Nowe przepisy i surowsze kary za wykroczenia

5/5 - (1 vote)

predkosc

Surowe kary, mandaty za przekroczenia prędkości od 17.05.2015r

Od 17 maja w życie wchodzą nowe przepisy dotyczące karania za wykroczenia w ruchu drogowym. Rząd mówił o ich zaostrzeniu i tym razem nie skończyło się jedynie na obietnicach.

Kto za co i jaką karę otrzyma?

  • Za przekroczenie prędkości 50 km/h w terenie zabudowanym policjant od razu za pokwitowaniem zatrzyma prawo jazdy na trzy miesiące. Na podstawie pokwitowania ukarany będzie mógł jeździć jeszcze do 24 godzin tak, by miał możliwość ukończenia podróży.
  • Trzykrotne przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h w ciągu dwóch lat przez młodego kierowcę skutkować będzie zabraniem prawa jazdy na trzy miesiące.
  • Do 6 miesięcy zostaną zatrzymane prawo jazdy kierowcy, który zdecyduje się jeździć bez uprawniającego go do tego dokumentu. Kolejne zatrzymanie bez prawa jazdy skutkować będzie całkowitym cofnięciem uprawnień i tym samym koniecznością ponownego zdawania egzaminu.
  • Na trzy miesiące prawo jazdy stracą również osoby, które w swoim pojeździe przewożą większą niż dozwolona liczbę osób.
  • Za jazdę po pijanemu sąd może zasądzić karę do pięciu tysięcy złotych na rzecz poszkodowanego w wypadku wpłacane na fundusz pomocy pokrzywdzonym; jeśli ktoś dopuści się ponownie wykroczenia będąc pod wpływem alkoholu zostanie na niego nałożona kara w wysokość co najmniej dziesięciu tysięcy złotych.
  • W przypadku ponownego skazania kierowcy za jazdę po pijanemu sąd może orzec o dożywotnim zakazie prowadzenia pojazdów z uwzględnieniem jednak uzasadnionych przypadków, przy czym minimalny okres zakazu prowadzenia pojazdów wynosiłby trzy lata.
  • W przypadku kierowców starających się o przywrócenie uprawnień, gdy orzeczono wobec nich zakaz prowadzenia pojazdu przez wzgląd na jazdę po spożyciu alkoholu, zaleca się umieszczenie w pojeździe tzw. alcoloka, który blokowałby uruchomienie pojazdu w momencie, kiedy w wydychanym przez kierowcę powietrzu poziom alkoholu przekroczyłby 0,1 mg na 1 dm3

 

Jak widać od 17tego mają warto zdjąć nogę z gazu, bo o tym, że za kierownicę pojazdu nie należy wsiadać po spożyciu alkoholu chyba naszym czytelnikom przypominać nie trzeba?