Sytuacja na polskim i międzynarodowym rynku transportowym

4.7/5 - (3 votes)

Raport i sytuacja rynku transportowego

Rynek przewozów dynamicznie się rozwija. Świadczy o tym ilość wydanych licencji oraz zezwoleń na krajowy i międzynarodowy transport drogowy. Z zebranych danych wyraźnie widać, że potencjał polskich przewoźników rośnie i co roku przybywa firm świadczących usługi dla branży TSL. Zwiększa się także ilość pojazdów jakimi wykonywany jest transport i co najważniejsze tabor ten jest coraz bardziej ekologiczny.

 

Licencje na krajowy transport drogowy ? dane Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

liczba zezw na potrzeby wlasne

Dzięki zestawieniom statystycznym przekazanym do resortu infrastruktury i rozwoju przez urzędy marszałkowskie, starostwa oraz urzędy miejskie i gminne wiemy jak kształtowała się sytuacja w krajowym transporcie drogowym w 2014 r. (raport opublikowano w połowie kwietnia 2015 r.)

Z zebranych informacji wynika, że w badanym okresie udzielono 60,4 tys. zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy (dla ok. 205 tys. pojazdów) oraz ok. 8 tys. zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób (dla ok. 62,2 tys. pojazdów). Jeśli chodzi o przewóz towarów, w stosunku do stanu na koniec 2013 r. nastąpił ok. 0,7 proc. wzrost liczby zezwoleń w tym sektorze i jednocześnie ok. 5,9 proc. spadek liczby zezwoleń na przewóz osób.

licence na krajowke i spedycje

Po koniec roku funkcjonowało ok. 23,3 tys. zezwoleń na przewozy regularne (w ramach obsługi linii komunikacyjnych) oraz ok. 3,4 tys. zezwoleń na przewozy regularne specjalne (uprawniające do obsługi niepublicznego przewozu regularnego określonych grup osób).

W ubiegłym roku udzielono także ok. 61,3 tys. licencji na przewóz osób taksówką (w stosunku do roku poprzedniego nastąpił niewielki spadek liczby tych uprawnień). Do końca 2014 r. udzielono również ok. 0,5 tys. nowych licencji w zakresie przewozu osób samochodem osobowym (dla ok. 1,4 tys. pojazdów) oraz ok. 0,8 tys. licencji w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą (dla ok. 1,8 tys. pojazdów).

Na dzień 31.12.2014 r. udzielonych także ok. 7,3 tys. licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja). Dla porównania rok wcześniej było ich 5,7 tys.

Jednocześnie wydano ok. 0,7 tys. zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy w zakresie przewozu osób oraz ok. 1,7 tys. wypisów z tych zaświadczeń, a także ok. 45,7 tys. zaświadczeń w zakresie przewozu rzeczy i 128,2 tys. wypisów z tych zaświadczeń. Zgodnie z prawem bowiem przedsiębiorca wykonujący przewozy drogowe na potrzeby własne musi uzyskać stosowne zaświadczenie, potwierdzające zgłoszenie przez niego prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej.

 

Transport międzynarodowy – dane statystyczne GITD

Główny Inspektorat Transportu Drogowego przygotowuje natomiast cykliczne raporty na temat transportu międzynarodowego. Z zebranych danych statystycznych wynika, że w ubiegłym roku wydano 29,48 tys. licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego w zakresie przewozu rzeczy oraz 168,64 tys. wypisów z tych licencji, a także ponad 3 tys. licencji na przewóz osób autokarem lub autobusem i ponad 11 tys. wypisów z tych licencji.

liczba wydanych licencji miedzynarodowych

Udzielono również 4,251 tys. zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy oraz 234 zezwolenia w zakresie przewozu osób.

Jeśli chodzi o zaświadczenia na międzynarodowy przewóz drogowy na potrzeby własne to wydano ich odpowiednio: 7,474 tys. na przewóz rzeczy i 15,787 tys. wypisów z zaświadczeń oraz 237 zaświadczeń na przewóz osób.

Wydano także łącznie 6,809 tys. świadectw kierowcy (najwięcej dla obywateli Ukrainy, Białorusi i Mołdawii).

W przypadku certyfikacji pojazdów potwierdzającej spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu wydano w sumie 11, 098 tys. takich certyfikatów. Najwięcej dla naczep (5,904 tys.), pojazdów z normą Euro 5 (4,489 tys.), pojazdów z normą Euro 6 (284), pojazdów z normą Euro 3 (231) oraz pojazdów z normą Euro 4 (190).

wielkosc firm wg pojazdow

W sumie zarejestrowanych jest 168, 645 tys. pojazdów towarowych, z czego najliczniejszą grupę stanowią samochody z normą Euro 5 (79,515 tys.), Euro 3 (43,596 tys.) i Euro 4 (25,824 tys). W grupie zarejestrowanych pojazdów największą ilość stanowią pojazdy powyżej 20 ton (121, 965 tys. sztuk) oraz pojazdy od 1-6 ton (35,248 tys. sztuk), na trzecim miejscu są pojazdy od 6-20 ton w ilości 11,367 tys.

Liczba polskich przedsiębiorstw, wykonujących przewóz rzeczy w UE wyniosła pod koniec ubiegłego roku 29,488 tys. oraz przewóz osób 3,188 tys. Największą ilością pojazdów przeznaczonych do transportu ładunków dysponuje grupa firm posiadających od 5 do 10 uprawnień (licencji) ? w sumie jest ich 6, 015 tys. i mają razem 40,554 tys. sztuk pojazdów. Na drugim miejscu są przewoźnicy posiadający od 2 do 4 uprawnień (łączna ilość 11, 818 tys. firm i 32,652 tys. pojazdów ) oraz od 21 do 50 uprawnień ( łączna ilość 948 firm i 28,609 ty. pojazdów).

 

Podsumowując

Na podstawie danych MIR oraz GITD możemy zaobserwować, że co roku o kilka punktów procentowych zwiększa się ilość firm wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe. Zwiększa się także ilość wykorzystywanych przez nie pojazdów, a tabor jest coraz bardziej ekologiczny. Trend ten może tylko cieszyć.