Pobór opłat ma być łatwiejszy – zmiany od 6 maja 2023 r.

Oceń nas

zmiany-w-poborze-oplat-nowelizacja-ustawy

Już od jutra zaczną obowiązywać nowe zasady funkcjonowania Europejskiej Opłaty Elektronicznej (EETS – European Electronic Toll Service). Dzięki temu pobór opłat drogowych i poruszanie się po polskich drogach krajowych mają być łatwiejsze. Nie tylko dla polskich kierowców, ale i tranzytowych.

Zmiany w ustawie o drogach publicznych – podstawa prawna

Nowelizacja dotyczy ustawy z dnia 14 kwietnia 2022 roku o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Jej celem jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2019/520 z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie interoperacyjności systemów elektronicznego poboru opłat drogowych na terenie państw członkowskich, a także ułatwienie wymiany informacji na temat nieuiszczenia opłat drogowych w Unii przez kierowców tranzytowych. Nowelizacja zmienia ustawę o drogach publicznych z 21 marca 1985 r.

Najważniejsze zmiany od 6 maja 2023 r.:

  1. Usługa EETS ma zastosowanie również w przypadku elektronicznych systemów poboru opłat, w których wykorzystuje się technologię automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR).
  2. Dostawcy EETS nie muszą zawierać już umów ze wszystkimi podmiotami pobierającymi opłaty na obszarach objętych EETS.
  3. Podmioty pobierający opłaty mają obowiązek wypłaty wynagrodzenia dostawcom EETS z uwzględnieniem zasad ustalania wysokości tychże wypłat.
  4. Podmioty świadczące usługi poboru opłat drogowych mają nałożone obowiązki w zakresie sposobu prowadzenia księgowości i udostępniania informacji o wynagrodzeniu organom pojednawczym.
  5. Pomiędzy dostawcami EETS a podmiotami pobierającymi opłaty lub kontrolującymi ich prawidłowość, a także podmiotami zarządzającymi drogami lub ruchem na nich funkcjonują określone zasady wymiany i przetwarzania danych dotyczących usługi EETS.
  6. Wszystkie podmioty pobierające opłaty w elektronicznych systemach poboru opłat, gdzie stosuje się urządzenia pokładowe, muszą znajdować się środowiska testowe dla dostawców EETS, dzięki którym możliwe jest weryfikowanie oferowanych urządzeń.
  7. Pomiędzy dostawcami EETS a podmiotami pobierającymi opłaty drogowe musi istnieć organ do wstępnych kontaktów administracyjnych.
  8. Użytkownicy usługi EETS mają określone obowiązki dotyczące prawidłowego poboru opłat i ustalają podział odpowiedzialności pomiędzy sobą a dostawcami EETS.
  9. Umowa pomiędzy użytkownikami EETS a dostawcą EETS musi zawierać określone elementy.
  10. Kompetencje Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK) są rozszerzone o punkt kontaktowy właściwy w ramach przewozów transgranicznych.

Jeśli chodzi o transgraniczną wymianę informacji, określone zostały podmioty wraz z zakresem ich działania:

– Główny Inspektor Transportu Drogowego – naruszenia obowiązku uiszczania opłaty elektronicznej,

– Szef Krajowej Administracji Skarbowej – naruszenia obowiązku wnoszenia elektronicznej opłaty autostradowej.

Dodatkowo, na mocy nowelizacji ustawy, od 6 maja 2023 roku Główny Inspektorat Drogowy jest uprawniony do zatrzymania pojazdu w przypadku stwierdzenia, że został naruszony obowiązek uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd.

Więcej na ten temat w treści ustawy:

button_blog)poradnik-transportowy

Źródła: prawodrogowe.pl