Nowe opłaty w Niemczech od 1 lipca

4.5/5 - (4 votes)

Zmiany opłat za przejazd po drogach federalnych w Niemczech.

1 lipca 2018 roku opłata drogowa za przejazd samochodem ciężarowym w Niemczech została rozszerzona na wszystkie drogi federalne. Sieć płatnych dróg zwiększyła się o ok. 40 000 km (całkowita sieć dróg płatnych wynosi ok. 53 000 km). Obowiązkiem zostały objęte zarówno drogi jednopasmowe, jak i te przebiegające przez tereny zabudowane. Nowa ustawa ma za zadanie zapewnienie „źródła finansowania modernizacji sieci dróg federalnych oraz budowy nowoczesnej, bezpiecznej i funkcjonalnej infrastruktury drogowej w Niemczech. Ma temu służyć systematyczne wdrażanie systemu finansowania opartego na opłatach uiszczanych przez użytkowników dróg”.

Wyłączone z opłat odcinki dróg:

  1. autostrada A6 od granicy niemiecko-francuskiej do węzła Saarbrücken-Fechingen w obu kierunkach,
  2. autostrada A5 od granicy niemiecko-szwajcarskiej i granicy niemiecko-francuskiej do węzła Müllheim-Neuenburg w obu kierunkach.

Bez zmian pozostały:

  •  limit tonażu 7,5 t dopuszczalnej masy całkowitej,
  •  stawki opłat określone w załączniku 1 do ustawy,
  • dotychczasowe warunki zwolnień z opłat wymienione w § 1 ust. 2 ustawy BFStrMG, np. zwolnienie dla pojazdów uprzywilejowanych w zakresie utrzymania i obsługi dróg, w tym czyszczenia ulic i usług odśnieżania,
  • dodatkowe zwolnienie dla pojazdów rolniczych przewożących ładunki w ramach działalności gospodarczej i poruszających się z maksymalną prędkością konstrukcyjną nie większą niż 40 km/h (chodzi o pojazdy i zespoły pojazdów, które zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia o ruchu drogowym, nie mogą korzystać z autostrad oraz dróg ekspresowych).

Nowe zwolnienia objęły zwłaszcza klasyczne traktory rolnicze lub leśne, nośniki narzędzi oraz inne pojazdy rolnicze, których maksymalna prędkość konstrukcyjna nie przekracza 40 km/h, takie jak pojazdy specjalne (np. ciężarówki z przenośnikiem taśmowym do produktów rolnych, pojazdy do przewozu zwierząt gospodarskich lub cysterny do transportu mleka).

Oczywiście z opłat nie są zwolnione przewozy o charakterze usługowym.

Zwolnieniom nie podlega również: normalny sprzęt budowlany, pojazdy ciężarowe do zastosowań terenowych oraz wywrotki, używane do robót ziemnych i w górnictwie, a także w firmach budowlanych. Jeśli mamy natomiast do czynienia z zespołem pojazdów, o zwolnieniu decyduje pojazd silnikowy wchodzący w skład zespołu.

Niższej opłacie drogowej podlegają natomiast pojazdy spełniające normę emisji Euro 6 oraz pojazdy elektryczne oznaczone zgodnie z § 4 ustawy o mobilności elektrycznej (przypisano je do kategorii A opłaty drogowej).

https://etransport.pl/wiadomosc,55222,od_1_lipca_w_niemczech_oplata_drogowa_rozszerzona_na_wszystkie_drogi_federalne.html

https://www.toll-collect.de/pl/toll_collect/rund_um_die_maut/mautausweitung_2018/mautausweitung_2018.html