Nowe rozporządzenie dotyczące dopuszczenia pojazdu do ruchu [wzory dokumentów]

Oceń nas

nowe-rozporzadzenie-dopuszczanie-pojazdow

Od 4 września 2022 roku wchodzą w życie kolejne przepisy związane z tzw. „pakietem deregulacyjnym”. Na stronie BIP Centrum Legislacji 15 czerwca 2022 roku opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury, który jest kontynuacją dotychczasowych wytycznych dopuszczania pojazdu do ruchu oraz wzorów wymaganych w związku z tym dokumentów. Celem wprowadzanych od 2020 roku zmian w przepisach jest uproszczenie procedur związanych z rejestracją pojazdów i możliwość redukcji kosztów. Likwidacja karty pojazdu, nalepki kontrolnej i propozycja nowej adnotacji w dowodzenie rejestracyjnym to kolejne z nich.

Karta pojazdu i nalepki kontrolne nie będą wydawane

W projekcie czytamy o zniesieniu obowiązku posiadania karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej. Tym samym nie będzie konieczności dokupowania wtórnika nalepki. Dzięki temu właściciele pojazdów mają zaoszczędzić pieniądze, ale i czas, którego potrzebowali, aby zawnioskować o niezbędne dokumenty, a następnie czekać na ich wydanie.

Przykładowo, właściciel pojazdu sprowadzanego z zagranicy musiał wydać:

 • 75 zł na kartę pojazdu,
 • 18,50 zł na nalepkę kontrolną,
 • 19 zł na wtórnik nalepki kontrolnej (opcjonalnie),
 • 1 zł opłaty ewidencyjnej,
 • 17 zł za ewentualne pełnomocnictwo.

Podsumowując, podczas załatwiania formalności związanych z kartą pojazdu i nalepką kontrolną właściciel sprowadzanego pojazdu powinien zapłacić nawet do 130,50 zł – nie wliczając kosztów związanych z dotarciem do urzędu w celu złożenia wniosku i wydania dokumentów. Od 4 września 2022 roku obowiązek posiadania karty pojazdu i nalepki kontrolnej znika – organy rejestrujące pojazdy, jak również organy kontroli ruchu drogowego, będą mieć wgląd do centralnej ewidencji pojazdów.

Dodanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o przekroczeniu DMC

Oprócz likwidacji karty pojazdu i nalepek kontrolnych, w projekcie rozporządzenia zaproponowano wprowadzenie treści adnotacji w dowodzie rejestracyjnym, które miałyby informować o przekroczeniu dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 tony ze względu na stosowanie paliw alternatywnych. Adnotacja miałaby być nanoszona przez organ rejestrujący. Zmiana dotyczy kierowców busów do 3,5 tony i odnosi się przepisu o zwiększeniu limitu wagowego pojazdów do 4,25 tony w przypadku zastosowania paliw alternatywnych. Na mocy rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, poprzez paliwa alternatywne rozumie się „(…) paliwa lub źródła, które służą, przynajmniej częściowo, jako substytut dla pochodzących z ropy naftowej źródeł energii w transporcie (…)”:

Grafika_Poradnik_Transportowy_Paliwa_Alternatywne

 • energię elektryczną,
 • wodór,
 • gaz CNG (sprężony gaz ziemny),
 • gaz LPG (Liquefied Petroleum Gas, płynny gaz),
 • gaz LNG (ciekły gaz ziemny),
 • energię mechaniczną z akumulatorów pokładowych lub urządzeń pokładowych, w tym ciepło odpadowe.

Rejestracja samochodów i związane z tym wzory dokumentów, wykazy, wytyczne i instrukcje

Nowe rozporządzenie zawiera Ministra Infrastruktury, w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach, zawiera:

 • Wzór zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wyrejestrowania pojazdu z urzędu na podstawie art. 79 ust. 3 A ustawy
 • Wzór karty informacyjnej pojazdu
 • Wzór dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń pojazdów
 • Wzór wykazu tablic rejestracyjnych
 • Wytyczne do umieszczania w adnotacjach dowodu rejestracyjnego informacji o spełnieniu przez samochód osobowy, samochód ciężarowy, samochód specjalny, ciągnik samochodowy lub autobus określonego poziomu emisji EURO.
 • Instrukcja w sprawie czynności związanych z czasową rejestracją pojazdu z urzędu w okresie od dnia 4 września 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wyjaśnienie niezgodności na zasadach określonych w art. 80BD ustawy, określony w komunikacie, o którym mowa w art. 10C ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Treść rozporządzenia i wzory dokumentów dostępne na stronie rządowej:

button_blog)poradnik-transportowy

Niektóre zmiany wejdą w życie 4 września 2022 roku, inne dopiero 1 stycznia 2023 roku, ze względu na wprowadzane w tym samym czasie inne przepisy – zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów, a także zakresu wymaganego wyposażenia.

 

Źródła:

https://bip.rcl.gov.pl/

https://legislacja.gov.pl/docs//521/12360903/12887747/12887748/dokument561443.pdf

https://www.prawodrogowe.pl/informacje/news-tygodnia/dopuszczenie-pojazdu-do-ruchu-wzory-dokumentow-nowe-rozporzadzen

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/ulatwienia-i-oszczednosci-dla-kierowcow-i-wlascicieli-pojazdow2

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/warunki-techniczne-pojazdow-oraz-zakres-ich-niezbednego-wyposazenia-17009712