Okresowe ograniczenia ruchu w okresie wakacyjnym na terytorium Polski

4/5 - (2 votes)

Kiedy i kogo będą obowiązywały zakazy na polskich drogach?

 1. Zakazy letnie
 2. Wyłączenia spod przepisów
 3. Podsumowanie

W słowniku transportowym hasło wakacje nie kojarzy się wcale z letnim wypoczynkiem, lecz z zakazami ruchu, które stanowią spore utrudnienie dla przewoźników. Także w tym roku w okresie letnim na terenie całej Polski będą obowiązywały okresowe ograniczenia w ruchu dla wskazanych pojazdów ciężarowych przeznaczonych do przewozu towarów. Na drogi publiczne w wyznaczonym czasie będą mogły wjeżdżać tylko wskazane samochody.

Kiedy i kogo będą obowiązywały zakazy?

 

Planując trasę transportu warto sprawdzić kiedy ciężarówkom nie będzie wolno jeździć. Za łamanie przepisów grożą bowiem kary finansowe od 200 do 500 PLN a pojazd musi zostać na parkingu do końca obowiązywania zakazu.

 1. Zakazy letnie

W Polsce zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zakaz wakacyjny obowiązuje od piątku 30 czerwca do niedzieli 27 sierpnia w określonych dniach i godzinach. Zakazy będą miały miejsce:

 • w każdy piątek od godziny 18:00 do 22:00,
 • w każdą sobotę od godziny 8:00 do 14:00,
 • w każdą niedzielę od godziny 8:00 do 22:00

oraz

 • 14 sierpnia 2017 roku od godziny 18:00 do 22:00,
 • 15 sierpnia 2017 roku od godziny 8:00 do 22:00 (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny).

Zakaz dotycz pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton (z wyłączeniem autobusów).

 1. Wyłączenia spod przepisów

W okresie obowiązywania zakazów ruchu możliwy będzie przejazd dla:

 • pojazdów powracających z zagranicy, w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pojazdów, które wjechały na terytorium Polski poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Polski,
 • pojazdów używanych w transporcie kombinowanym,
 • pojazdów przewożących artykuły szybko psujące się i środki spożywcze stanowiące znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
 • pojazdów używanych do przewozu lekarstw i środków medycznych,
 • pojazdów przeznaczonych do przewozu żywych zwierząt,
 • pojazdów używanych dla potrzeb skupu mleka, zbóż lub zwierząt, dla potrzeb bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo, materiały olejowe, olej smarowy, części zamienne oraz wodę pitną,
 • pojazdów używanych do przewozu sprzętu transmisyjnego stacji radiowych i telewizyjnych, do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych, w związku z organizacją tych imprez, do przewozu prasy stanowiącej znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
 • pojazdów używanych do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
 • pojazdów używanych w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym,
 • pojazdów używanych do przewozu towarów niebezpiecznych w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej,
 • pojazdów używanych do przewozu betonu oraz pomp do jego tłoczena, do przewozu odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych
 • pojazdów uprzywilejowanych oraz biorących udział w akcjach ratowniczych, humanitarnych oraz przy usuwaniu awarii lub skutków klęsk żywiołowych,
 • pojazdów używanych przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu,
 • pojazdów wolnobieżnych używanych do prac rolnych i ciągników rolniczych

 

 1. Podsumowanie

Czasowe ograniczenia w ruchu pojazdów w okresie letnim wynikają z konieczności zapewnienia ochrony dróg przed zniszczeniem oraz zapewnienia bezpieczeństwa i poprawy przepustowości w okresie wzmożonego ruchu samochodów osobowych. W Polsce takie zakazy obowiązują od momentu rozpoczęcia wakacji do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach.

Poszczególne państwa europejskie wprowadzają także własne ograniczenia w czasie letnim. Mogą one dotyczyć różnych typów pojazdów, różnej masy i być stosowane w różne dni. W niektórych krajach obowiązują również ograniczenia temperaturowe, które mają na celu zapobieżenie deformacji miejscowych dróg w upalne dni. Warto zatem monitorować sytuację na drogach, gdyż pozwoli to uniknąć przestojów, nieterminowych dostaw i mandatów. Aktualny spis zakazu ruchu ciężarówek znaleźć można w Internecie np. na stronach www.tirstop.pl, http://www.truckban.info/pl czy www.trackerinfo.eu

Informacja za: www.gitd.gov.pl, www.zmpd.pl, www.gddkia.gov.pl, www.gofin.pl, http://www.truckban.info/pl