Pakiet drogowy ? co się zmieni?

Oceń nas

sankcje5 kwietnia br. została uchwalona nowelizacja ustawy z 6 września 2001r. o transporcie drogowym oraz z 16 kwietnia 2004r. o czasie pracy kierowców. Wejdzie ona w życie po 90 dniach od jej ogłoszenia (prawdopodobnie w sierpniu).

Firmy transportowe będą musiały zmierzyć się z następującymi zmianami:

1) Licencja krajowa będzie zastąpiona zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika. Licencja nadal będzie wydawana na: taksówki, przewóz osób pojazdami od 8 do 9 miejsc, samochody osobowe oraz działalność w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

2) Do 28 dni wydłuży się termin zgłaszania zmian do licencji i zezwolenia.

3) Powstała definicja bazy eksploatacyjnej. Baza będzie musiała być wyposażona w sprzęt techniczny i urządzenia umożliwiające prowadzenie działalności transportowej.

4) Swoją zdolność finansową będą musiały udokumentować firmy, które nie muszą posiadać sprawozdania finansowego. Będą to mogły zrobić poprzez gwarancję bankową lub ubezpieczenie.

5) Wyrok za przestępstwa określone w art. 6 rozporządzenia nr 1071/2009 oraz decyzje o nałożeniu kary pieniężnej i grzywny za naruszenie przepisów tegoż rozporządzenia orzeczone wobec przedsiębiorcy pozbawi go posiadania dobrej reputacji.

 

W ustawie o czasie pracy kierowców również przewidziane są zmiany:

– przepisami ustawy zostają objęci przedsiębiorcy wykonujący osobiście przewozy drogowe oraz kierowcy niebędący pracownikami,

– przedsiębiorcy i kierowcy, którzy nie są zatrudnieni na podstawie stosunku pracy będą musieli prowadzić ewidencję czasu pracy,

– za nieprowadzenia tej ewidencji oraz przekroczenie tygodniowego wymiaru czasu pracy, jak i za nieudzielenie przerwy będą grozić sankcje.

 

Wprowadzone zostaną również nowe sankcje:

– 8 000zł ? wykonywanie transportu bez wymaganego zezwolenia

– 2 000zł ? używanie cudzej wykresówki lub karty kierowcy , bądź jednoczesne używanie kilku wykresówek lub kart,

– 500zł ? posiadanie wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika i wypisów z licencji wspólnotowej przekraczających liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej,

– 800zł ? niezgłoszenie zmian danych organowi udzielającemu licencji, zezwolenia lub zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne,

– 500zł ? nieokazanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika.

Zarządzającego transportem może również spotkać grzywna. Może on zostać ukarany za niewyposażenie kierowcy w wypis z: zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika, licencji, zezwolenia, zaświadczenia o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne.