Kierowcy ciężarówek są gotowi do porzucenia pracy przez złe warunki na europejskich parkingach

Oceń nas

parking-dla-ciezarowek-postoj-kierowca-zawodowy-blog-poradnik-transportowy

Pomimo tego, że transport jest siłą napędową całej gospodarki i elementem bez którego nie mógłby funkcjonować żaden jej sektor, wciąż boryka się z podstawowymi problemami. Jednym z nich są złe warunki na parkingach dla samochodów ciężarowych. Odbija się to oczywiście na kierowcach, dla których brak miejsc parkingowych, niski poziom bezpieczeństwa czy złe warunki sanitarne to chleb powszedni. Zaniedbania doprowadzają do frustracji i w efekcie porzucenia pracy – co według badania ankietowego dla TLP Polska deklaruje aż 66% kierowców.

Parking dla ciężarówek w Europie – gdzie jest najgorzej, a gdzie najlepiej?

Na podstawie ankiety przeprowadzonej przez Iwonę Blecharczyk, znaną jako Trucking Girl, dla TLP Polska wynika, że kierowcy za najgorszy kraj do parkowania uważają Niemcy (31 proc.). Na drugim miejscu ex aequo podano Francję i Belgię (po 16 proc.). Kolejne kraje ze złymi warunkami na parkingach, które podali pytani kierowcy zawodowi to Niderlandy (9%), Czechy (8%) i Włochy (6%). Jeśli chodzi o nasz kraj, został wymieniony tylko w przypadku 4% pytanych. Co więcej, Polska znalazła się na 1. miejscu krajów, który oferuje najlepsze warunki dla odpoczywających kierowców.

Problem z parkingiem dotyczy również pracodawcy

Brak podstawowych warunków do odbycia przerwy może generować dodatkowe problemy, związane chociażby z czasem pracy kierowcy. A za tę kwestię odpowiedzialny jest już pracodawca. Od momentu wejścia w życie przepisów Pakietu Mobilności jest on jeszcze bardziej zobowiązany do przestrzegania zasad dotyczących delegowania, czasu pracy i przerw kierowcy. Osoba siedząca za kołkiem ciężarówki, która nie może znaleźć miejsca na parkingu, jedzie dalej, a to wydłuża czas jej pracy. Drugą kwestią jest bezpieczeństwo i groźne incydenty, takie jak napaść na kierowcę ciężarówki, kradzież towaru czy uszkodzenie naczepy. W tym przypadku to również pracodawca musi podjąć odpowiednie działania związane ze zorganizowaniem pomocy lekarskiej lub szpitalnej, zgłoszeniem kradzieży czy sprowadzenia uszkodzonej ciężarówki do bazy.

Temat parkowania ciężarówek w Parlamencie Europejskim

Temat złych warunków na parkingach dla samochodów ciężarowych został podjęty w Parlamencie Europejskim 26 kwietnia 2023 roku podczas konferencji “Working and resting conditions for professional drivers in the EU – when will they be dignified and normal?”. Organizatorami spotkania byli  europosłanka Elżbieta Łukacijewska, europoseł Kosma Złotowski oraz związek pracodawców Transport i Logistyka Polska. W trakcie rozmów przedstawiciel TLP Wrocław, prezes Maciej Wroński, podkreślił, że:

„Ludzie nie chcą pracować w transporcie ze względu na trudne warunki pracy i odpoczynku. To problem, który będzie się pogłębiał z powodu bierności europejskich polityków”.

Jak podkreślają przedstawicie branży, żadne benefity nie będą przemawiały do kandydatów na kierowców, jeśli nie będą zaspokajane ich podstawowe potrzeby. Podczas konferencji wyświetlono film dokumentalny ukazujący, jak naprawdę wyglądają parkingi, ich infrastruktura, sanitaria, poziom bezpieczeństwa.

Złe warunki na parkingach a niedobór kierowców zawodowych

Jak pokazuje przywołana wcześniej ankieta, prawie 70% kierowców spośród prawie 2 tys. pytanych mówi, że jest w stanie zrezygnować z pracy z powodu złych warunków na europejskich parkingach. Pogłębia to największy problem branży – deficyt kierowców zawodowych, ale i oddziałuje na inne sektory. Niedobór kierowców to problemy z wymianą towarów, a tym samym wzrost cen produktów i problem z konkurencyjnością europejskiej gospodarki.

Czy jest sposób na poprawę warunków na europejskich parkingach?

Rozwiązaniem według specjalistów biorących udział w konferencji jest zwrócenie większej uwagi Unii Europejskiej na faktyczną poprawę warunków pracy kierowców, a nie tworzenie kolejnych prawnych regulacji. Przykładowo, Pakiet Mobilności, którego wprowadzenie miało się temu przysłużyć, zakazuje noclegu w kabinie – niestety nie wszędzie kierowca może bezpiecznie zostawić ciężarówkę z towarem. W trakcie spotkania w Europarlamencie, posłanka Elżbieta Łukacijewska i poseł Kosma Złotowski zapowiedzieli, że wrócą do tematu podczas najbliższego posiedzenia Komisji Transportu i Turystyki. Z pewnością problem nie zostanie rozwiązany z dnia na dzień, ale miejmy nadzieję, że zwracanie uwagi na złe warunki parkowania i idące za tym konsekwencje, m.in. zwolnienia i brak chęci podjęcia pracy kierowcy zawodowego, dadzą do myślenia jednostkom decyzyjnym.

Źródła: Transport i Logistyka Polska