskiego:

  • – Konwencja brukselska o konosamentach z 1924 r., Reguły Visby z 1968 r. oraz Protokół Brukselski z 1979 r.
  • – Ustawa Kodeks Morski z dnia 18 września 2001 r. (Dz. U. 2001, nr 138 poz.1545)