Kolejny etap wdrażania pakietu Fit for 55 – czerwiec 2022 r.

Oceń nas

pakiet-fit-for-55-nowe-stanowisko-rady-europejskiej

 

Jak poinformowała Rada Europejska, ministrowie przyjęli stanowisko w sprawie trzech propozycji wynikających z pakietu Fit for 55. Mowa o wnioskach ustawodawczych dotyczących sektora transportowego, a dokładnie infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR), FuelEU Maritime i ReFuelEUl Avitaion. To kolejny etap wdrażania pakietu, którego celem jest zmiana i aktualizacja unijnych przepisów, a także wprowadzanie nowych proekologicznych inicjatyw.

O tym, co zawiera Pakiet Fit for 55, jak pownna przygotować się na niego branża transportowa, od kiedy zaczyna obowiązywać w Polsce i jakie jest stanowisko Ministra Klimatu i Środowiska wobec zaproponowanych zmian, pisaliśmy w artykule na naszm blogu: https://poradniktransportowy.pl/10/pakiet-fit-for-55-a-transport/.

Infrastruktura paliw alternatywnych (AFIR)

Propozycja dotycząca infrastruktury paliw alternatywnych dotyczy wszystkich rodzajów transportu. Zmiany obowiązujących przepisów mają przyspieszyć rozwój infrastruktury wykorzystywanej do ładowania lub tankowania pojazdów paliwami alternatywnymi, jak również zapewnić alternatywne zasilanie energią statków lub samolotów. Głównym celem zmian jest rozwój infrastruktury, łatwość jej użytkowania, jak i współgranie z innymi systemami (interoperacyjność).

Ostatnie spotkanie dotyczące AFIR odbyło się w grudniu 2021 roku podczas posiedzenia Rady ds. Transportu. Nastąpiło wówczas zapoznanie ministrów unijnych z postępami w pracach nad propozycjami i omówienie projektu zarządzenia. Wyrażono „szerokie poparcie” dla propozycji, które 2 czerwca 2022 roku osiągnęło status „podejścia ogólnego”.

 „Podejście ogólne” w rozumieniu stanowiska europejskich ministrów ds. transportu w sprawie wdrażania infrastruktury paliw alternatywnych oznacza poparcie dla:

 • wdrażania infrastruktury paliw alternatywnych,
 • zapewnienia rozwiązań zastępujących silniki przez zacumowane statki i samoloty na postoju,
 • pełnej interoperacyjności w UE i ergonomii infrastruktury.

Oprócz tego, „podejście ogólne” modyfikuje pewne elementy projektu Komisji, czyli:

 • Dostosowuje tekst do sektora ciężkich pojazdów elektrycznych – zastosowano pojęcie podejścia stopniowego do rozwoju infrastruktury w tym wypadku, z uwagi na to, że rynek ten jest mniej zaawansowany niż rynek pojazdów lekkich. Dlatego termin zmian infrastruktury dotyczący wszystkich dróg TEN-T wyznaczono do 2030 roku.
 • Kładzie nacisk na wymogi we wdrażaniu infrastruktury tankowania wodoru w stanie gazowym wzdłuż siedzi bazowej TEN-T, z uwzględnieniem węzłów miejskich oraz multimodalnych. Wszystko po to, aby zapewnić jak największą efektywność inwestycji w tankowanie wodoru i dostosowanie jej do rozwoju technicznego.
 • Wprowadza zmiany w tekście dotyczącym dostosowania ładowania pojazdów elektrycznych do zróżnicowanych sytuacji w terenie. Zezwolono na stosowanie całkowitej mocy sfer ładowania (czyli zwiększanie maksymalnej odległości pomiędzy sferami) na odcinkach TENT-T przy niskim natężeniu ruchu.
 • Uwzględnia różne opcje płatności i wyświetlania cen podczas ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania wodoru, bez dużej ingerencji w istniejącą już infrastrukturę.
 • Dokładnie określa obowiązki każdego z podmiotów, umożliwia monitorowanie postępów, podkreśla potrzebę informowania użytkowników.
 • Ujednolica normy i specyfikacje techniczne dla całego sektora.

Kluczowe paramenty, czyli najważniejsze elementy projektu Komisji, które będą mieć realny wpływ na klimat:

 • ładowanie lekkich pojazdów elektrycznych – wymogi dotyczące mocy, którą należy zapewnić, w zależności od rozmiaru zarejestrowanej floty oraz wymogi co do zasięgu punktów ładowania wzdłuż sieci TEN-T w 2025 i 2030 roku,
 • ładowanie ciężkich pojazdów elektrycznych i tankowanie wodoru – wymogi dotyczące zasięgu punktów ładowania i stacji tankowania wzdłuż sieci TEN-T w 2030 r. (w tym pierwsze wymogi w 2025 r. dla ciężkich pojazdów elektrycznych),
 • zasilanie energią elektryczną statków zacumowanych w porcie – wymogi na 2030 r.

FuelEU Maritime i ReFuelEU Avitaion

Paliwa odnawialne i niskoemisyjne w transporcie morskim (FuelEU Maritime) oraz zrównoważone paliwa lotnicze (ReFuelEU Avitaion) to propozycje, w przypadku których ministrowie również przyjęli podejście ogólne. Ponieważ ten temat nie jest bezpośrednio powiązany z transportem drogowym, którego przedmiotem jest nasz blog, napiszemy tylko, że Rada Europejska zachowała najważniejsze elementy projektu Komisji, a niektóre z nich zmodyfikowała. Więcej na ten temat: https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2022/06/02/fit-for-55-package-council-adopts-its-position-on-three-texts-relating-to-the-transport-sector/

 

Podejście ogólne, które zostało przyjęte wobec przedstawionych propozycji, otwiera drzwi do negocjacji z Parlamentem Europejskim. Rozmowy trójstronne to kolejny ważny etap prac nad pakietem Fit for 55 (Gotowi na 55), którego cele klimatyczne sięgają aż 2050 roku.

 

Źródła:

https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2022/06/02/fit-for-55-package-council-adopts-its-position-on-three-texts-relating-to-the-transport-sector/

https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9111-2022-INIT/x/pdf