Nowy pakiet drogowy- zmiany w transporcie 2013

Oceń nas

przepisyNowy pakiet drogowy- zmiany w transporcie 2013

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podpisał kilkanaście dni temu nowelizację ustawy o transporcie drogowym. Ma ona dostosować polski system prawa transportowego do norm unijnych. Ustawa wdraża tzw. ?pakiet drogowy?, czyli trzy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009, 1072/2009 i 1073/2009 oraz art. 2 ust. 1 dyrektywy 2002/15/WE).

Ustawę uchwalił Sejm po poprawkach Senatu 22.02.2013r. po niemal 2 latach wyczekiwania (pakiet trzech unijnych rozporządzeń obowiązuje od 4 grudnia 2011r).

Ustawa wejdzie w życie po 90 dniach od jej ogłoszenia a wzory nowych zezwoleń mają być określone w rozporządzeniu ministra transportu.

 

Najistotniejsze zmiany w ustawie

W ustawie dokonano kilku istotnych zmian odnośnie wykonywania przewozów drogowych, w tym zasad dostępu do zawodu przewoźnika drogowego, czasu pracy kierowców oraz działalności spedycji.

Wprowadzono między innymi:

 • definicję bazy eksploatacyjnej (zgodnie z odpowiednimi przepisami rozporządzenia 1071/2009 – rozporządzenie WE),
 • wprowadzono bezpośrednie odwołanie do przepisów rozporządzeń 1071-1073/2009 w sprawie uzyskiwania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika i licencji międzynarodowej (wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego wymagać będzie licencji wspólnotowej udzielanej przez Główny Inspektor Transportu Drogowego),
 • wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy oraz krajowego transportu drogowego osób autokarem lub autobusem będzie wymagało zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika udzielanego przez starostę właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy (zlikwidowano tym samym wymóg posiadania licencji krajowej),
 • wprowadzono wymóg uzyskiwania certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego, który jest dokumentem niezbędnym do uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
 • zmieniono wymogi związane z uzyskiwaniem certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego (proces egzaminu pisemnego i zwolnienie z niego),
 • zmieniono zasady zatrudniania lub wynajmowania osób z certyfikatem kompetencji,
 • uregulowano zasady poświadczania sytuacji finansowej przedsiębiorstw transportowych,
 • wprowadzono nowe zasady cofania dobrej reputacji (reguła dwóch poważnych naruszeń),
 • wprowadzono ewidencję czasu pracy dla przedsiębiorców kierowców i kierowców pracujących na własny rachunek (czas pracy przedsiębiorców kierowców nie będzie mógł przekroczyć 48 godzin tygodniowo),
 • ustalono zasady używania dotychczasowych licencji,
 • podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w ramach spedycji wymagać będzie odtąd licencji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
 • wykonywanie krajowego przewozu osób samochodem osobowym (powyżej siedmiu osób, ale nie więcej niż dziewięciu łącznie z kierowcą) oraz taksówką wymagać będzie uzyskania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego.

 

Podsumowanie:

Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego prawa regulacji unijnych, a tym samym wykonywanie prawa Unii Europejskiej. Jak zapewnia Parlament; nowe regulacje powinny spowodować podniesienie poziomu jakości świadczonych usług. Jednak większość ekspertów zgodnie twierdzi, że wprowadzono w życie akt prawny, zawierający dużą liczbę niedociągnięć i merytorycznych błędów, które będą między innymi prowadzić do przejawów nierównej konkurencji.