Parlament Europejski wydał decyzję w sprawie systemu ETS

Oceń nas

fit-for-55-system-ets

22 czerwca 2022 roku Parlament Europejski poparł reformę systemu handlu emisjami ETS i poszerzenia jego zakresu w ramach pakietu Fit for 55. Głównym celem projektu jest zmotywowanie gałęzi przemysłu do dalszej redukcji emisji CO2, jak również inwestowania w niskoemisyjne technologie. Ale powodów za wprowadzeniem systemu ETS jest więcej. Z tym, że nie każda podoba się przedsiębiorcom działającym w branży transportowej.

Założenia systemu handlu emisjami ETS

Oprócz wspomnianych celów, jakimi jest redukcja emisji dwutlenku węgla oraz inwestowanie w proekologiczne rozwiązania, inicjatorzy projektu unijnego postulują o przeciwdziałanie „uciekania emisji”, która miałoby zapewnić rozszerzenie ochrony w ramach systemu cła węglowego. CBAM (z ang. Carbon Border Adjustment Mechanism) to nic innego jak opłata za emisję CO2 nakładana na podmioty eksportujące towar do Unii Europejskiej. Założeniem mechanizmu CBAM jest m.in. wyrównanie szans producentów unijnych, na których nałożono obowiązki związane z polityką klimatyczną, oraz dostawców spoza Wspólnoty. W praktyce oznacza to przeciwdziałanie przenoszenia produkcji poza terytorium UE, gdzie funkcjonują mniejsze restrykcje klimatyczne, a następnie sprowadzanie towarów do krajów członkowskich.

Kolejnym postulatem europarlamentarzystów, który został poparty podczas wczorajszego spotkania, jest stworzenie Społecznego Funduszu Klimatycznego, pomagającego w rozwiązywaniu problemów takich jak m.in. ubóstwo energetyczne czy wykluczenie komunikacyjne, spowodowane wysokimi kosztami transformacji energetycznej.

Jednym z najważniejszych punktów spotkania było omówienie stopniowego wycofywania się z darmowych uprawnień do emisji dwutlenku węgla dla niektórych gałęzi przemysłu, a także wykorzystywanie przychodów płynących z systemu ETS do celów proklimatycznych.

Nowy system handlu emisjami ETS od 2024 roku miałby obejmować paliwa używane w komercyjnym transporcie drogowym i budynków, a od 2029 roku zostać wycofany w przypadku transportu prywatnego i budynków mieszkalnych.

Nowa reforma handlu emisjami ETS i jej wpływ na transport

Zmodyfikowanie i rozszerzenie systemu RTS wzbudza niepokój w polskiej branży transportowej. Jak zauważają przedstawiciele zrzeszenia Transportu i Logistyki Polska, nasz kraj nie jest technologicznie gotowy na podporządkowanie się nowym wytycznym, które będą wiązały się z dodatkowymi opłatami:

„Niepokoi nas brak technologii, która mogłaby stanowić alternatywne do napędu spalinowego zeroemisyjne źródło zasilania pojazdów używanych w przewozach na dłuższe odległości. Bez postępu technologicznego opłaty związane z systemem ETS stanowić będą jedynie nowy dotkliwy podatek, a nie mechanizm regulacyjny zachęcający do przejścia na alternatywne przyjazne dla klimatu rozwiązania”.

Obawy, które TLP przedstawiło europarlamentarzystom dotyczy również propozycji wyłączenia z systemu ETS samochodów osobowych, którymi wykonywany jest transport indywidualny, przy równoczesnym nałożeniu opłat dla zbiorowej komunikacji samochodowej (autobusy) i pojazdy wyposażone w miejsca od 7 do 9. Ich zdaniem, takie działanie doprowadzi do niekonkurencyjności transportu publicznego.

Przedstawicielom branży transportowej w Polsce pozostają negocjacje z Parlamentem Europejskim na temat ostatecznej formy nowego prawa.

 

Źródło:

https://businessinsider.com.pl/firmy/przepisy/zmiany-w-ets-pe-zgodzil-sie-na-objecie-nim-kolejnych-sektorow/n90vdk1

https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_Border_Adjustment_Mechanism

https://www.cire.pl/artykuly/serwis-informacyjny-cire-24/177860-clo-weglowe-moze-okazac-sie-pulapka-dla-unijnego-przemyslu

tlp.org.pl/pakiet-fit-for-55/