Branża transportowa a wykorzystanie systemów wspierających zarządzanie

Oceń nas

technolgia w transporcieCzy branża transportowa boi się systemów wspierających zarządzanie?

Firma Pall-Ex Polska (międzynarodowa sieć dystrybucji ładunków paletowych) przeprowadziła niedawno badanie na temat inwestycji rodzimych firm transportowych w nowoczesne systemy IT. Z raportu jednoznacznie wynika, że prawie połowa polskich przedsiębiorstw nie korzysta z takich narzędzi pracy a tylko 18% respondentów planuje wdrożenie tych rozwiązań w bieżącym roku. Co jest tego przyczyną?

 

Systemy informatyczne przeznaczone dla branży transportowej

Na rynku oferowane są różnorodne rozwiązania informatyczne, składające się z wielu aplikacji, które przeznaczone są dla całego sektora TSL. Do najbardziej popularnych należą giełdy transportowe, platformy przetargowe, elektroniczne mapy, kalkulatory tras, systemy GPS, moduły księgowe, kadrowe, magazynowe, logistyczne, aplikacje dla firm o złożonych procesach dystrybucyjnych i transportowych, systemy do zarządzania procesem spedycyjnym, programy do realizacji procedur zamówień itp.

Nowoczesne technologie informatyczne i telekomunikacyjne rozwinęły się na szeroką skalę w latach 90-tych ubiegłego wieku. Mają one zastosowanie w procesie efektywnego i właściwego zarządzania transportem. Przez wielu są uznawane za odpowiednie metody wspomagające działalność, wspierające zarządzanie firmą, organizowanie pracy spedytorów i przewoźników, ułatwiające monitoring, dostarczające informacji o dostępnych ładunkach i samochodach. Poza tym wspierają one planowanie, umożliwiają nawiązywanie partnerstw biznesowych, gromadzą ogromne zasoby wiedzy o transakcjach, pozwalają na łatwą obsługę klientów, na optymalne planowanie tras i umożliwiają kontrolę kosztów w firmie.

Gro praktyków i teoretyków uważa jednak, że systemy IT są niewystarczające i nie pozwalają na kompleksowe zarządzanie procesami transportowo-spedycyjnymi a przy tym są zbyt drogie. Wynika to chyba jednak z niewiedzy lub złej praktyki z nieodpowiednim producentem.

 

Wyniki badania

Badanie zostało przeprowadzone na grupie 90 firm transportowych z różnych regionów Polski. Spośród nich tylko co 7 przewoźnik uważa, że systemy IT pomagają w prowadzeniu działalności gospodarczej. Jedynie 14% badanych przedsiębiorców uważa, że zastosowanie systemów informatycznych pozwala im na ograniczenie kosztów operacyjnych i przetrwanie niekorzystnej koniunktury.

Większość sceptyków to głównie mali przewoźnicy, którzy nie zdają sobie sprawy z wymiernych korzyści płynących z wykorzystania nowoczesnych narzędzi wspomagających transport. Firmy zniechęcają się, gdyż kierują się w większości tylko własną intuicją a nie konkretnymi danymi i potwierdzonymi statystykami.

Aż 26% badanych twierdzi, że systemy IT są zbyt drogie do wdrożenia. To jednak błędne myślenie ponieważ rozwiązania te nie wymagają w większości ani specjalistycznego sprzętu, ani zatrudniania dodatkowych osób do ich obsługi a korzyści finansowe jakie mogą przynieść znacznie przekraczają koszty utrzymania systemu.

Z tego samego badania wynika, że firmy które na co dzień korzystają z systemów IT, za najistotniejszy fakt uznają możliwość redukcji pustych przebiegów i monitorowania kosztów (aż 100% respondentów). Ważną rolę odgrywa także optymalizacja tras i śledzenie pojazdów (98% firm) oraz zarządzanie czasem pracy kierowców (94%).

 

Podsumowanie

Już sam fakt, że w badaniu wzięło udział tylko 90 polskich przedsiębiorców spośród kilkudziesięciu tysięcy, nasuwa wnioski, że nie jest to pewna i stabilna grupa reprezentatywna. Większość z tych firm nie ma świadomości jakie zyski może pomnożyć wdrożenie systemu do ich działalności. Kierując się tylko wysoką ceną nie zauważają np., że tylko jeden przejazd samochodem ?na pusto? będzie kosztował o wiele więcej niż miesięczny abonament.

Nowoczesne systemy IT pozwalają na pełną i kompleksową realizację transportu i spedycji. Przekonało się o tym już wielu polskich i międzynarodowych uczestników łańcucha transportowego, którzy na co dzień korzystają z różnorodnych systemów wspierających zarządzanie. Każdego roku przybywa firm, które decydują się na wdrożenie informatyki do swojej działalności i nie oszczędzają przy tym na zakupie tych rozwiązań. Dla większości z nich zakup systemów jest jednym z głównych elementów strategii rozwoju na rynku oraz sposobnością do budowania przewagi konkurencyjnej. Już dziś wiadomo, że przyszłość należy do technologii IT.