Jak ograniczyć koszty transakcji z zagranicznymi kontrahentami

jak zminejszyć koszty przelewów zagranicznczych