Doradca (ADR) do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

Oceń nas

Doradca (ADR) obowiązki, odpowiedzialność ze względu na rodzaj współpracy

Forma zatrudnienia

Uczestnik przewozów towarów niebezpiecznych ma obowiązek wyznaczyć na swój koszt co najmniej jednego doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. Doradca musi być właściwy, biorąc pod uwagę zakres wykonywanych przewozów lub czynności z nimi związanych, określonych w ADR (europejskiej umowie dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych), RID (regulaminie dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych)lub ADN (umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych).

Wyznaczenie DGSA

Doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych wyznaczyć możemy stosując następujące formy:

– umowę o pracę,

– umowę zlecenie

– umowę o dzieło,

– umowę współpracy lub inną umowę nienazwaną (mieszaną),

– pisemne, jednostronne oświadczenie woli doradcy lub podmiotu wyznaczającego dgsa,

– ustne, jednostronne oświadczenie woli doradcy lub podmiotu wyznaczającego dgsa,

– jednostronne oświadczenie woli dgsa, który jednocześnie jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

Przedsiębiorca i doradca muszą pamiętać, że wybranie konkretnej formy niesie za sobą konkretne skutki, a każda z nich ma swoje zalety i wady, które przedstawione są w poniższej tabeli:

Doradcs ADR odpowiedzialnosć i obowiazki DGSA---zatrudnienie2 DGSA---zatrudnienie3 DGSA---zatrudnienie4

 

 

Artykuł na podstawie: TSL manager, 8 zeszyt Październik/grudzień 2013 (4/2013)