Jak uniknąć kar za przekroczenie czasu pracy kierowcy?

4.1/5 - (7 votes)
  1. Kiedy kierowca może odstąpić od przepisów (art. 6-9)?
  2. Jak tego dokonać?
  3. Artykuł 12 ma zastosowanie w przypadku
  4. Jak opisać zdarzenie, aby uniknąć kar?
  5. Inne przykładowe wpisy

 

Nie zawsze trasa przebiega zgodnie z naszymi planami. Korki, kiepska pogoda, wypadki, czy też kolejki podczas rozładunku – wszystko to może przyczynić się do znacznych opóźnień na trasie, a niestety tachograf jest nieubłagany. W takich sytuacjach naszym sprzymierzeńcem jest art. 12 rozporządzenia 561/2006.

Art. 12 stanowi, że: „Pod warunkiem, że nie zagraża to bezpieczeństwu drogowemu oraz umożliwia osiągnięcie przez pojazd odpowiedniego miejsca postoju, kierowca może odstąpić od przepisów art. 6-9 w zakresie niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu lub ładunku. Kierowca wskazuje powody takiego odstępstwa odręcznie na wykresówce urządzenia rejestrującego lub na wydruku z urządzenia rejestrującego, albo na planie pracy najpóźniej po przybyciu do miejsca pozwalającego na postój”.

  1. Kiedy kierowca może odstąpić od przepisów (art. 6-9)?

Wtedy, kiedy uzna, iż jest to działanie niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa osób, ładunku lub samego pojazdu. Należy jednak pamiętać, że zastosowanie odstępstwa powinno mieć charakter incydentalny, a każdy przypadek – starannie uzasadniony. Załóżmy, że przez z powodu dużego korka brakuje Ci kilkunastu minut, aby dojechać do miejsca rozładunku. Możesz wtedy skorzystać z art. 12 jednak pamiętaj, by Twoim argumentem nie była informacja, że chcesz dojechać do miejsca rozładunku, a chęć zapewnienia bezpieczeństwa zarówno sobie, jak i towarom.

  1. Jak tego dokonać?

Musisz wskazać powody odstępstwa na wykresówce, wydruku (tachograf cyfrowy) lun na planie pracy – najpóźniej po przybyciu na miejsce pozwalające na postój.

  1. Artykuł 12 ma zastosowanie w przypadku:

– dziennego, tygodniowego i dwutygodniowego czasu jazdy,

– przerwy w pojeździe,

– dziennego, tygodniowego skróconego lub regularnego odpoczynku.

 

  1. Jak opisać zdarzenie, aby uniknąć kar?

W momencie, gdy zdarzy Ci się naruszenie, wykonaj wydruk z tachografu lub weź do ręki wykresówkę. Na odwrocie opisz dokładnie co się wydarzyło. Nie martw się. To jest dokument, po którym możesz pisać (na odwrocie). Z doświadczenia wiadomo, że lepiej nie czekać do wieczora czy kolejnego dnia, ponieważ w ten sposób narażasz się na mandat. Wpis może wyglądać następująco: „Wydłużona jazda dzienna o 15 minut z powodu braku wolnych miejsc na parkingu. Dojazd do najbliższego parkingu (podaj miejscowość i nr drogi). Zdarzenie zgodne z art. 12/561/2006 WE. Podpis kierowcy ……………”

  1. Inne przykładowe wpisy

„Dla zapewnienia bezpieczeństwa ładunku oraz w celu dotarcia do odpowiedniego miejsca postoju – w miejscowości ………, wydłużam czas jazdy o 20 minut z powodu objazdu na drodze.

Zdarzenie zgodne z art. 12/561/2006 WE.    Podpis kierowcy ……………”

„Dla zapewnienia bezpieczeństwa pojazdu i ładunku przerywam przerwę z powodu przejechania na parking sąsiadujący na polecenie służb parkingowych.

Zdarzenie zgodne z art. 12/561/2006 WE.    Podpis kierowcy ……………”

Źródło: TSL biznes 2/2018 (88)