Kiedy możliwe będzie szkolenie okresowe kierowców zawodowych? Odpowiedź resortu infrastruktury z 19 maja 2022 roku

Oceń nas

narada-w-sprawie-profilu-kierowcy-zawodowego

Nakaz posiadania szkolenia okresowego kierowców zawodowych, po uzyskaniu elektronicznego Profilu Kierowcy Zawodowego, zaczął obowiązywać 6 kwietnia 2022 roku. Jednak do dziś system pozwalający na jego uzyskanie nie działa prawidłowo. Wskutek czego przedsiębiorcy, właściciele firm transportowych i podmioty organizujące szkolenia, musiały wstrzymać swoje działalności. Sprawa wzbudza wiele emocji, tym bardziej, że resort infrastruktury podał komunikat o gotowości systemów teleinformatycznych w dniu ogłoszenia nowego przepisu. O pracach nad poprawą sytuacji poinformowano 19 maja 2022 roku podczas narady Ministra Infrastruktury. Co wynikło ze spotkania?

  1. Brak dostępu do PKZ od 6 kwietnia 2022 roku
  2. Zniesienie stanu epidemii COVID-19 i obowiązek przedłużenia uprawnień
  3. Straty przewoźników i właścicieli ośrodków szkoleniowych liczone w setkach euro dziennie
  4. Apele i propozycje rozwiązania problemu z PKZ

Brak dostępu do PKZ od 6 kwietnia 2022 roku

W systemie informatycznym, przygotowanym przez PWPW S.A., już na samym początku wykryto błąd krytyczny, uniemożliwiający korzystanie z narzędzia. Pomimo tego, że został naprawiony, nadal występują problemy z wydawaniem karty kierowcy. Nie działa system łączący wydziały komunikacji, w których generowany jest dokument PKZ – elektroniczny profil kierowcy, zawierający informację o wykonanych badaniach lekarskich, psychologicznych, a także uzyskanych świadectwach pracy. Bez PKZ niemożliwe jest podjęcie szkolenia okresowego kierowców zawodowych. Utrudnienia zgłaszają ośrodki szkolenia kierowców, ale i wojewódzkie ośrodki egzaminowania czy urzędy. Firmy, których działalność oparta jest wyłącznie na szkoleniach kierowców, właściwie nie funkcjonują.

Zniesienie stanu epidemii COVID-19 i obowiązek przedłużenia uprawnień

Według prezesa Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska Macieja Wrońskiego, wskutek niedziałającego systemu, średnio ponad 5 000 kierowców zawodowych traci uprawnienia w skali miesiąca. A przecież po zniesieniu stanu epidemii w Polsce (16 maja 2022 roku), wymagane jest przedłużenie wszystkich uprawnień w ciągu 60 dni:

„Kierowca zawodowy, któremu w okresie ogłoszonego stanu epidemii COVID-19 upłynął termin ważności badań lekarskich i psychologicznych, zachowuje uprawnienia do wykonywania zawodu, zaś ważność badań ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później.

(…) do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później – m.in. prawa jazdy, uprawnień do kierowania pojazdami, wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji”.

Straty przewoźników i właścicieli ośrodków szkoleniowych liczone w setkach euro dziennie

Jak podaje brd24.pl, jeden z właścicieli ośrodków szkolenia złożył zawiadomienie do prokuratury i premiera, domagając się odszkodowania za każdy stracony dzień, w którym nie mógł wykonywać swojej pracy. Przedsiębiorca oszacował, że traci dziennie ok. 2,5 tys. zł. Zdaniem prezesa Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska Macieja Wrońskiego, każdy dzień postoju jednego samochodu, wskutek niemożliwości wykonywania pracy transportowej lub szkoleniowej, to nawet 600 euro straty. Co więcej, według niego, w ciągu 43 dni od ogłoszenia nowego wymogu, cała branża transportowa może być na minusie o co najmniej 220 milionów złotych.

Apele i propozycje rozwiązania problemu z PKZ

Prośby o podjęcie odpowiednich działań do tej pory nie przyniosły żadnego skutku. Dlatego 19 maja 2022 roku zorganizowano naradę przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury oraz szeroko pojętej branży transportowców i edukatorów. Spotkanie poprowadziła dyrektor Departamentu Transportu Drogowego dr Renata Rychter, która pytała uczestników spotkania o to, z jakimi dokładnie problemami się mierzą. Przyznała, że dostrzega potrzebę pilnego sformułowania rekomendacji zmian, jednak, jak poinformowała, prowadzenie prac legislacyjnych jest na ten moment niemożliwe ze względu na brak formalnych zgód.

Udało się jednak zgłosić skargi i postulaty, na które uzyskano poniższe zapewnienia:

  • Pierwsze rekomendacje rozwiązań zostaną przedstawione ministrowi infrastruktury Andrzejowi Adamczykowi.
  • Rozpoczęto prace nad zmianami legislacyjnymi.
  • W tym tygodniu do wojewódzkich ośrodków szkoleniowych mają trafić pytania egzaminacyjne w języku rosyjskim.
  • Tłumaczenie pytań egzaminacyjnych na język ukraiński zostanie ukończone za ok. 30 dni.
  • Zespół roboczy zostanie powołany w trybie pilnym.

Zdaniem uczestników spotkania, najważniejszym wnioskiem, i pozytywem wynikającym z narady, jest podjęcie dialogu z przedstawicielami ministerstwa, którzy przyznają, że problem należy jak najszybciej rozwiązać. Pozostaje nam czekać na kolejne kroki, jakie zapewnili podjąć w sprawie systemu niezbędnego do okresowych szkoleń kierowców.

 


Źródło:

https://motoryzacja.interia.pl/motofani/waga-ciezka/news-polscy-przewoznicy-straca-kierowcow-z-ukrainy-chodzi-o-szkol,nId,6030515?fbclid=IwAR3AV41hJq4O-kuOW3KY-87N3FJrK8UFyW5uNPyLo3PlKwpQjvxUKULlaj4

https://motoryzacja.interia.pl/motofani/waga-ciezka/news-stanelo-szkolenie-kierowcow-zawodowych-problem-jest-coraz-wi,nId,5974299

https://www.prawodrogowe.pl/informacje/news-tygodnia/ministerstwo-zaczelo-rozmawiac

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/aktualnosc-badan-dla-kierowcow-koronawirus-faq-lipiec-2021

www.motofaktor.pl/tlp-krytyczny-wobec-systemu-teleinformatycznego-pwpw/

www.brd24.pl/spoleczenstwo/chaos-i-zatrzymane-szkolenia-kierowcow-zawodowych-jest-doniesienie-do-prokuratury-na-ministra-adamczyka/